NỘI DUNG TƯ VẤN​

Tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đều phải thông qua Tổng cục Hải quan của Mỹ, qua một Số bộ phận của Bộ Tài chính và có thể phải chịu thuế quan. Sự thanh toán các khoản thuế liên quan đến một loạt các bước : sự tiếp nhận, phân loại, đánh giá, định mức thuế, thanh tra và thanh toán.

1. Bước 1: Sự tiếp nhận hàng nhập khẩu vào Mỹ:

1.1 Trình tự, thủ tục của bước tiếp nhận hàng:

Tiếp nhận hàng hóa vào Mỹ đòi hỏi phải xuất trình các tài liệu tiếp nhận. Phần lớn các trường hợp, hàng hóa phải chuyển qua các nhân viên hải quan để kiểm tra. Những tài liệu này phải được thể hiện bằng chứng từ ghi chép của người nhập hàng là chủ sở hữu hay là người mua hàng hóa đó, hay là người môi giới hải quan được ủy quyền của anh ta. Nói chung, người nhập hàng phải đăng ký hải quan thông qua cơ quan hải quan trong năm ngày (làm việc) kể từ ngày đến của tàu chở hàng, hay trong trường hợp hàng hóa được chuyển vào kho, sau khi nó đến phạm vi cảng hải quan.

Nói chung, việc lưu lại các tài liệu tiếp nhận được tiến hành theo hai bước :

Bước một, cần phải lưu lại các tài liệu, chứng từ cần thiết để lấy được hàng từ cơ quan hải quan.

Bước hai, trong vòng mười ngày sau khi hải quan chấp nhận và trả hàng, phải lưu thêm những chứng từ dùng trước tiên cho mục đích thống kê để xác định chính xác Số thuế nợ. Lúc đó, thuế ước tính phải được đặt cọc trước.

1.2 Các giấy tờ, tài liệu tiếp nhận

Các giấy tờ tiếp nhận gồm có : một hóa đơn, vận đơn, hay chứng nhận của tàu chuyên chở (mang tên người nhập khẩu), như là bằng chứng về quyền của người nhập khẩu được phép nhận hàng, một hóa đơn thương mại từ người bán, một chứng từ tiếp nhận (mẫu hải quan 3461). Đôi khi, chứng từ này được sử dụng như là một đơn và giấy phép đặc biệt để chuyển ngay ; hay một mẫu nhập hàng, nếu hàng hóa đang ở trong kho ; các danh mục bao bì nếu cần thiết; một giao kèo để bảo đảm thanh toán tiền thuế và các tài liệu khác cần để xác định liệu hàng có được chấp nhận không. Chẳng hạn, những tài liệu này có thể g&m : những tài liệu đặc biệt của nước xụất khẩu như thị thực nhập cảnh đòi hỏi theo hiệp định song phương về hàng dệt, giấy chứng nhận thanh tra sản phẩm thịt của nước ngoài đối với một Số sản phẩm thịt nhất định, hóa đơn tóm tắt của mặt hàng thép đặc biệt phải có để nhận sản phẩm thép, bị chi phối bởi các hiệp định hạn chế tự nguyện. Sau khi hàng hóa được trả, các tài liệu tiếp nhận được trả lại cho người nhập khẩu, từ đó bản tóm tắt tiếp nhận (mẫu Hải quan Số 7501) được soạn ra, các hóa đơn hàng gửi, các tài liệu khác cần thiết để tính thuế được cung cấp, các con số thống kê được thu thập. Thuế phải được đặt cọc khi mà bản tóm tắt tiếp nhận được đưa ra.

Các nhân viên hải quan chủ yếu dựa vào hóa đơn thương mại để qụyết định phân loại thuế quan hàng hóa và mức thuế nếu như mặt hàng đó bị đanh thuế. Mỗi hóa đơn phải chứa đựng tất cả các thông tin do luật pháp và các quy định yêu cầu. Mỗi lời khai phải là sự thực và chính xác, việc cung cấp những thông tin sai lệch hay thiếu thông tin trong hóa đơn có​ thể dẫn đến việc hàng hóa bị giữ hay người nhập khẩu bị bắt phạt, ngay cả khi việc sai lệch hay thiếu thông tin là do không chủ định. Mỗi chuyến tàu riêng biệt đòi hỏi phải có một hóa đơn riêng biệt, từ nhà buôn tới người nhập khẩu bằng tàu lớn hay bằng xà lan. Hàng hóa đa dạng được chở đến cho cùng một người nhập khẩu bằng một tàu hay bằng một xà lan thì có thể chỉ cần một hóa đơn. Hóa đơn gốc hay danh đơn hàng (hay những đoạn trích từ chúng) cho thấy giá thực phải trả hay giá thỏa thuận sẽ trả được gắn kèm hóa đơn nói trên.

