Luật sư tư vấn về chủ đề "Hoa Kỳ"

Hoa Kỳ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Hoa Kỳ.

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ

Tìm hiểu về Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Hoa Kỳ
Khi mỗi dân tộc có áp bức, áp mức của mỗi dân tộc có thể là sự áp bức của chế độ phong kiến, áp bức của dân ngoại xâm. Khi sự áp bức quá lớn thì sẽ có đấu tranh, giành lại độc lập, tự do. Đối với Hoa Kỳ, khi chịu sự thống trị, áp bức, bóc lột quá nặng nề, nhân dân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh. Thành quả của cuộc đấu tranh đó được thể hiện qua bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776.

Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về quyền sở hữu tài sản?

Quy định của pháp luật Hoa Kỳ về quyền sở hữu tài sản?
Theo pháp luật Hoa Kỳ, tài sản được chia thành bất động sản (real property hoặc realty) và động sản (personal property hoặc personalty). Ngoài ra, pháp luật Hoa Kỳ cũng phân chia tài sản thành tài sản hữu hình (tangible property) và tài sản vô hình (intangible property)...

Pháp luật của Hoa Kỳ về hợp đồng và các chế tài của hợp đồng?

Pháp luật của Hoa Kỳ về hợp đồng và các chế tài của hợp đồng?
Hợp đồng là giao dịch kinh doanh hàng ngày của các chủ thể kinh doanh. Vì vậy khi nghiên cứu về hệ thống pháp luật kinh tế của Hoa Kỳ không thể không nghiên cứu về hợp đồng. Pháp luật hợp đồng của Hoa Kỳ chủ yếu được điều chỉnh bởi nguồn án lệ độ sộ từ cấp bang đến cấp Liên bang...

Mô hình bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp

Mô hình bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp là gì? So sánh cơ chế bảo hiến ở Hoa Kỳ và Pháp
Luật Minh Khuê đã có bài viết về các mô hình bảo hiến trên thế giới. Trong đó, phụ thuộc vào đặc điểm chính trị - xã hội của từng quốc gia mà lựa chọn cơ chế bảo hiến phù hợp. Điển hình Pháp và Mỹ là đại diện cho 2 mô hình bảo hiến khác nhau. Bài viết sau so sánh cơ chế bảo hiến ở Mỹ và Pháp:

Hệ thống pháp luật Liên bang và nguồn của luật Liên bang Hoa Kỳ ?

Hệ thống pháp luật Liên bang và nguồn của luật Liên bang Hoa Kỳ ?
Nội dung bài giúp ta hiểu thêm quá trình phát triển của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu của một quốc gia phát triển, và những thực tiễn kinh tế xã hội ngày càng phức tạp. Không những vậy ta có thể tìm hiểu thêm về phần nội dung về nguồn luật của Liên bang Hoa Kỳ được đề cập như sau:

Vai trò của thẩm phán, bồi thẩm đoàn, người bào chữa, công tố trong quá trình xét xử theo pháp luật Hoa Kỳ ?

Vai trò của thẩm phán, bồi thẩm đoàn, người bào chữa, công tố trong quá trình xét xử theo pháp luật Hoa Kỳ ?
Trong thủ tục tố tụng không chỉ thẩm phán luôn thể hiện vai trò của mình như là một cán cân công lý dựa trên những quy định của pháp luật và các dữ liệu đã được thu thập mà vai trò của bồi thẩm đoàn, người làm chứng...các bước tố tụng chặt chẽ có giá trị không nhỏ trong việc giải quyết vụ án.

Khái quát về mô hình tố tụng hình sự của liên bang Hoa Kỳ

Khái quát về mô hình tố tụng hình sự của liên bang Hoa Kỳ
Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục để xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong bộ luật hình sự hay không, người thực hiện hành vi có phải chịu trách nhiệm hình sự không và một số vấn đề liên quan đến thi hánh án hình sự.

Cơ cấu tổ chức của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?

Cơ cấu tổ chức của Tòa án Liên bang Hoa Kỳ ?
Về Tòa án (cơ quan xét xử), theo mô hình trên, gồm 2 hệ thống cùng song song tồn tại là hệ thống Tòa án liên bang và hệ thống Tòa án (các) bang. Nói chung chúng ta chỉ nên quan tâm đến hệ thống Tòa án Liên bang, còn Tòa án bang mang tính chất "nội bộ" trong nước Mỹ.

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Tìm hiểu khái quát về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
Bài viết dưới đây sẽ tìm hiểu khái quát một số vấn đề về Hợp chúng quốc Hoa Kỳ: diện tích, thủ đô, dân số, quốc kỳ, kiểu nhà nước, các Đảng phái chính trị, bộ máy nhà nước, phân chia hành chính,... Hãy cùng Luật Minh Khuê tìm hiểu:

Vài nét về hiến pháp Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ.

Vài nét về hiến pháp Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ.
Năm 1789, Hiến pháp Hoa Kỳ có hiệu lực. Từ TK18 đến nay, được sửa lại 27 lần, một tu chính án sau bãi bỏ một tu chính án trước. Mười tu chính án đầu bảo vệ tự do cá nhân và hạn chế quyền lực chính phủ, gọi là Tuyên ngôn quyền lợi.Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ hiến pháp thành văn lâu đời nhất vẫn hiện hành

Luật chống độc quyền của Hoa Kỳ là gì? Quy định pháp lý của Luật Chống Độc quyền ở Hoa Kỳ

Luật chống độc quyền của Hoa Kỳ là gì? Quy định pháp lý của Luật Chống Độc quyền ở Hoa Kỳ
Luật chống độc quyền của Hoa Kỳ là một tập hợp các luật của chính phủ liên bang quy định hành vi và tổ chức của các tập đoàn kinh doanh, nói chung để thúc đẩy cạnh tranh công bằng vì lợi ích của người tiêu dùng (Khái niệm này được gọi là luật cạnh tranh ở các quốc gia nói tiếng Anh khác)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thống Hoa Kỳ ?

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thống Hoa Kỳ ?
Theo Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 thì Tổng thống vừa là người đứng đầu Chính phủ vừa là người đứng đầu nhà nước. Tổng thống được nhân dân bầu ra và hoạt động độc lập với Quốc hội. Tổng thống thực hiện chức năng đối nội, đối ngoại nhân danh quốc gia.

Các nguyên tắc về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ

Các nguyên tắc về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ
Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên tắc đảm bảo cho một cá nhân hay một cộng đồng quyền tự do nói ra rõ ràng quan điểm và ý kiến của mình mà không sợ bị trả thù, kiểm duyệt, hay trừng phạt pháp lý.