Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Bộ luật lao động 2012

Luật viên chức 2010

2. Nội dung tư vấn

Luật sư cho em hỏi: bên em công ty cổ phần: Thời gian quacông ty ít việc có cho lao động nghỉ không lương một thời gian. nay công tymuốn cho 1 trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với cty tại thời khoảng15/8/2016. Vậy công ty sẽ phải làm các thủ tục gì và thông báo trước bao nhiêungày để chấm dứt hợp đồng thuận lợi. Xin chân thành cảm ơn Luật sư. Rất mong nhận được sự tư vấn từ phía Luật sư

Điều 38 Bộ luật lao động 2012 quy định:

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

năm 2015-2016 sau khi đi khám bịnh tại BV chơ rẩy TPHCM tôi đã bị bịnh sơ gan, điều trị đến nay gần 6 tháng không bớt cơ thể mon mỏi không thể đi được nên viết đơn xin nghi dạy rất miong sự tư vấn giúp đỡ về thủ tục xin nghi và các khoản tiền được nhận để điểu trị bịnh. chân thanh cam ơn

Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định:

4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

>> Xem thêm:  Thời gian thử việc không được nhận phụ cấp có đúng luật ?

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

Điều 45 Luật viên chức 2010 cũng quy định:

Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

Toi vao lam viec o cong ty từ 01/06/2015. den 01/07/2016 cong ty moi ky hop dong lao dong.vay trong thoi gian do toi phai lam gi de cong ty tra tien ma toi khong duoc dong bao hiem

Theo quy định tại Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động – Bộ luật lao động 2012 thì:

“1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.”

Cũng theo quy định tại Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động – Bộ luật lao động 2012 thì:

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.

Nếu công việc bạn làm ở công ty có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì công ty có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bằng văn bản với bạn.

>> Xem thêm:  Nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày ? Vi phạm thời gian báo trước thì bị phạt thế nào ?

Việc công ty không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với bạn là trái với quy định của pháp luật.

Hành vi này nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều sau:

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động – Nghị định 88/2015 sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

“Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động

…”

Bạn và công ty chưa giao kết hợp đồng lao động nên không có cơ sở để xác định về thời gian báo trước để thôi việc tại công ty.

Trong trường hợp này, sai phạm trước hết từ phía công ty đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn, bạn có quyền xin thôi việc mà không cần phải tuân thủ các quy định về thủ tục khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Để đảm bảo quyền lợi cho mình , bạn cần yêu cầu công ty thanh toán đầy đủ tiền lương đúng hạn cho mình, nếu công ty không thực hiện bạn có quyền làm đơn gửi ra phòng Lao động, thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Nếu hòa giải không thành thì bạn có thể gửi đơn trực tiếp đến tòa án công ty bạn có trụ sở để được giải quyết.theo quy định tại Điều 200 và khoản 1 Điều 201 Bộ luật lao động

Chào anh, chị Trường hợp của em như sau: Em và 2 đồng nghiệp đã nghỉ việc ở công ty cũ 2 tháng nhưng vẫn chưa nhận được lương của tháng làm việc. Nguyên nhân nghỉ việc là do chúng em bất đồng về cách quản lý nhân viên với sếp. Điển hình là việc sếp trừ lương của nhân viêc mà không có trong quy định của công ty. Phần lỗi của bọn em là đã phản ứng quá ngay ngắt nên xin nghỉ việc ngay hôm đó, không thông báo trước. Nhưng khi bàn giao công việc thì hai bên có ngồi lại nói chuyện và sếp đã đồng ý trả lương đúng hạn. Quá thời gian khá lâu, chúng em có vài lần hỏi chị kế toán và sếp nhưng chỉ có kế toán trả lời và khất hẹn. Để giải quyết trường hợp này, liệu có tình tiết nào có lợi cho chúng em không? Xin nói thêm là em đã làm việc tại công ty 6,5 tháng (tính cả 2 tháng thử việc) và có một đồng nghiệp khác đã làm đủ 8 tháng nhưng vẫn chưa được đóng bảo hiểm và ký hợp đồng lao động. Trân trọng,
XIN CHÀO LUẬT SƯ - TÔI TÊN THẢO LÀM CÔNG TY HTX ĐẠI THÀNH TỪ NGÀY 11/2014 NHƯNG ĐẾN T03/2016 TÔI KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ BỊ TRỪ LƯƠNG ĐỂ ĐÓNG BẢO HIỂM ( HĐONG CTY GIỮ HẾT ĐÒI CŨNG K ĐƯA) ĐẾN THÁNG 5/2016 TÔI PHÁT HIỆN CTY ĐÓNG THIẾU BẢO HIỂM CHO TÔI 5 THÁNG ( TỪ THÁNG T3/2015 ĐẾN T7/2015) (T8/2015 - T4/2016 THÌ CÓ ĐÓNG) TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH LÀM ĐƠN XIN NGHỈ VAO NGAY 12/6/2016 (VIẾT ĐÚNG TRC 30 NGÀY THEO LUẬT) NHƯNG ĐẾN NGÀY 3/6/2016 CTY ĐÃ CHO TÔI NGHỈ TRƯỚC THỜI HẠN MẠC DÙ ĐƠN TÔI XIN NGHỈ NGAY 12/6. VÀ ĐẾN NAY NGAY 14/6/2016 CTY VẪN CHƯA PHÁT LƯƠNG CHO TÔI, GỌI ĐIỆN CHO GIÁM ĐÓC CÒN HÂM DOẠ NẾU GỌI NƯA SẼ KHONG FAT LUONG TÔI (TÔI CÓ GHI ÂM LẠI). LÊN CTY THÌ CTY BẢO TÔI FAIR CHỐT SẢN LƯỢNG XONG MỚI ĐƯỢC PHÁT LƯƠNG. VÀ TÔI CŨNG ĐÁP ỨNG HỌ ĐÃ XUẤT HOÁ ĐƠN XONG. H GỌI LẠI HỌ NÓI FAI KIỂM LẠI THANG 2,3,4/2016 LAI NUA (MẠC DU SÔ ĐÃ CHỐT XUẤT HOÁ ĐƠN GIUA CTY VA KHACH HÀNG XONG XUÔI) CÔNG TY CỨ LÀM KHÓ TUI ĐẾN H VẪN CHƯA PHÁT LƯƠNG VÀ YÊU CẦU ĐONG BU BẢO HIỂM CTY CUNG KHÔNG CHỊU CÒN CHUI TUI TÍNH TOÁN NUA. XIN LUẬT SƯ CHỈ CHO TÔI H THÔI PHẢI LAM SAO VƠI TRƯỜNG HỢP NÀY. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động 2012 quy định:
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Bạn có quyền làm đơn gửi ra phòng Lao động, thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở để yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết. Nếu hòa giải không thành thì bạn có thể gửi đơn trực tiếp đến tòa án công ty bạn có trụ sở để được giải quyết.theo quy định tại Điều 200 và khoản 1 Điều 201 Bộ luật lao động

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật.

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?