Các lần xếp hàng của một chuyến hàng để chuyển tới nhà nhập khẩu theo một đơn hàng hay một hợp đồng có thể được ghi lại trong cùng một hóa đơn hàng nếu trả tiền tại cảng tiếp nhận trong vòng 10 ngày liên tiếp.

1.3 Nội dung hóa đơn tiếp nhận:

Nói chung các hóa đơn phải ghi bằng tiếng Anh những nội dung:

+ Cảng tiếp nhận ở Mỹ ;

+ Thời gian, địa điểm, người bán và người mua, hoặc người thỏa thuận bán và mua trong trường hợp chuyển hàng, thời gian và điểm xuất phát của chuyến hàng, tên của người chuyên chở và người nhận

+ Một sự mô tả chi tiết về hàng hóa ;

+ Số lượng;

+ Giá mua của mỗi mặt hàng tại thời điểm mua (trong trương hợp hàng chưa được mua, giá trị của hàng hay giá mà người chủ hàng nhận được nếu hàng được bán);

+ Loại tiền ;

+ Tất cả các khoản thu được phân mục bao gồm : tiền cước chuyên chở, bảo hiểm, tiền hoa hồng mua (hay bán), liệu chúng có phải đóng thuế hay không ; các kiện hang, các công ten nơ, các vật che phủ và các phí tổn về bao bì; bất cứ khoản phí nào khác ; các phí tổn và các chi phí có trong quá trình đưa hàng hóa từ khi lên tàu ở cảng xuất khẩu đến cảng tiếp nhận đầu tiên của Mỹ ;

+ Số tiền được giảm bớt, Số tiền thuế được giảm, tiền khuyến khích; .

+ Nước sản xuất hàng hóa (nước xuất xứ của hàng hóa);

+ Giá trị và người cung cấp tất cả các hàng hóa, hay dịch vụ cung cấp để sản xuất hàng hóa không bao gồm trong giá ghi trong hóa đơn (đó là sự trợ giúp cũng như giá trị các nguyên vật liệu do nhà nhập khẩu cung cấp cho nhà sản xuất nước ngoài đó);

+ Đối với mỗi loại hay mỗi chủng loại hàng hóa, một khoản chiết khấu từ danh sách hay giá cơ bản khác, được, hay có thể được phép trọng khi định ra giá mua, hay giá trị mua.

Bản tóm tắt hàng nhập tồn nộp ngay khi hàng được nhập khẩu vào cùng các giấy tờ nhập khẩu khác. Trong một Số trường hợp, như khi hàng có hạn ngạch tuyệt đối, Hải quan sẽ yêu cầu nộp bản tóm tắt hàng nhập trước khi trả lại hàng.

2. Bước 2: Phân loại hàng nhập khẩu vào Mỹ:

Người nhập khẩu ghi rõ trên tờ khai tiếp nhận hải quan những gì mà anh ta cho là phù hợp với hệ thống biểu thuế của Hoa Kỳ. Qua đó, người ta phân loại hàng hóa và định ra mức thuế. Thông thường Giám đốc Hải quan khu vực xác minh.

Sự trợ giúp là giá trị của những món hàng nhất định nào đó được cung cấp trực tiếp hay gián tiếp bởi người nhập khẩu hay người mua tới người lắp ráp, ít hơn giá trị đầy đủ được sử dụng trong sản xuất của mặt hàng nhập khẩu. Sự trợ giúp bị giới hạn đối với các nguyên liệu, các cấu kiện phụ tùng và các mặt hàng tương tự được sản xuất tại Mỹ hay bất cứ nơi nào khác và được kết hợp với hàng hóa nhập khẩu, các dụng cụ, các khuôn mẫu, các chân cột và các thứ tương tự sử dụng trong việc sản xuất hàng nhập khẩu, hàng được dùng trong việc sản xuất hàng nhập khẩu và sự phát triển cơ khí, công việc nghệ thuật, công việc thiết kế, các kế hoạch và dự thảo được làm ở ngoài nước Mỹ. rằng hàng hóa được phân loại một cách chính xác khi bản tóm tắt tiếp nhận được kiểm tra và thuế nhập được thanh toán.

Một nhà nhập khẩu muốn kiện cáo cách phân loại hàng hóa của các nhân viên hải quan, có thể đòi hỏi được thanh toán lại, hay gửi một đơn khiếu nại chính thức trong vòng 90 ngày, sau khi thanh toán với giám đốc khu vực (sử dụng mẫu hải quan 19). Thông thường, đơn khiếu nại được một quan chức, người sẽ làm khuyến nghị lên giám đốc khu vực xem xét trước.

Trong một Số trường hợp nhất định, người đại diện khu vực hay hiệp hội hải quan có thể xem xét thêm sự khiếu nại này. Người đại diện khu vực phải xem xét lại sự khiếu nại nếu nhà nhập khẩu đòi hỏi phải xem xét kỹ hơn, và cho rằng quyết định phân loại là không đúng với điều lệ hay quyết định của hải quan trước đó ; liên quan đến vấn đề luật pháp hay một thực tế mà không được ủy ban hay tòa án quyết định ; đến những thực tế mới hay những tranh cãi về pháp luật mà thay đổi việc áp dụng các điều lệ hay các quyết định trước đây; hay đến các vấn đề mà trụ sở chính của hải quan từ chối không xem xét trong quá trình tư vấn nội bộ. Hiệp hội hải quan rà soát lại sự khiếu nại nếu những nhà nhập khẩu cho rằng việc xử lý không thống nhất, rằng một thực tế được "thiết lập và thống nhất" đã bị vi phạm, hay các vấn đề liên quan đến cách hiểu một quyết định của tòa án, một quy định của hiêp hôi hải quan, những vấn đề chưa được các điều lệ của hải quan hay các quyết định của tòa án quy định. Nếu sự khiếu nại bị từ chối, nhà nhập khẩu có thể thỉnh cầu tới Tòa án thương mại quốc tế trong vòng 180 ngày, kể từ ngày khiếu nại bị từ chối.

Các hiệp hội thương mại và công đoàn các nhà kinh doanh Mỹ cũng có thể bị yêu cầu phải phân loại hàng hóa và mức chịu thuế do hải quan áp dụng nếu như họ sản xuất, chế tạo, bán hàng thuộc một loại hay chủng loại trên. Bên yêu cầu làm đơn thỉnh cầu trình lên Bộ trưởng Bộ Tài chính, là người giải quyết sự thỉnh cầu và kiến nghị. Nếu Bộ trưởng đồng ý rằng yêu cầu này là đúng, vị này sẽ quyết định và ban hành sự phân loại đúng, hay đưa ra mức thuế đúng. Nếu bộ trưởng cho rằng quyết định của Cục Hải quan là đúng, vị này sẽ báo cho người thỉnh cầu, và sự phân loại hay mức thuế ban đầu sẽ được áp dụng. Một người thỉnh cầu không được thỏa mãn, thì có thể kêu gọi sự quyết định của Tòa án thương mại quốc tế.

Để tránh những tranh chấp về phân loại, hay sự phản đối sau khi hàng được nhập khẩu, một nhà nhập khẩu hay bất kỳ một người nào khác mà có lợi trực tiếp và có thể chứng minh được, thì có thể yêu cầu một điều lệ ràng buộc (về phân loại thuế quan đối với hàng chưa nhập khẩu) từ giám đốc Hải quan khu vực, trong nhiều trường hợp là trong vòng 30 ngày. Những vấn đề phức tạp hơn sẽ do cơ quan Hải quan trung ương ở Oasingtơn quyết định. Hải quan sẽ không quyết định những vấn đề có tính chất giả thuyết hay những vấn đề liên quan đến hàng hóa đã được kiểm tra, xử lý xong. Người thỉnh cầu cần cung cấp những lý lẽ thuyết phục cho điều họ yêu cầu. Một bức thư về điều lệ do một chuyên gia nhập khẩu quốc gia, hay người ủy quyền của chuyên gia nhập khẩu quốc gia (hay do trụ sở chính) ban hành sẽ có tác dụng ở tất cả các trạm hải quan. Nếu Hải quan cho rằng điều quy định này có ảnh hưởng đến lợi ích chung thì điều lệ đó sẽ được in trong bảng thông báo hải quan.

Câu "thực tế được thiết lập và thống nhất" rất quan trọng. Khi Bộ trưởng Bộ Tài chính nhận ra rằng có một thực tế đã được thiết lập và thống nhất tồn tại về mức thuế đối với một phân loại nhất định, thì một mức thuế cao hơn không thể được áp dụng đối với sản phẩm, nếu không có niêm yết tại Ban đăng kiểm liên bang trước đó 30 ngày.

Một sự kiên thực tế đã được thiết lập và thống nhất có thể có hiệu lực bằng việc ban hành một điều lệ ghi trong bảng thông báo Hải quan, hay hướng dẫn giám đốc khu vực thanh toán trên cơ sở phân loại được đanh giá là đúng với thực tế đã được thiết lập và thống nhất.

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu đến Công ty Luật Minh Khuê, trên đây là nội dung tư vấn của Công ty, nội dung tư vấn có giá trị tham khảo, nếu còn vấn đề mà quý khách hàng còn chưa rõ xin vui lòng liên hệ đến tổng đài của Công ty Luật Minh Khuê 1900.6162 hoặc vui lòng gửi tin nhắn đến email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp thắc mắc. Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê