Ngoài ra tôi muốn hội đồng thành viên chỉ có 2 người còn 3 người kia chỉ là cổ đông có được không. Thêm nữa việc góp vốn của các thành viên có bắt buộc không, có phải làm văn bản gửi cơ quan nhà nước hay chỉ cần nội bộ.  Còn một việc nữa là công ty chúng tôi vừa nhận được thông báo nộp phạt của chi cục thuế vì nộp trễ hạn 27 nghìn đồng tiền thuế, có lẽ do phía dịch vụ kế toán cho công ty chúng tôi có sai sót gì đó nhưng sao không thấy cơ quan thuế gửi phản hồi yêu cầu nộp thuế, chưa có 1 thông báo nào gửi tới để yêu cầu đóng thuế mà đã có thông báo nộp phạt vì đóng thuế trễ hạn như vậy có đúng quy định không thưa LS, chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan thuế xem xét vì lý do này không thưa LS. Chỉ vì nộp thiếu 27 nghìn mà bị phạt gần 2 triệu thì vô lý quá.

Trân trọng cảm ơn Luật sư!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê.

Thủ tục tiếp nhận thêm thành viên mới của công ty TNHH ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2014

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về công ty TNHH một thành viên

Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất: Bổ sung thành viên góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên

Hiện tại công ty bạn có hai thành viên, loại hình là công ty TNHH hai thành viên. Nếu các bạn muốn thêm thành viên góp vốn vào công ty thì thực hiện theo hai bước.

Bước 1: Chuyển nhượng phần vốn góp cho 3 thành viên, thủ tục chuyển nhượng quy định như sau:

Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy địnhtại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

2. Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 49 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

3. Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.”

Bước 2: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Sau khi thực hiện xong hai bước này 3 người bổ sung thêm sẽ là thành viên của công ty, thay đổi này phải được thực hiện đăng ký lên cơ quan nhà nước.

Thứ hai về việc bạn muốn hội đồng thành viên chỉ có 2 người còn 3 người kia chỉ là cổ đông.

Theo quy định tại KHoản 1 Điều 56 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hội đồng thành viên của công ty TNHH như sau:

"1. Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kì họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần"

Như vậy theo quy định thì tất cả thành viên công ty đều là thành viên hội đồng thành viên, không thể chỉ có 2 người cũ còn 3 người mới không được.

>> Xem thêm:  Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3)

Thứ ba về việc chậm nộp thuế 

Nếu đến thời hạn nộp thuế mà công ty bạn không nộp thuế thì sẽ bị phạt chậm nộp. Việc chậm nộp thuế không bắt buộc phải bị đóng mã số thuế.

Về mức phạt quy định tại Luật số 71/2014/QH13, theo đó,

Tiền phạt chậm nộp = 0.05% x số ngày chậm nộp x số tiền chậm nộp

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email  hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn: 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng