Sau khi nộp đơn tôi đã nghỉ việc và không đến Công ty làm việc nữa. Đến ngày 25/05/2012 Công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/6/2012. Trong quyết định không đề cập chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho tôi.
Sau khi nhận quyết định, ngày 22/6/2012 tôi đã nộp đơn đề nghị Công ty trả trợ cấp thôi việc cho tôi nhưng Công ty không giải quyết và cũng không có văn bản trả lời. Đến ngày 21/6/2013 và 31/5/2014 tôi lại tiếp tục có đơn lên Công ty vẫn cùng nội dung đề nghị Công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho tôi nhưng Công ty vẫn tiếp tục không giải quyết và không có văn bản trả lời.
Ngày 02/06/2014 tôi đã gửi đơn khởi kiện ra tòa án Huyện yêu cầu Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho tôi nhưng tòa án Huyện đã đình chỉ vụ án do hết thời hiệu khởi kiện. Vậy tôi xin phép hỏi: Tòa án Huyện xử lý như thế có đúng không? Thời hiệu khởi kiện của tôi được tính từ ngày nào đến ngày nào thì hết thời hiệu khởi kiện? Liệu tôi có nên kháng cáo nữa hay không? Rất mong có câu trả lời cụ thể chi tiết.
Tôi xin chân trọng cảm ơn!

Người gửi: NTHL

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của công ty Luật Minh Khuê

Thời hiệu khởi kiện yêu cầu công ty chi trả tiền trợ cấp thôi việc ?

Luật sư tư vấn trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Bộ luật tố tụng dân sự 2004  (Bộ luật tố tụng dân sự 2011)

2. Nội dung phân tích:

Theo thông tin bạn cung cấp có thể thấy tranh chấp lao động giữa bạn và công ty là tranh chấp lao động cá nhân. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân được quy định tại Điều 202 Bộ luật lao động:

"1. Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

2. Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm."

Theo quy định của pháp luật, thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 1 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm. Nếu qúa thời gian 1 năm này, đương sự không còn quyền khởi kiện vụ án nữa. Dựa trên dữ kiện bạn cung cấp thì công ty ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bạn ngày 25/5/2012, trong quyết định không đề cập đến chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn. Như vậy ngày bạn phát hiện ra hành vi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm là ngày 25/5/2012. Do đó, thời hiệu khởi kiện lên Tòa án để đòi quyền lợi của bạn được tính từ ngày 25/5/2012 đến ngày 25/5/2013. Tức là việc bạn gửi đơn khởi kiện ra Tòa án ngày 2/6/2014 là đã hết thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án.

Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự:

“Điều 192. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự

1. Sau khi thụ lý vụ án thuộc thẩm quyền của mình, Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Cơ quan, tổ chức đã bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản mà không có cá nhân, cơ quan, tổ chức nào kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng của cơ quan, tổ chức đó;

c) Người khởi kiện rút đơn khởi kiện và được Toà án chấp nhận hoặc người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

d) Cơ quan, tổ chức rút văn bản khởi kiện trong trường hợp không có nguyên đơn hoặc nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải quyết vụ án;

đ) Các đương sự đã tự thoả thuận và không yêu cầu Toà án tiếp tục giải quyết vụ án;

e) Nguyên đơn đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt hoặc vì sự kiện bất khả kháng;

g) Đã có quyết định của Toà án mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã là một bên đương sự trong vụ án mà việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã đó;

h) Thời hiệu khởi kiện đã hết;

i) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 168 của Bộ luật này mà Toà án đã thụ lý;

k) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Toà án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xoá tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.”

Căn cứ tại điểm h khoản 1 Điều 192 BLTTDS, khi hết thời hiệu khởi kiện Toà án sẽ ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, xoá tên vụ án đó trong sổ thụ lý và trả lại đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu. Như vậy đối với trường hợp của bạn, việc Tòa án huyện đình chỉ giải quyết vụ án của bạn do hết thời hiệu là hoàn toàn đúng với quy định của pháp luật.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:  1900.6162  .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê