Luật sư tư vấn:  

1. Căn cứ pháp lý tính thuế thu nhập cá nhân

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12;

Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

 

2. Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với đầu tư vốn

Theo Khoản 3 điều 3 Luật thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 quy định:

3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

a) Tiền lãi cho vay;

b) Lợi tức cổ phần;

c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

Theo điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất như sau:

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức ghi tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ cổ tức trả bằng cổ phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu.

d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới mọi hình thức thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

4. Cách tính thuế

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất 5%

Như vậy, trong trường hợp này việc nộp thuế thu nhập cá nhân từ lợi nhuận được chia từ phía công ty bên kia sẽ được tính riêng theo tỷ lệ thuế suất là 5% trên thu nhập đó. Và Thu nhập họ có được từ tiền lương, tiền công do công ty bạn chi trả sẽ được áp dụng và làm quyết toán thuế trên phần thu nhập đó. 

Do đó trong trường hợp này, trước khi công ty kia trả thu nhập cho người lao động đó thì sẽ khấu trừ 5% để nộp thuế thu nhập cá nhân rồi còn nếu chưa thì họ sẽ phải đi làm thủ tục theo mẫu 06/TNCN (ban hành kèm thông tư 92/2015/TT-BTC). Còn phía công ty của bạn thì bạn chỉ cần làm quyết toán trên tiền lương mà công ty thực tế đã chi trả cho người lao động đó.

 

3. Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Anh A đang làm cho công ty X, đến tháng 7/2020 anh A chuyển đến công ty Y (công ty Y là công ty mẹ của công ty X). Xin hỏi cách quyết toán cho trường này là như thế nào?

Cảm ơn!

 

Trả lời:

Tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định: Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

Theo quy định nêu trên trường hợp của bạn A: cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới (công ty mẹ).

Như vậy, bạn A có thể ủy quyền quyết toán cho Công ty mẹ thực hiện quyết toán cho bạn A.

 

4. Điều kiện đăng ký bố mẹ đã qua độ tuổi lao động để giảm thuế thu nhập ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty có người lao động muốn đăng ký người phụ thuộc là bố mẹ đẻ đã qua tuổi lao động và không có lương hưu nhưng không chung sổ hộ khẩu do đã tách khẩu khi lập gia đình. Trường hợp này cần những giấy tờ gì để người lao động có thể đăng ký người phụ thuộc?

Cảm ơn!

 

Trả lời:

1. Tại điểm g.3, khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cha đẻ, mẹ đẻ: "g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

- Bản chụp Chứng minh nhân dân.

- Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn, ,..)."

Như vậy, trường hợp sổ hộ khẩu không xác định được quan hệ của người phụ thuộc là cha, mẹ để của cá nhân người lao động thì cá nhân người lao động có thể sử dụng giấy tờ hợp pháp khác để xác định mối quan hệ này như giấy khai sinh ,...

2. Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo quy định tại điểm 9.11 Phụ lục I Danh mục hồ sơ khai thuế kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

 

5. Lao động thời vụ làm nhiều công ty thì quyết toán thu nhập thế nào ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Công ty chuyên về xây lắp điều hoà công trình, công nhân chủ yếu làm theo thời vụ, nên công nhân làm 2 công ty, cuối năm cả 2 công ty đều quyết toán, nhưng thuế thu nhập cá nhân chưa vượt quá mức nộp thuế, vậy cá nhân có phải tự đi quyết toán thuế TNCN không, hay công ty A và B vẫn tự quyết toán riêng?

Cảm ơn!

 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định, thì:

+ Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Do đó, công ty bạn có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập đã chi trả cho các công nhân đó. Đối với cá nhân có hai nguồn thu nhập trở lên thì không được ủy quyền quyết toán thuế.

+ Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo. Do đó, trường hợp những người lao động đó trong công ty bạn có thu nhập hai nơi thì có trách nhiệm tổng hợp thu nhập trong năm và quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn. Trường hợp kỳ tính thuế năm 2020, cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống thì không phải khai quyết toán thuế và được miễn thuế TNCN đối với khoản thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

 

6. Có được quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tuyến không ?

1. Cá nhân có thể tự quyết toán online mà không cần đến cơ quan thuế quản lý công ty hiện đang làm việc không?

2. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản và tiền công có dùng được một mã số thuế để khai online không?

3. Khi thay đổi chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu có cần đi đăng ký lại không hay mở mã số thuế mới, nếu dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ có bị phạt không?

Cảm ơn!

 

Trả lời:

1. Để hỗ trợ tối đa NNT thực hiện quyết toán thuế TNCN, từ kỳ quyết toán năm 2020 ngành thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế (QTT) bằng phương thức điện tử. Như vậy, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử tại Cổng thông tin thuế điện tử - phân hệ dành cho cá nhân của Tổng cục Thuế (https://canhan.gdt.gov.vn) nếu cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử; hoặc trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử thì cũng được hỗ trợ sử dụng các ứng dụng hỗ trợ kê khai của cơ quan thuế để khai và nộp hồ sơ quyết toán qua đường điện tử nhưng phải kèm theo hồ sơ giấy gửi đến cơ quan thuế (có thể gửi qua đường bưu điện). Để được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử, cá nhân có thể thực hiện tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trực tiếp đến cơ quan thuế để được hỗ trợ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử.

2. Cá nhân có thu nhập từ cho thuê tài sản và tiền công được dùng một mã số thuế để khai thuế kể cả hình thức khai điện tử.

3. Khi thay đổi CMND, hộ chiếu ,.. cá nhân thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Tại điểm b Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc Hội quy định "b) Cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.". Do vậy, trường hợp cá nhân dùng một lúc hai mã số thuế hoặc dùng mã số thuế tương ứng với số giấy tờ cũ, chưa thay đổi thông tin theo giấy tờ mới sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê