Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoa Kỳ"

Hoa Kỳ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoa Kỳ.

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ?

Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ?
Có thể nói trong lịch sử tư tưởng chính trị của nhân loại, các tư tưởng về nhà nước luôn luôn giữ những vị trí quan trọng nhất. Trong số các tư tưởng ấy thì những tư tưởng về quyền lực nhà nước, về việc tổ chức và thực hiện quyền lực ấy lại giữ vị trí cơ bản và trọng yếu.

Các chính sách về mua sắm của Hoa Kỳ và những ngoại lệ, hạn chế?

Các chính sách về mua sắm của Hoa Kỳ và những ngoại lệ, hạn chế?
Hoạt động mua sắm là một trong những hoạt động không thể thiếu trong đời sống của con người. Để đảm bảo rằng hoạt động này được diễn ra theo một trình tự, trật tự và ổn định xã hội thì nhà nước liên bang Hoa Kỳ đã xây dựng các chính sách về vấn đề này.

Quyền chỉnh lý nhập khẩu của Tổng thống trong Luật mở rộng thương mại Hoa Kỳ năm 1962 và những khước từ dựa trên hiện thực quốc tế?

Quyền chỉnh lý nhập khẩu của Tổng thống trong Luật mở rộng thương mại Hoa Kỳ năm 1962 và những khước từ dựa trên hiện thực quốc tế?
Quá trình thương mại hóa và mở rộng mối quan hệ hữu hảo giữa các quốc gia là điều mà các đất nước đều hướng đến. Ở Hoa Kỳ cũng vậy là một trong những nước đi đầu về kinh tế nên càng sớm chú trọng về cơ sở pháp lý để đảm bảo cho hoạt động thương mại bền vững và ổn định.

Quy trình điều tra chống phá giá ở Hoa Kỳ?

Quy trình điều tra chống phá giá ở Hoa Kỳ?
Pháp luật về điều tra chống bán phá giá (AD) và chống trợ cấp (CVD) của Hoa Kỳ là một phần quan trọng của pháp luật về phòng vệ thương mại Hoa Kỳ nói riêng cũng như pháp luật về thương mại Hoa Kỳ nói chung.

Trình tự, thủ tục giải quyết chống phá giá ở Hoa Kỳ?

Trình tự, thủ tục giải quyết chống phá giá ở Hoa Kỳ?
Bán phá giá là một khái niệm cơ bản của thương mại quốc tế. Các sản phẩm bán vào một thị trường với giá bán ở mức dưới giá thành sản xuất thì được xem là bán phá giá và có thể phải chịu các cuộc điều tra và bị trừng phạt. Nên các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải lưu ý điều này.

Chính sách thuế bù trừ và chống phá giá ở Hoa Kỳ?

Chính sách thuế bù trừ và chống phá giá ở Hoa Kỳ?
Hiệp định Gatt ra đời đã giải quyết được nhiều sự tranh chấp và các vấn đề liên quan tới trao đổi thương mại hàng hóa. Mặc dù vẫn còn nhiều khiếm khuyết nhưng nó cũng góp phần tiến tới sự hình thành của tổ chức thương mại quốc tế, WTO ngày nay.

Điều luật về sở hữu trí tuệ của Đạo luật thuế quan Hoa Kỳ năm 1930?

Điều luật về sở hữu trí tuệ của Đạo luật thuế quan Hoa Kỳ năm 1930?
Việc quy định các đạo luật về thuế quan của Hoa Kỳ đặc biệt là thuế nhập khẩu có thể được dùng như công cụ bảo hộ mậu dịch: Giảm nhập khẩu bằng cách làm cho chúng trở nên đắt hơn so với các mặt hàng thay thế có trong nước và điều này làm giảm thâm hụt trong cán cân thương mại.

Hạn ngạch theo Tsus các mục 806.30 và 807.00 của hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Hạn ngạch theo Tsus các mục 806.30 và 807.00 của hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Để nhập khẩu hàng hóa thành công vào Hoa Kỳ, nhà xuất khẩu cần nắm được những yêu cầu, hạn ngạch và những quy định liên quan cơ bản nhất. Khi bán hàng vào Mỹ, có nhiều thông tin cần quan tâm như mặt hàng đủ điều kiện giảm thuế hoặc các sản phẩm không được phép tham gia thương mại của Hoa Kỳ...

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập của Hoa Kỳ?

Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập của Hoa Kỳ?
Việc ban hành các quy định về ưu đãi thuế cho phép nhà nước linh hoạt điều chỉnh nền kinh tế tùy thuộc vào cục diện thị trường, tác dụng kích thích của các ưu đãi thuế được xem như một hình thức cấp phát vốn trực tiếp cho doanh nghiệp.

Tác động của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đến nền kình tế và hoạt động nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Tác động của Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) đến nền kình tế và hoạt động nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
GATT được ký tại Geneva vào ngày 30 tháng 10 năm 1947 bởi 23 nước và có hiệu lực chính thức từ ngày 1 tháng 1 năm 1948. GATT vẫn tồn tại thể hiện một cơ chế chặt chưa tồn tại được cơ chế lỏng thì vẫn có thể tồn tại được để đàm phán phán với nhau nhưng mang tính chất không sâu.

Hiệp định Gatt và sự cứu trợ bắt buộc ở Hoa Kỳ?

Hiệp định Gatt và sự cứu trợ bắt buộc ở Hoa Kỳ?
Chính sách thương mại của Mỹ chủ yếu chiếu theo các quy định của GATT. Sự phối hợp giữa GATT và Hoa Kỳ được thực hiện theo cơ chế thông qua. Việc Mỹ có tuân thủ các điều khoản của GATT hay không phụ thuộc và sự phê chuẩn của quốc hội cho phép thi hành và vào định hướng chính sách của tổng thống.

Thủ tục đánh giá, định mức thuế, thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Thủ tục đánh giá, định mức thuế, thanh tra, kiểm tra đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Tất cả các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ đều phải thông qua Tổng cục Hải quan của Mỹ, qua một Số bộ phận của Bộ Tài chính và có thể phải chịu thuế quan. Sự thanh toán các khoản thuế liên quan đến một loạt các bước : sự tiếp nhận, phân loại, đánh giá, định mức thuế, thanh tra và thanh toán.

Các quy định về y tế và an ninh, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Các quy định về y tế và an ninh, về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Hoa Kỳ là một trong những nước lớn trên thế giới không chỉ lớn về diện tích đất, số dân đông mà kinh tế thuộc một trong những quốc gia đứng đầu thế giới. Nên nhu cầu việc sử dụng hàng hóa nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng tương đối cao, cùng với đó là những yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn của hàng nhập khẩu.

Côta cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Côta cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Quota hay Cô ta là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người còn bỡ ngỡ với thuật ngữ này, để hiểu rõ hơn về nội dung này bạn có thể tham khảo nội dung sau đây:

Hạn ngạch đối với hàng dệt may và vải vóc được nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Hạn ngạch đối với hàng dệt may và vải vóc được nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Ngành dệt may là một ngành công nghiệp nhẹ có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Ngành đảm bảo hàng hóa tiêu dùng cho nhu cầu trong nước, đầu tư ban đầu không lớn, ít rủi ro. Mục đích của nội dung là tìm hiểu về hạn ngạch của mặt hàng này khi nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Thủ tục tiếp nhận và phân loại hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?

Thủ tục tiếp nhận và phân loại hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ?
Giờ đây, hoạt động giao thương ngày càng phát triển, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cũng diễn ra rất phổ biến ở các nước. Ở Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hàng sang Mỹ để tiêu thụ. Dưới đây là nội dung giới thiệu về các bước ban đầu khi hàng hóa được nhập khẩu vào Mỹ:

Bộ pháp điển pháp luật liên bang (US Codes) của Hoa Kỳ

Bộ pháp điển pháp luật liên bang (US Codes) của Hoa Kỳ
Bộ pháp điển pháp luật Liên bang (United States Codes - USC), tập hợp phần lớn các luật đang có hiệu lực do Nghị viện Liên bang Hoa Kỳ ban hành về từng lĩnh vực. Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu sự ra đời cũng như cấu trúc, việc duy trì bộ pháp điển này