1. Thông tin Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố vào cuối ngày giao dịch

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Sở giao dịch chứng khoán sẽ công bố các thông tin sau vào cuối ngày giao dịch:

- Tình trạng các loại chứng khoán và khối lượng mở của từng loại chứng khoán phái sinh.

- Tổng số loại chứng khoán được phép giao dịch trong ngày.

- Chỉ số giá chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán xây dựng và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thông tin bao gồm mức độ và biến động của chỉ số so với ngày giao dịch trước đó.

- Mức độ dao động giá cổ phiếu trong ngày giao dịch.

- Số lượng lệnh, khối lượng đặt mua, bán và giá trị tương ứng với mỗi loại chứng khoán.

- Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, được tính theo đợt khớp lệnh và theo ngày giao dịch.

- Giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại chứng khoán:

+ Khớp lệnh: Thông tin về khớp lệnh được phân theo từng đợt khớp lệnh và ngày giao dịch đối với khớp lệnh định kỳ, hoặc chỉ theo ngày giao dịch đối với trường hợp khớp lệnh liên tục.

+ Thỏa thuận (nếu có): Thông tin về thời điểm và loại thông tin giao dịch được công bố theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

- Giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình và bán cổ phiếu quỹ của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch (nếu có).

- Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và giới hạn còn được mua đối với từng loại chứng khoán.

- Thông tin giao dịch về 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn nhất và 10 cổ phiếu biến động giá lớn nhất so với ngày giao dịch gần nhất. Thông tin bao gồm giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường, mức độ và tỷ lệ thay đổi giá, khối lượng giao dịch.

- Thông tin giao dịch về 10 cổ phiếu có giá trị niêm yết lớn nhất và 10 cổ phiếu có giá thị trường lớn nhất. Thông tin bao gồm giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường, mức độ và tỷ lệ thay đổi giá, khối lượng giao dịch.

- Thông tin giao dịch về trái phiếu bao gồm loại trái phiếu, lãi suất, thời gian đáo hạn, giá thực hiện, lợi suất hiện hành, lợi suất đáo hạn. Thông tin bao gồm giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường, mức độ và tỷ lệ thay đổi giá, khối lượng giao dịch.

- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ phiếu niêm yết và đăng ký giao dịch.

- Công bố thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Việc công bố thông tin này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư và công chúng một cái nhìn tổng quan về hoạt động giao dịch chứng khoán trong ngày. Thông tin được công bố bao gồm tình trạng và khối lượng giao dịch của các loại chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán, mức độ dao động giá cổ phiếu, số lượng lệnh và khối lượng giao dịch của từng loại chứng khoán.

Ngoài ra, thông tin về tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường cũng được công bố, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về quy mô và hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thông tin về giá, khối lượng và giá trị giao dịch của từng loại chứng khoán cũng được cung cấp chi tiết, bao gồm cả thông tin về khớp lệnh và thỏa thuận. Thông tin này giúp nhà đầu tư theo dõi và đánh giá hiệu quả giao dịch của mình.

Ngoài các thông tin về giao dịch chứng khoán, thông tin về tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và giới hạn còn được mua đối với từng loại chứng khoán cũng được công bố. Điều này giúp theo dõi tình hình sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài và giới hạn được áp dụng, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong hoạt động giao dịch chứng khoán.

Cuối cùng, thông tin về giao dịch của các cổ phiếu và trái phiếu cũng được công bố, bao gồm cả thông tin về giá, khối lượng giao dịch, tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường, mức độ và tỷ lệ thay đổi giá, khối lượng giao dịch. Các nhà đầu tư có thể thông qua các thông tin này để đánh giá hiệu suất và rủi ro của các cổ phiếu và trái phiếu, từ đó có quyết định đầu tư hợp lý.

Tất cả các thông tin này được công bố theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và an toàn trong hoạt động giao dịch chứng khoán. Công bố thông tin đúng lúc và chi tiết giúp tạo ra một môi trường giao dịch chứng khoán trong suốt và đáng tin cậy cho tất cả các bên liên quan.

 

2. Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin gì về giao dịch chứng khoán trong giờ giao dịch?

Theo khoản 1 Điều 37 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm công bố một số thông tin về giao dịch chứng khoán trong giờ giao dịch. Cụ thể, các thông tin này bao gồm:

- Tổng số loại chứng khoán được phép giao dịch: Thông tin này giúp nhà đầu tư nắm bắt được quy mô và đa dạng của thị trường chứng khoán.

- Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá mở cửa, đóng cửa của từng ngày giao dịch, giá thực hiện và khối lượng thực hiện của giao dịch gần nhất, giá dự kiến (trường hợp khớp lệnh định kỳ), giá giao dịch cao nhất trong phiên, giá giao dịch thấp nhất trong phiên, mức và ký hiệu biến động giá của từng loại chứng khoán, giá bình quân của chứng khoán (đối với thị trường Upcom);

+ Giá tham chiếu, giá trần, giá sàn, giá mở cửa và giá đóng cửa của từng ngày giao dịch: Đây là các mức giá quan trọng mà người tham gia thị trường cần biết để đưa ra quyết định đầu tư. Giá tham chiếu là giá dùng để tính toán giá trị thị trường của chứng khoán. Giá trần là giới hạn tăng giá tối đa trong một phiên giao dịch. Giá sàn là giới hạn giảm giá tối đa trong một phiên giao dịch. Giá mở cửa và giá đóng cửa là giá chứng khoán lúc mở cửa và đóng cửa phiên giao dịch.

+ Giá thực hiện và khối lượng thực hiện của giao dịch gần nhất: Thông tin này cho biết giá và khối lượng giao dịch gần nhất của chứng khoán, giúp nhà đầu tư hiểu được xu hướng và biến động giao dịch gần đây.

+ Giá dự kiến (trường hợp khớp lệnh định kỳ): Đây là giá dự kiến mà người tham gia thị trường có thể thấy trước khi phiên giao dịch bắt đầu, đặc biệt trong trường hợp có khớp lệnh định kỳ.

+ Giá giao dịch cao nhất và giá giao dịch thấp nhất trong phiên: Thông tin này cho biết mức giá cao nhất và thấp nhất mà chứng khoán đã giao dịch trong một phiên.

+ Mức và ký hiệu biến động giá của từng loại chứng khoán: Thông tin này cho biết biến động giá của chứng khoán trong phiên giao dịch, giúp nhà đầu tư hiểu được mức độ dao động của giá và tiềm năng rủi ro.

+ Giá bình quân của chứng khoán (đối với thị trường Upcom): Đây là giá trung bình của chứng khoán trên thị trường Upcom, cung cấp thông tin về mức giá trung bình của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định.

- Ba mức giá chào mua và chào bán tốt nhất của từng loại chứng khoán: Thông tin này cho biết ba mức giá chào mua và chào bán tốt nhất của chứng khoán cùng với khối lượng đặt mua và bán tương ứng.

- Thông tin giao dịch của trái phiếu phân theo kỳ hạn còn lại: Thông tin này bao gồm các kỳ hạn giao dịch của trái phiếu, lợi suất, khối lượng và giá trị của giao dịch gần nhất, cũng như biến động lợi suất so với giao dịch trước đó. Điều này giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường trái phiếu và nhận biết các biến động lợi suất gần đây.

- Giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài: Thông tin này liên quan đến giao dịch chứng khoán được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có thể bao gồm thông tin về khối lượng giao dịch và loại chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua hoặc bán trên thị trường chứng khoán.

Thông tin về giao dịch chứng khoán được công bố như trên giúp cung cấp cái nhìn chi tiết và đầy đủ về tình hình giao dịch trên thị trường chứng khoán. Điều này giúp nhà đầu tư có thông tin cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư và theo dõi các biến động của thị trường. Ngoài ra, thông tin này cũng đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia thị trường trong việc đưa ra quyết định đầu tư và quản lý rủi ro

 

3. Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin khi thực hiện niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh khi nào?

Căn cứ vào khoản 3 của Điều 37 trong Thông tư 96/2020/TT-BTC, có quy định về việc công bố thông tin khi niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh. Theo quy định này, Sở giao dịch chứng khoán phải thực hiện công bố thông tin theo các điều sau đây:

Công bố thông tin khi thực hiện niêm yết mới, thay đổi mẫu hợp đồng chứng khoán, hay hủy niêm yết chứng khoán phái sinh:

- Công bố thông tin về mẫu hợp đồng tối thiểu 30 ngày trước khi thực hiện niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh. Điều này đảm bảo rằng các bên liên quan có đủ thời gian để hiểu rõ về nội dung và điều khoản của hợp đồng mẫu trước khi tham gia giao dịch.

- Công bố thông tin tối thiểu 07 ngày làm việc trước khi áp dụng thay đổi điều khoản của hợp đồng mẫu chứng khoán phái sinh đã niêm yết. Điều này giúp đảm bảo rằng nhà đầu tư và các bên liên quan có thời gian để chuẩn bị và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình dựa trên những thay đổi này.

- Công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi hủy niêm yết chứng khoán phái sinh do tài sản cơ sở bị hủy niêm yết. Điều này đảm bảo rằng các nhà đầu tư và các bên liên quan được thông báo kịp thời về việc hủy niêm yết và có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo quy định của Điều 37 Thông tư 96/2020/TT-BTC, khi thực hiện việc niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh, Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm công bố thông tin về hợp đồng mẫu trước đó ít nhất 30 ngày. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự hiểu rõ về nội dung và điều khoản của hợp đồng mẫu phái sinh trước khi thực hiện giao dịch.

Thông qua việc công bố thông tin về hợp đồng mẫu, Sở giao dịch chứng khoán tạo điều kiện cho các bên liên quan, bao gồm các nhà đầu tư, các công ty môi giới và các tổ chức tài chính khác, để nắm bắt thông tin cần thiết và đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Bằng cách cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về hợp đồng mẫu, Sở giao dịch chứng khoán giúp xây dựng một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch, đồng thời tạo điều kiện cho sự phát triển và ổn định của thị trường chứng khoán phái sinh. Thời gian công bố thông tin 30 ngày trước khi niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh cũng mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư và các bên tham gia thị trường. Nhờ có thời gian đủ để tìm hiểu và nắm bắt thông tin về hợp đồng mẫu, các nhà đầu tư có thể đánh giá và xác định rủi ro, từ đó đưa ra quyết định đầu tư phù hợp. Đồng thời, các công ty môi giới và tổ chức tài chính cũng có thời gian để chuẩn bị và cập nhật hệ thống giao dịch, đảm bảo sự mượt mà và chính xác trong quy trình giao dịch.

Việc công bố thông tin về hợp đồng mẫu trước niêm yết lần đầu chứng khoán phái sinh cũng mang tính chất bắt buộc và tuân thủ quy định của Sở giao dịch chứng khoán. Qua đó, việc thực hiện niêm yết chứng khoán phái sinh được tiến hành một cách minh bạch, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự tin tưởng của các nhà đầu tư và tham gia thị trường.

Xem thêm >> Sở giao dịch chứng khoán là gì? Đặc điểm của sở giao dịch chứng khoán

Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua hotline: 1900.6162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.