Xin cảm ơn luật sư.

Người gửi: T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê. 

 Thủ tục quyết toán mức thuế thu nhập cá nhân theo yêu cầu ?

Luật sư tư vấn luật thuế gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật thuế thu nhập  nhân sửa đổi 2012

Luật thuế thu nhập  nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội

Công văn 228/TCT-TNCN 2015 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng chứng khoán

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 thì:

"1. Biểu thuế toàn phần được áp dụng đối với thu nhập tính thuế quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật này". 

Trong đó, khoản 2 Điều 21 của Luật Thuế thu nhập cá nhân có quy định về trường hợp chuyển nhượng vốn. Hơn nữa, tại khoản 2 Điều 23 Luật trên quy định về Biểu thuế toàn phần thì tại điểm đ có quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật này thì áp dụng mức thuế suất là 20%. Khoản 1 Điều 13 quy định "thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn". 

Như vậy, trong trường hợp của bạn, khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng chứng khoán bạn hoàn toàn có thể được áp dụng cách tính thuế với biểu thuế toàn phần, mức thuế suất là 20%. Tuy nhiên, theo quy định tại mục 2.2.2 Công văn 228/TCT-TNCN thì:

"2.2.2. Thuế suất và cách tính thuế

a) Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế theo thuế suất 20% vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần."

Dựa trên quy định trên, để được áp dụng cách tính thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì bạn cần phải đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần. Theo đó, bạn cần làm đơn đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với Chi cục thuế nơi bạn làm việc. Tuy nhiên, sau khi bạn đăng ký tính thuế theo cách này, bạn vẫn phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Sau đó, khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng tháng theo cách tính theo biểu thuế với thuế suất 20% thì bạn sẽ được trừ vào những lần bạn đã tạm nộp thuế trước đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email:Tư vấn pháp luật qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Luật Thuế.