Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần thực hiện như thế nào ?

Thưa Luật sư! Tôi nghỉ việc từ tháng 4/1017 tới nay và không tham gia đóng bảo hiểm ở đâu nữa. Nay tôi muốn rút bảo hiểm hưởng một lần thì có được không và tôi phải làm thế nào? Mức hưởng là bao nhiêu ạ?
Tôi xin cảm ơn!

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2018

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến về BHXH một lần

Luật sư tư vấn:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

"Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu....

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;..."

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn nghỉ việc từ tháng 4/2017 đến nay (năm 2018) và chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm bạn có thể căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP đợi tới thời điểm đủ ít nhất là một năm kể từ ngày bạn nghỉ việc để làm thủ tục rút bảo hiểm một lần.

2. Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm, cụ thể có hai mốc tính như sau:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;"

Mức hưởng = 1,5 x số năm đóng BHXH trước 2014 x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mức hưởng = 2 x số năm đóng BHXH từ năm 2014 x Mức lương bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Các trường hợp khác:

Điều 19 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc quy định về mức hưởng như sau:

- Trường hợp chưa đóng đủ 1 năm:

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội."

- Trường hợp có tháng lẻ:

"4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần."

- Trường hợp có thời gian đóng BHXH tự nguyện và bắt buộc

"3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện của từng thời kỳ, trừ trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP. Việc tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện như người lao động không được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, sau đó trừ đi số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính bằng tổng số tiền Nhà nước hỗ trợ của từng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mức hỗ trợ của từng tháng được tính theo công thức sau:

Số tiền nhà nước hỗ trợ tháng i = 0,22 x Chuẩn nghèo khu vực nông thôn tại tháng i x tỷ lệ hỗ trọ của nhà nước tại tháng i"

3. Hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

- Hồ sơ hưởng BHXH 1 lần:

- Sổ BHXH;

- Đơn hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu 14-HSB);

- Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuộc các trường hợp tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 8 nghị định 115/2015/NĐ-CP (theo hướng dẫn tại Điều 109 Luật BHXH năm 2014 và Điều 20 quyết định 636/QĐ-BHXH).

- Thủ tục hưởng BHXH 1 lần:

- Nơi nộp: Bảo hiểm xã hội quận/huyện, tỉnh nơi cư trú;

- Thời gian giải quyết:

Theo khoản 4, điều 110, Luật BHXH 2014 quy định:

"4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Như vậy, sau khi bạn hoàn tất hồ sơ hợp lệ thì bạn sẽ nhận được tiền bảo hiểm trong khoảng 10 ngày kể từ ngày cơ quan bảo hiểm nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.0159 để được giải đáp.

4. Các tình huống về BHXH một lần

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

2. Mất tờ rời bảo hiểm xã hội có được rút BHXH 1 lần không?

Chào luật sư, Em xin được hỏi: Em hưởng bảo hiểm ở công ty thứ nhất được 2 năm 5 tháng thì nghỉ việc. Công ty đã trả sổ và các tờ rời đầy ddue. Sau đó em làm việc ở công ty thứ 2 và được đóng bhxh theo số sổ cũ được 2 tháng thì em nghỉ ngang. Ko lấy tờ rời của 2 tháng đó. Vậy nếu em muốn đăng kí hưởng bhxh 1 lần mà ko có tờ rời của 2 tháng đó được không ạ ?
Em xin cảm ơn.
- Nguyễn Thị Hiền

>> Xem thêm:  Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020 ?

3. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và BHXH một lần ?

Chào luật sư, xin vui lòng xem qua và tư vấn giúp em trường hợp của em thì có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội 1 lần hay không ? Em bắt đầu làm việc cho công ty hiện tại từ tháng 11 năm 2012 (2 tháng thử việc) và ký hợp đồng chính thức vào tháng 1 năm 2013. Lùc này, công ty còn là văn phòng đại diện.

Từ ngày 19/1/2017 công ty chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn (đổi tên). Hợp đồng lao động của em được ký lại. Mức lương không thay đổi nhưng vì chuyển cơ chế từ trả lương ngày 15 hàng tháng sang trả lương ngày cuối tháng, nên trong tháng 1 em được ký 1 hợp đồng thử việc với số tiền lương =50% tiền lương hàng tháng của em. Vì là lương thử việc nên trong nửa cuối của tháng 1 đó em không đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Đến tháng 2 em đóng lại bình thường. Em có ý định thôi việc vào cuối tháng 6/2017. Và sẽ đi định cư ở mỹ vào cuối năm. Vậy em có đủ điều kiện để lãnh bhtn và bhxh 1 lần hay không ạ. Vui lòng tư vấn giúp em cách tính số tiền em sẽ được nhận nếu lương bình quân của em là 16tr/tháng ?

Em cảm ơn.

- Duyen Ngo

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần theo quy định mới 2020

4. Quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần ?

Thưa luật sư: Tôi đóng bảo hiểm xã hội được 7 tháng và tôi đã nghỉ việc từ tháng 4 đến nay. Giờ tôi muốn hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần thì làm như nào và cách tính bảo hiểm xã hội của tôi như nào. Từ tháng 9/2014 - 12/2014 mức lương đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 3.780.000. Từ tháng 1/2015 - 3/2015 mức đóng bảo hiểm xã hội là 4.340.000 ?
Tôi xin cảm ơn !

Kết quả hình ảnh cho bảo hiểm xã hội 1 lần

Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi: 1900.0159

Trả lời:

Bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

"Điều 60. Bảo hiểm xã hội 1 lần

1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Ra nước ngoài để định cư;

c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

d) Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội."

Do bạn không trình bày cụ thể về hoàn cảnh của bạn nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác cho bạn là có thuộc đối tượng được hưởng bảo hiểm một lầm không. Trong trường hợp nếu bạn làm việc trong điều kiện công việc bình thường và không bị suy giảm khả năng lao động thì bạn chỉ được hưởng bảo hiểm một lần khi bạn từ đủ 60 tuổi đối với nam và từ đủ 55 tuổi với nữ.

Nếu trường hợp bạn không thuộc các đối tượng được hưởng bảo hiểm một lần trong các trường hợp trên thì số tháng đóng bảo hiểm của bạn sẽ được bảo lưu đến khi bạn đủ tuổi sẽ được hưởng, nếu bạn vẫn tiếp tục đi làm thì sẽ tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và thời gian đóng sẽ được cồng dồn với 7 tháng trước, nếu trường hợp bạn không đi làm nữa thì bạn có thể tham gia bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện để đủ số năm bảo hiểm là 20 năm, như vậy khi đủ tuổi bạn sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng.

Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ thai sản khi đóng đủ 6 tháng bảo hiểm xã hội liên tiếp?

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động ?

5. Điều kiện, thủ tục để được hưởng BHXH 1 lần ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tôi vẫn đang đóng bảo hiểm xã hội tại công ty, sắp tới tôi định nghỉ việc tại công ty. Tôi muốn rút tiền một lần có được không. Các bước để tôi có thể làm? Khoản tiền tôi có thể nhận là bao nhiêu? Cảm ơn!

Điều kiện, thủ tục để được hưởng BHXH 1 lần?

Luật sư tư vấn và giải đáp chính sách bảo hiểm xã hội trực tuyến

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

Vì bạn chưa có nói rõ về mức lương, cũng như thời gian đóng nên tôi sẽ nêu nguyên tắc chung để bạn có thể xác định:

Thứ nhất, điều kiện để được hưởng bảo hiểm xã hội một lần: ( Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

- Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội

- Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần. (Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP)

- Người đang mắc một trong các bệnh bị nguy hiểm đến tính mạng: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, hoặc có mức độ khuyết tật từ 81% trở lên đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. ( Điều 4 Thông tư 56/2017/BYT)

- Ra nước ngoài để định cư;

Thứ hai, Cơ quan giải quyết: Cơ quan BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi cư trú để hưởng BHXH một lần ( trong trường hợp BHXH tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng BHXH một lần)

Thứ ba, Hồ sơ: ( Điều 109 Luật BHXH năm 2014)

- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú ( xuất trình)

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (theo mẫu)

- Sổ bảo hiểm xã hội ( trích sao hồ sơ bệnh án/ hộ chiếu, ..... )

Thứ tư, thời hạn giải quyết:​ Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần. (k3 Điều 110 Luật BHXH 2014)

Thứ năm, phương thức tính bảo hiểm xã hội một lần: (khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014)

+, Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau: (k2 Điêu 60 Luật BHXH)

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Trường hợp có tháng lẻ: (Điều 19 Thông tư 59/2015/TT- BLĐTBXH)

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

+, Hệ số điều chỉnh: Thông tư 35/2018/TT- BLĐTBXH

Bảng 1 Người lao động bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội

"

Năm

Trước 1995

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mức điều chỉnh

4,72

4,01

3,79

3,67

3,41

3,26

3,32

3,33

3,20

3,10

2,88

2,66

2,47

Năm

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

2,28

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

"

Bảng 2: Hệ số điều chỉnh trong trường hợp tham gia BHXH tự nguyện

"

Năm

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Mức điều chỉnh

1,86

1,74

1,59

1,34

1,23

1,15

Năm

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Mức điều chỉnh

1,11

1,10

1,07

1,04

1,00

1,00

"

=> Công thức: Mức BHXH 1 lần = (1,5x số năm trước 2014x mức tiền lương bình quân) + ( 2x số năm từ 2014 x mức tiền lương bình quân)

Mức tiền lương bình quân = (tổng tiền lương năm thứ 1 x hệ số năm thứ 1 + tổng tiền lương năm thứ 2 x hệ số tiền lương năm thứ 2+.....n): n tháng

Chú ý: Nếu có số năm lẻ trước năm 2014.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những giấy tờ gì ?

6. Hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không?

Xin chào luật sư, cháu muốn hỏi chú về việc lấy tiền bảo hiểm 1 lần ạ. Trước kia cháu đã làm ở công ty giày ở Hưng Yên được 1 năm 7 tháng nhưng sau đó cháu nghỉ và về đi học tiếp nhưng khi nghỉ việc cháu đã đi đăng ký thất nghiệp và nộp luôn quyết định thôi việc. Hiện nay đã được 1 năm sau khi cháu nghỉ bây giờ cháu muốn đi đăng ký lấy bảo hiểm 1 lần nhưng không còn giấy quyết định thôi việc thì có đi làm hồ sơ, hồ sơ đăng ký lấy tiền bảo hiểm 1lần được không ạ. Cháu đang học ở Hà Nội thì có đăng ký ở đây được không ạ?
Xin cảm ơn!

Trả lời:

Chào bạn, về bản chất, Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội một lần là hai chế độ hoàn toàn khác nhau. Việc bạn đã lãnh tiền bảo hiểm thất nghiệp không làm ảnh hưởng tới quyền lợi về bảo hiểm xã hội một lần. Do vậy, bạn vẫn có thể làm hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần được. Về trình tự, thủ tục bạn có thể tham khảo ở các mục trên.

Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ theo quy định của pháp luật hiện hành?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.0159 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật