1. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất ?

Xin chào Luật Minh Khuê. Hiện tại tôi đang thực hiện quyết toán thuế TNCN nhưng do đầu năm tôi có bị khấu trừ thuế. Tôi đang nộp thừa số thuế phải nộp. Vậy tôi có đề nghị cơ quan thuế hoàn trả lại tôi được không ? Thủ tục hoàn thuế như thế nào ? Tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào để cơ quan thuế hoàn trả lại ?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi ! Xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân:

Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và điều 28 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuếtại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Theo quy định trên, thì chỉ những cá nhân có MST mới được hoàn thuế. Nếu cá nhân uỷ quyền quyết toán cho đơn vị chi trả, thì thực hiện hoàn thuế thông qua đơn vị chi trả. Những cá nhân không thuộc diện uỷ quyền quyết toán thuế, trực tiếp kê khai, hoặc quyết toán với cơ quan thuế có thể lựa chọn bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau, hoặc làm thủ tục hoàn thuế.

2. Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân:

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa : Thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế : Thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số [31] – số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế hoặc chỉ tiêu số [33] – số thuế bù trừ vào kỳ sau tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu 13/KK-TCNC khi quyết toán thuế.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN:

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP và Điểm a khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

“3. Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế

a) Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau (trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm c khoản này) thì chậm nhất là 06 (sáu) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế…”

Theo quy định trên,sau thời gian 6 ngày, cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm giải quyết thủ tục hoàn thuế cho cá nhân.

4. Cách thức nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập:

Bước 1: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân tải phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN V3.3.1, nhập đầy đủ thông tin quyết toán vào tờ khai 02/QTT-TNCN và bảng kê 02-1/BK-QTT-TNCN. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, cá nhân kết xuất tờ khai XML, đăng nhập vào trang http://tncnonline.com.vn để nộp tờ khai bản mềm cho cơ quan thuế.

Bước 2: Nộp tờ khai qua mạng

Cá nhân mang bộ hồ sơ quyết toán đã nêu tại phần trên đến cơ quan thuế trực tiếp quyết toán để làm thủ tục quyết toán - hoàn thuế. Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ và hoàn thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

2. Quy định về chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân ?

Ngày 09 tháng 05 năm 2017, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 1864/TCT-TNCN 2017 chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân với nội dung cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1864/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 633/CT-TNCN ngày 09/03/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vướng mắc liên quan trong hoàn thuế TNCN, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3, điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ (sau đây gọi là Thông tư số 156/2013/TT-BTC ) như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

a.3) Khai quyết toán thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ các trường hợp sau....

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, do đó, hồ sơ quyết toán thuế TNCN của bà Thủy chỉ bao gồm nguồn thu nhập từ tham gia giảng dạy tại trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị và trường Đại học Sư Phạm Huế. Khoản thu nhập được nhận của bà Thủy từ Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè là nguồn thu nhập từ kinh doanh, không phải nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Về hướng dẫn chính sách thuế đối với khoản chi trả thu nhập hoa hồng cho cá nhân kinh doanh, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1164 /TCT-TNCN ngày 21 tháng 03 năm 2016 (đính kèm), đề nghị Cục Thuế xem xét cụ thể hồ sơ để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và căn cứ vào tình hình thực tế để thực hiện./.


Nơi nhận:
- Vụ PC, CS;
- Vụ PC, CS;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

3. Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý và bán hàng đa cấp nộp thuế ở đâu ?

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành Công văn 3151/CT-TNCN của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp với nội dung cụ thể:

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HCM
----------------

Số: 3151/CT-TNCN

V/v: Nơi nộp hồ sơ quyết toán và hoàn thuế TNCN năm 2009 đối với cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Các Phòng thuộc Cục;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện.

Thời gian vừa qua có một số vướng mắc về vấn đề tiếp nhận hồ sơ khai quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 của cá nhân cư trú có thu nhập từ hoa hồng đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số và bán hàng đa cấp. Để việc tiêp1 nhận hồ sơ thuận tiện và tránh gây phiền hà cho cá nhân, căn cứ quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP hướng dẫn việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thuế đối với các đối tượng trên như sau:

I/ Hồ sơ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân:

1. Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý xổ số và Đại lý bưu điện:

- Cá nhân có duy nhất một nguồn thu nhập hoa hồng từ Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện.

- Cá nhân ngoài thu nhập từ hoa hồng Đại lý còn có thu nhập từ kinh doanh thì được xem như cá nhân có thu nhập từ kinh doanh từ 02 nơi trở lên do đó nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn 153/CT-TNCN ngày 13/01/2010 của Cục Thuế.

- Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý.

- Trường hợp cá nhân làm đại lý nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân là Chi cục Thuế nơi cư trú.

2. Cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm và bán hàng đa cấp:

- Cá nhân có duy nhất hoa hồng từ Đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú. Trường hợp cá nhân làm đại lý bảo hiểm có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là nơi đăng ký kinh doanh.

- Cá nhân có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp và thu nhập từ tiền lương tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân ngoài thu nhập từ hoa hồng đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp còn có một nguồn thu nhập từ kinh doanh thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân kinh doanh.

- Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp vừa có thu nhập từ kinh doanh ở 02 nơi trở lên thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế theo hướng dẫn tại công văn 153/CT-TNCN ngày 13/01/2010 của Cục Thuế.

3. Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý xổ số, đại lý bưu điện vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý xổ số, đại lý bưu điện.

4. Cá nhân vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý xổ số, đại lý bưu điện; vừa có thu nhập hoa hồng từ đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp; vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì nơi nộp hồ sơ quyết toán là Chi cục Thuế nơi cá nhân mở đại lý xổ số, đại lý bưu điện.

II/ Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân:

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân là nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

Trên đây là hướng dẫn về nơi nộp hồ sơ quyết toán và hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 đối với các cá nhân có thu nhập từ hoa hồng Đại lý có thu nhập từ hoa hồng Đại lý bảo hiểm, Đại lý xổ số, Đại lý bưu điện và bán hàng đa cấp. Cục Thuế thông báo để các Phòng, các Chi cục Thuế biết để triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- BLĐ Cục (để biết);
- Lưu HCLT, TNCN.

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

4. Cá nhân làm hồ sơ hoàn thuế khi nào thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế ?

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành công văn 437/TCT-TNCN về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân với nội dung sau:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 437/TCT-TNCN
V/v Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời công văn số 10372/CT-TNCN ngày 17/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc "Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của nhà thầu nước ngoài", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, khoản 2, Điều 33 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Điều 23. Đồng tiền nộp thuế…………………

2. Trường hợp nộp thuế bằng ngoại tệ:

b) Số ngoại tệ nộp thuế được quy đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm tiền thuế được nộp vào ngân sách nhà nước."

- Tại điểm a, khoản 1, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"1. Tiền thuế, tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế."

- Tại khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền phạt còn nợ. kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau…

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếp theo…

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền phạt…"

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì khoản tiền chênh lệch tăng thêm giữa số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Nhà thầu Bibby Offshore Singapore Privete Limited (sau đây gọi là Nhà thầu Bibby) đã nộp vào Ngân sách Nhà nước ngày 01/4/2011 (được Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam) với số tiền thuế TNCN của Nhà thầu Bibby phải nộp năm 2010 được xác định là số thuế nộp thừa của Nhà thầu Bibby.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính để giải quyết số tiền nộp thừa (nêu trên) của Nhà thầu Bibby.

Trong trường hợp, Nhà thầu Bibby không phát sinh thuế phải nộp tại Việt Nam, không còn nợ tiền thuế, tiền phạt và có yêu cầu hoàn thuế thì đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Nhà thầu Bibby nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với khoản tiền nộp thừa (nêu trên) như sau:

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp này thuộc đối tượng kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST, KBNN, Vụ NSNN (BTC);
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

5. Hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập ?

Ngày 16 tháng 07 năm 2019, Tổng Cục Thuế ban hành Công văn 2813/TCT-DNNCN hướng dẫn về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập với nội dung cụ thể:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2813/TCT-DNNCN
Về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trthu nhập.

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4321/CT-TTKT1 ngày 28/5/2019 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức trả thu nhập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ quy định về việc chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử khi có nhu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì nộp hồ sơ đề nghị hoàn theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/8/2015 của Bộ Tài chính, trong đó bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân được thay bằng chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 165/2018/NĐ-CP ngày 24/12/2018 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập và sẽ nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn khi sửa đổi chính sách hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; KK&KTT;
- Cục CNTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

6. Hoàn thuế khi đơn vị chi trả thu nhập cho người lao động tiền lương NET ?

Ngày 01 tháng 11 năm 2010, Tổng Cục Thuế (Bộ Tài Chính) ban hành Công văn 4388/TCT-TNCN hoàn thuế thu nhập cá nhân với nội dung:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4388/TCT-TNCN
V/v hoàn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
(Địa chỉ: Tầng 15, số nhà 360, đường Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời công văn số EY/240910 ngày 24/9/2010 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a, tiết b, điểm 2.2 Công văn số 4283/BTC-TCT ngày 08/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bù trừ thuế, hoàn thuế theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập hướng dẫn:

“a. Theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập chỉ có các cá nhân có số thuế đã nộp thừa, cơ quan thuế thực hiện lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN (mẫu số C1-04NS ban hành tại Thông tư số 128/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước) cho các cá nhân có số thuế nộp thừa theo danh sách tại Bảng kê 05A/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế Thu nhập cá nhân.

b. Theo quyết toán thuế của tổ chức trả thu nhập tổng số thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số thuế của các cá nhân nộp thiếu, cơ quan Thuế lập lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (mẫu số C1-05NS ban hành tại Thông tư số 128/TT-BTC ngày 24/12/2008).”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị chi trả thu nhập cho người lao động tiền lương NET và đứng ra nộp thuế TNCN cho người lao động theo quy định, nay số thuế TNCN đơn vị đã nộp thừa của năm 2009 thì Cơ quan thuế xem xét thực hiện hoàn cho Công ty, không xử lý bù trừ số thuế nộp thừa vào các kỳ nộp của năm sau. Sau khi được hoàn, về nguyên tắc Công ty phải trả lại cho người lao động, nhưng do trong hợp đồng với người lao động, Công ty trả thu nhập là lương NET, vì vậy người lao động muốn lấy số tiền thuế, TNCN thì phải thoả thuận lại hợp đồng với Công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HN;
- Vụ Pháp chế (TCT(2b));
- Lưu: VT, TNCN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương