1. Thủ tục, chi phí chuyển đổi từ đất khai hoang thành đất thổ cư?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Gia đình tôi có một mảnh đất khai hoang tại tỉnh Lai Châu thuộc quyền sở hữu của gia đình tôi từ năm 1985; dùng để trồng hoa màu, không có tranh chấp và đến nay (năm 2015) vẫn chưa có sổ đỏ.

Nay chúng tôi muốn chuyển mảnh đất này thành đất thổ cư thì phải dựa trên những điều luật nào? Có mất phí không và thủ tục chuyển đổi như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: H.V

Thủ tục, chi phí chuyển đổi từ đất khai hoang thành đất thổ cư ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến qua điện thoại, gọi số:1900.6162

Trả lời:

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2014 quy định thì để được phép chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng những điều kiện nhất định:

"Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất."

Ngoài ra, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về phân loại đất thì nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm;...

Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;...

Mục đích của bạn chính là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Vậy theo điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì đây là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền và phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi xin đưa ra tư vấn về trình tự, thủ tục chuyển đổi như sau:

Trình tự thực hiện:

- Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa; xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc làm trích sao hồ sơ địa chính;

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích sao hồ sơ địa chính gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;

- Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất; chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý lại cho người sử dụng đất.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có) sau:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

+ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

+ Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

+ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến khoản e) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp.

+ Bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Về nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi thực hiện thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

"b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất quy định áp dụng.

>> Tham khảo ngay: Quy định chuyển đất khai hoang thành đất đấu thầu UBND xã?

>> Xem thêm:  Quy hoạch xây dựng theo quy định mới nhất ? Có được phép xây nhà trên phần đất quy hoạch ?

2. Đất khai hoang trước năm 1998 khi quy hoạch có được bồi thường?

Đất nhà em khai hoang từ năm 1997 đó là một cái vúng ao sâu, lúc đó cũng đã hỏi qua xã đồng ý cho làm nhưng không có giấy tờ gì. Gia đình em đã xây nhà ở và làm chuồng lợn với công trình phụ, nhưng nay xã lại quy hoạch chỗ chuồng lợn nhà em làm đất ở và bán cho người khác mà không hỏi qua gia đình em. Vậy là đúng hay sai ạ?

Đất khai hoang trước năm 1998

Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất tại địa phương được thực hiện theo quy định tại Luật đất đai năm 2013. Theo đó, việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 43 như sau:

"1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42 của Luật này có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Hình thức, nội dung và thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức tổ chức hội nghị, lấy ý kiến trực tiếp và công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

..."

Khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật đất đai 2013 quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

"1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất."

>> Bài viết tham khảo thêm: Tư vấn về việc đòi lại đất khai hoang? Thủ tục khởi kiện đòi lại đất khai hoang?

>> Xem thêm:  Năm 2021, xây nhà lấn, chiếm đất công có bị phạt không ?

3. Thủ tục làm sổ đỏ cho đất khai hoang?

Kính chào luật sư, mong luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề sau: Trước năm 1975, ông cố tôi tên Thân Hoàng có khai hoang 1 lô đất khoảng 500m2, sau đó, ông ra lô mặt tiền sống, để lại lô đất cho em ông, tức bà Thân Thị Nhâm (vợ liệt sĩ cô đơn) ở. Bà Thân Thị Nhâm sống đến năm 1986 thì mất, từ đó ông cố tôi cho ba tôi (cháu nội) sử dụng lô đất đó xây nhà ở và thờ phụng bà Thân Thị Nhâm đến nay, vẫn đóng thuế đất đầy đủ từ trước đến nay.

Tất cả việc cho nhận đều thông qua họp gia đình, không có giấy tờ. Lô đất ở đến nay không có tranh chấp. Gia đình tôi muốn làm Sổ đỏ nên giữa năm 2014 có làm đơn lên Ban quản lý đất đai phường Điện Nam Đông, nhưng lâu vẫn không được giải quyết dù đã yêu cầu gia đình cung cấp nhiều đơn xác nhận của làng xóm. Sau nhiều lần lên làm việc không thành thì ban quản lý đất đai Phường Điện Nam Đông nói không đủ thẩm quyền, nói đưa đơn lên Ban quản lý đất đai thị xã Điện Bàn. Khi gia đình chúng tôi nộp đơn và có hỏi thì lại nhận được câu trả lời là để họ xuống hỏi lại ban quản lý phường. Nay gia đình chúng tôi mong luật sư có thể cho chúng tôi câu trả lời về trình tự thủ tục cũng như các giấy tờ, biểu mẫu xác nhận cần thiết để được cấp Quyền sử dụng đất cho lô đất đang ở. Xin chân thành cảm ơn!

>>Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

............

Như vậy, trường hợp của bạn, đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

Thứ hai, các bước thực hiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đủ theo quy định. Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu).

+ Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.

+ Trích lục hoặc trích đo..

+ Biên bản xét duyệt hội đồng xét cấp giấy xã.

+ Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).

+ 02 Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất (Mẫu 01/LPTB - nếu có).

+ 02 Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).

+ 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN- nếu có).

+ 02 bản giấy tờ khác có liên quan việc miễn giảm nộp tiền sử dụng (nếu có).

+ 02 Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).

+ Bản án của tòa án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan thẩm quyền, quyết định các cấp (nếu có).

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận vào sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào đơn nơi “Người tiếp nhận hồ sơ”, đồng thời tiến hành viết biên nhận hẹn ngày nhận thông báo thuế.

Bước 4: Đến ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

Bước 5: Đến hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nhận kết quả.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở hành chính tại Văn phòng đăng ký đất cấp huyện.

Trong trường hợp ban quản lý phường không thực hiện giải quyết cho bạn, bạn có thể thực hiện khiếu nại hành vi này theo quy định của Luật khiếu nại 2011.

>> Tham khảo nội dung: Làm thế nào để được cấp sổ đỏ với đất khai hoang?

>> Xem thêm:  Chủ thể quyền sử dụng đất là gì ? Khái niệm về chủ thể quyền sử dụng đất

4. Đất khai hoang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải trả lại không?

Năm 1976, gia đình của ông D có khai hoang được một diện tích đất để canh tác đến năm 1980 thì bỏ hoang. Đến năm 1986 tôi thấy diện tích trên bỏ hoang nên lên phát dọn và và trồng cây ổn định đến năm 2007. Năm 2008 UBND xã đo đạc và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình tôi, khi ông D biết gia đình tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì viết đơn khiếu nại đòi lại đất của gia đình tôi. Vậy xin hỏi gia đình tôi có trả lại đất cho ông D không? Cảm ơn!

Đất khai hoang được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phải trả lại không?

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Vì gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008 nên căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai số 13/2003/QH11 của Quốc hội. Gia đình bạn đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đó sẽ thuộc 1 trong 2 trường hợp sau:

- Hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất lâm nghiệp tại vùng núi, vùng hải đảo, vùng kinh tế khó khăn,…

- Hộ gia đình đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993, và UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo những thông tin bạn cung cấp, UBND xã đã tiến hành đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn, như vậy mảnh đất đã được UBND xác nhận là đất không có tranh chấp thì mới cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy gia đình ông D có đến trước khai hoang và trồng cây lâm nghiệp nhưng sau đó lại bỏ hoang, không chăm sóc và ông D chưa từng có một giấy tờ nào để chứng minh quyền sở hữu của mình trên mảnh đất đó. Như vậy, ông D không thể được xem là người đã sử dụng đất ổn định và lâu dài vì thế ông ấy không có căn cứ để đòi đất của gia đình bạn được.

Vậy căn cứ vào luật quy định, gia đình bạn hoàn toàn có các quyền đầy đủ của người sử dụng đất và không phải trả lại đất cho ông D. Khi xảy ra tranh chấp, khiếu nại gia đình bạn có thể cung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở bảo vệ quyền lợi cho mình.

>> Xem thêm:  Đất thổ cư là gì ? Khái niệm về đất thổ cư theo quy định pháp luật

5. Thu tiền sử dụng đất đối với đất khai hoang lấn chiếm khi cấp giấy chứng nhận như thế nào?

Kính chào luật sư Minh Khuê! Thưa luật sư tôi có một thắc mắc mong luật sư giải đáp giúp tôi. Tháng 04/1993 tôi có mua một mảnh đất 96m2 liền kề với đất ở nhà tôi (giấy tờ viết tay do 2 gia đình tự thỏa thuận). Tổng diện tích đất là 283m2 gồm diện tích đất tôi mua thêm và diện tích đất ông cha để lại. Đất nhà tôi được cấp trước năm 1954, từ năm 1993 đến nay tôi đã sử dụng liên tục 2 mảnh đất này (để ở) và không hề xảy ra tranh chấp. Nay tôi đến Phòng địa chính của xã để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cán bộ địa chính cho tôi biết 96m2 tôi mua là đất khai hoang lấn chiếm và phải nộp đủ tiền sử dụng đất là 50%.

Vậy xin quý luật sư tư vấn cho tôi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 sử dụng làm nhà ở và phục vụ đời sống, giấy tờ viết tay có giá trị hay không và việc thu tiền sử dụng đất trong trường hợp của tôi thế nào là đúng? Xin chân thành cảm ơn luật sư.

Thứ nhất, để được công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc được nhà nước xét bồi thường khi thu hồi đất thì người sử dụng đất phải có một trong các điều kiện sau:
- Có một trong các giấy tờ về sử dụng đất được quy định theo Điều 100 luật đất đai năm 2013;
- Có các giấy tờ về sử dụng đất khác được quy định trong nghị định 43/2014/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2013.

Thứ hai, một trong những căn cứ quan trọng khác để xét có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người sử dụng đất sử dụng đất ổn định, lâu dài và vào mục đích nhất định và không có tranh chấp. Theo quy định tại Khoản 1, 2 điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ- CP có quy định về trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai như sau:

"Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau: ... 2) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:
a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.
Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;
b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;
d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này;..."

Vậy đối với mảnh đất của bạn, bạn đã sử dụng liên tục qua các năm và không hề xay ra tranh chấp từ trước đến giờ. Nếu bạn chứng minh được mảnh đất nhà bạn là không có sử lấn chiếm thì theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15/10/1993; tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất không có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như lấn, chiếm,… nếu được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau: Đất có nhà ở; Không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích trong hạn mức công nhận đất ở; Diện tích vượt hạn mức công nhận đất ở (nếu có): Nộp bằng 50% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất; Đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở; Nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thu tiền sử dụng đất đối với đất khai hoang lấn chiếm khi cấp GCN như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

>> Luật sư trả lời: Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất khai hoang thực hiện như thế nào?

>> Tham khảo ngay: Đền bù khi bị thu hồi đất khai hoang của người dân?

>> Xem thêm:  Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?

Ýkiến tư vấn trên dựa theo thông tin do khách hàng cung cấp. Để được tư vấn chi tiết hơn, khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 1900.6162hoặc trực tiếp tại văn phòng công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Cơ quan có thẩm quyền chuyển cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân?

Trả lời:

Theo khaonr 2 Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;... 

Vậy với hộ gia đình hay cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển sẽ là Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện thủ tục này. 

Câu hỏi: Khi cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì có phải công khai không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 48 Luật đất đai năm 2013 thì việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng dụng đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 48 Luật đất đai năm 2013. 

Câu hỏi: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ quan nào?

Trả lời:

Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. (khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013).