1. Để nhận tiền tử tuất phải đến nơi nào giải quyết, hồ sơ gồm những gì ?

Thưa luật sư! Chị tôi là nhân viên xí nghiệp in tài chính đã nghỉ hưu tháng 08/2016. Hưởng lương hưu tại UBND quận bBình Tân được 07 tháng. Đã qua đời ngày 22/04/2017 do tai nạn giao thông. Chị tôi còn mẹe già 92 tuổi không cùng hộ khẩu, con trai 23 tuổi đang là sinh viên, chồng 57 tuổi đang là tài xế công ty tư nhân.
Hỏi gia đình tôi sẽ nhận được những khoảng trợ cấp nào của chị ? Phải đến nơi nào giải quyết, hồ sơ gồm những gì?
Xin cảm ơn luật sư đã tư vấn cho gia đình chúng tôi!

>> Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội về chế độ tử tuất, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo Mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ tử tuất, theo đó, chị của bạn thuộc trường hợp đang hưởng lương hưu rồi mất nên thân nhân chị của bạn sẽ được hưởng trợ cấp mai táng và trợ cấp tuất hằng tháng (nếu có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng) hoặc trợ cấp tuất một lần. Cụ thể:

Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà chị bạn mất. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2018 là 1.390.000 đồng, do đó, mức trợ cấp mai táng cho người tổ chức ma táng cho chị bạn bằng 13.900.000 đồng.

Thân nhân của chị bạn thuộc một trong những trường hợp sau sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng với mức hưởng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở:

"a) Con chưa đủ 18 tuổi; con từ đủ 18 tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; con được sinh khi người bố chết mà người mẹ đang mang thai;

b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu từ đủ 60 tuổi trở lên đối với nam, từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nữ;

d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng, thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình nếu dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên."

Trong trường hợp, không có thân nhân nào đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuấtt hằng tháng thì thân nhân của chị bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Hồ sơ hưởng chế độ tử tuất trong trường hợp này bao gồm:

- Bản sao giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc quyết định tuyên bố là đã chết của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

- Tờ khai của thân nhân và biên bản họp của các thân nhân đối với trường hợp đủ điều kiện hưởng hằng tháng nhưng chọn hưởng trợ cấp tuất một lần;

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với thân nhân bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì thân nhân của chị bạn đến cơ quan bảo hiểm để nộp và nhận trợ cấp theo quy định của pháp luật trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày chị bạn mất để được giải quyết. Tham khảo ngay: Chế độ tử tuất được quy định như thế nào theo luật mới nhất ?

 

2. Chế độ tử tuất cho thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội ?

Xin hỏi các luật sư một chút: Bố tôi là công an tham gia bảo hiểm xã hội và công tác trong nghành được 32 năm 01 tháng, sau khi về hưu hưởng lương hưu 8.230.000 đồng một tháng, bố tôi hưởng lương hưu vừa tròn 5 năm lương hưu thì mất.

Vậy tôi xin hỏi các luật sư ngoài tiền mai táng phí thì gia đình tôi còn được hưởng thêm phần trợ cấp nào nữa không (gia đình còn bà ngoại mẹ tôi năm nay 98 tuổi). Nếu được hưởng thì như thế nào ?

Cảm ơn các luật sư đã tư vấn.

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì ngoài tiền mai táng, gia đình bạn còn được hưởng mức trợ cấp như sau:

Trường hợp có thân nhân đủ điều kiện được hưởng trợ cấp tuất một lần theo khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thân nhân của bố bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng tương tự như trường hợp đã phân tích ở trên.

Ngược lại, nếu không có thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất hằng tháng hoặc có thân nhân đủ điều kiện nhưng lại có nguyện vọng hưởng trợ cấp tuất một lần, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 và Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

Như vậy, đối với trường hợp của bố bạn đã hưởng lương hưu 5 năm thì mức trợ cấp là 19 tháng lương hưu đang hưởng. >> Xem thêm: Tư vấn về chế độ tử tuất và điều kiện nhận tiền tuất một lần?

 

3. Nhờ luật sư tư vấn giúp chế độ tử tuất khi mẹ qua đời?

Gửi luật sư, tôi tên Thu Hà. Mẹ tôi mất tháng 11 năm 2018. Mẹ tôi đã được hưởng lương hưu là 161 tháng. Thời gian đóng bảo hiểm là 31 năm 5 tháng. Hiện nay, mẹ tôi mất và bên bảo hiểm đã giải quyết chế độ tử tuất là 10 tháng lương cơ bản (1.390.000) Trợ cấp một lần là: 3 tháng lương hưu. Xin hỏi luật sư là cách tra tiền như vậy có đúng không ?
Xin cảm ơn luật sư đã tư vấn giúp!

 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại Mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì gia đình bạn được hưởng mức trợ cấp như sau:

- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tại thời điểm mẹ bạn mất mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, nên bên bảo hiểm chi trả trợ cấp mai táng như vậy là hợp lý.

- Trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 67 và Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bạn có thể tham khảo qua các bài viết ở trên.

- Trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 và Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, trong trường hợp này, trên thực tế, do mẹ bạn đã hưởng lương hưu được 161 tháng rồi đã quá 96 tháng theo quy định, nên thực tế gia đình bạn chỉ được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 03 tháng lương hưu mà mẹ bạn đang được hưởng. Theo đó, bên bảo hiểm chi trả tiền tử tuất cho mẹ bạn như vậy là có cơ sở, nếu thân nhân của mẹ bạn không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng. >> Tham khảo thêm: Có được hưởng chế độ tử tuất khi chưa đủ tuổi hưởng lương hưu ?

 

4. Mức hưởng chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật?

Thưa luật sư, tôi muôn nhờ luật sư tư vấn giúp: Chồng tôi là công an hiện đã nghỉ hưu từ ngày 01/06/2011 và đang được hưởng lương hưu là 8.371.700 đồng. Ngày 14/10/2018 do bị tai biến nên mất đột ngột? Tôi muốn tư vấn giúp xem mức tính cụ thể trong trường hợp được hưởng tiền tuất một lần là như thế nào? Mẹ chồng tôi năm nay 86 tuổi không có lương hưu? Con trai hiện được 10 tuổi? Và tôi hiện đang kinh doanh buôn ban nhỏ thì có được hưởng không ạ?

Xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Căn cứ Mục 5 Chương III Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chế độ tử tuất, theo đó, gia đình bạn sẽ được hưởng những khoản trợ cấp sau:

- Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở, tại thời điểm chồng bạn mất mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP, nên tiền trợ cấp mai táng gia đình bạn được hưởng là 13.900.000 đồng.

- Trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại Điều 67 và Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, bạn có thể tham khảo qua các bài viết ở trên. Áp dụng trong trường hợp này của gia đình bạn thì có mẹ chồng đã 86 tuổi không có lương hưu, con trai hiện nay mới được 10 tuổi, do đó, con trai và mẹ chồng bạn sẽ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng với mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

- Trong trường hợp, mẹ chồng bạn và bạn (người giám hộ đương nhiên của con trai) không muốn hưởng trợ cấp tuất một lần thì sẽ nộp đơn yêu cầu hưởng trợ cấp tuất một lần theo Điều 69 và Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2014: Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

Như vậy, trường hợp này chồng của bạn đã hưởng hơn 07 năm lương hưu, nên sau khi chồng bạn mất thì gia đình sẽ được hưởng trợ cấp tuất một lần là 3 tháng lương hưu mà chồng bạn đang hưởng trước khi chồng bạn mất. Tham khảo thêm: Quy định về chế độ tử tuất trong luật bảo hiểm xã hội?

 

5. Chế độ tử tuất theo tháng cho nhận thân đang hưởng trợ cấp tàn tật ?

Xin chào luật sư: Bố tôi là cán bộ đã về hưu và mới qua đời. Mẹ tôi năm nay bước sang tuổi 87 và hiện mẹ tôi đang hưởng chế độ phụ cấp người tàn tật với mức phụ cấp là 540.000 đồng/tháng.
Xin luật sư tư vấn mẹ tôi có được hưởng tiền tuất hàng tháng nữa hay không?
Xin cảm ơn luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, bố bạn là cán bộ về hưu đã qua đời, mẹ bạn đã 87 tuổi và đang hưởng chế độ phụ cấp với người tàn tật. Xét theo quy định về luật bảo hiểm xã hội hiện hành thì mẹ bạn được coi là nhân thân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất tháng là: Căn cứ quy định tại điều 67 Luật BHXH 2014 cụ thể như sau

"Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.....

"b) Vợ từ đủ 55 tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ 60 tuổi trở lên; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; ...

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công."

Mặc dù đã có khoản trợ cấp người tàn tật, nhưng điều này không bị loại trừ việc mẹ bạn không được nhận tuất tháng. Do đó, gia đình bạn làm hồ sơ để được hưởng chế độ tuất hằng tháng này cho bạn. Bài viết tham khảo thêm: Hướng dẫn thanh toán tiền tử tuất và điều kiện hưởng chế độ tử tuất theo luật ?

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê