1. Khái quát về thuế nhập khẩu?

Thuế là một khoản tiền do các cá nhân, tổ chức nộp cho nhà nước để góp phần chia sẻ gánh nặng chi tiêu với nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội. Trong cấu trúc hệ thống thuế ở mỗi quốc gia, thuế nhập khẩu là một loại thuế có vai trò và ý nghĩa thiết thực, không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách mà quan trọng hơn, nó là công cụ hữu hiệu trong tay nhà nước để kiểm soát hoạt động nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài, bảo hộ sản xuất trong nước và thực hiện các mục tiêu đối ngoại của chính phủ trong từng thời kỳ. Ngày nay, cho dù xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang từng bước ảnh hưởng đến số phận của thuế nhập khẩu theo hướng hạn chế vai trò của loại thuế này, song về cơ bản, thuế nhập khẩu vẫn sẽ là giải pháp quản lý vĩ mô có hiệu quả đối với nền kinh tế trong nước, nhất là đối với quốc gia đang trong quá trình từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường như Việt Nam hiện nay.

Như vậy, có thể hiểu thuế nhập khẩu là khoản đóng góp bằng tiền của các cá nhân, tổ chức vào ngân sách Nhà nước khi họ có hành vi nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ qua biên giới. Với cách tiếp cận này, thuế nhập khẩu được quan niệm như một quan hệ phân phối các nguồn lực tài chính, phát sinh giữa các chủ thể là tổ chức, cá nhân nộp thuế và người thu thuế là nhà nước. Mặt khác, thuế nhập khẩu cũng được hiểu như là đòn bẩy kinh tế hay biện pháp kinh tế để nhà nước điều tiết trực tiếp đối với quá trình sản xuất, tiêu dùng trong phạm vi quốc gia và chi phối gián tiếp đối với hoạt động kinh tế trong phạm vi khu vực và toàn cầu.

 

2. Thuế nhập khẩu thịt gà đông lạnh và sản phẩm gà đông lạnh 

 • Khi làm thủ tục nhập khẩu thịt gà, để xác định được thuế nhập khẩu thịt gà thì phải xác định được mã HS cho loại thịt gà mình nhập khẩu.
 • Thuế nhập khẩu thịt gà có hai loại đó là: Thuế nhập khẩu và thuế GTGT nhập khẩu.
 • Thuế nhập khẩu thịt gà phụ thuộc vào mã HS được chọn ở trên. Tùy vào đặc điểm của hàng hóa để chọn mã HS phù hợp.
 • Thuế GTGT nhập khẩu của mặt hàng thịt gà và sản phẩm ăn được từ gà là 0%. Theo quy định tại luật thuế VAT số 01/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016.
 • Để xác định được số thuế nhập khẩu quý vị tham khảo cách tính thuế nhập thịt gà và thuế GTGT nhập khẩu như sau:

Thuế nhập khẩu xác định theo mã HS thuế nhập khẩu được tính theo công thức:

Thuế nhập khẩu = Trị giá CIF x % thuế suất

Thuế giá trị GTGT nhập khẩu được xác định theo công thức :

Thuế giá trị gia tăng = (Trị giá CIF + Thuế nhập khẩu ) x 10%.

Trị giá CIF được xác định bằng giá trị xuất xưởng của hàng cộng với tất cả các chi phí để đưa được hàng về đến cửa khẩu đầu tiên của nước nhập khẩu.

 

3. Tra mã HS thịt gà

Để xác định được chính sách cho thủ tục nhập khẩu thịt gà. Trước tiên cần phải xác định được đúng mã HS thịt gà. Mã HS thịt gà và các sản phẩm từ gà tươi hoặc đông lạnh được quy áp vào chương 2 trong biểu thuế xuất nhập khẩu.

Mã HS thịt gà và các sản phẩm từ gà như sau:

Mô tả Mã HS

Thuế nhập khẩu ưu đãi

(%)

ACFTA

(form E)

(%)

ATIGA

(form D)

(%)

Mã HS thịt gà và các phụ phẩm ăn được từ gà nhà:        
Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh. 02071100 40 0 5
Chưa chặt mảnh, đông lạnh. 02071200 40 0 5
Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh. 02071300 40 0 5
Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:        
Mã HS cánh gà 02071410 20 0 5
Mã HS đùi gà 02071420 20 0 5
Mã HS gan gà 02071430 20 0 5
Mã HS thịt gà khác        
Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương (SEN) 02071491 20 0 5
Loại khác 02072499 20 0 5
Mã HS thịt, sản phẩm từ gà tây        
Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh 02072400 40 0 0
Chưa chặt mảnh, đông lạnh 02072500 40 0 0
Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, tươi hoặc ướp lạnh 02072600 40 0 0
Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đông lạnh:        
Mã HS gan gà tây 02072710 20 0 0
Thịt đã được lọc hoặc tách khỏi xương (SEN) 02072791 20 0 0

 

4. Hồ sơ nhập khẩu thịt gà đông lạnh

Hồ sơ làm thủ tục nhập khẩu thịt gà gồm những chứng từ sau đây:

 • Tờ khai hải quan
 • Hóa đơn thương mại (commercial invoice)
 • Vận đơn (Bill of lading)
 • Danh sách đóng gói (Packing list)
 • Hợp đồng thương mại (Sale contract)
 • Chứng nhận xuất xứ (C/O) nếu có
 • Health certificate (Giấy chứng nhận an toàn sức khỏe)
 • Đăng ký kiểm dịch động vật và kết quả kiểm dịch sau khi có kết quả.

Những chứng trên thì quan trọng nhất khi làm thủ tục nhập khẩu thịt gà là: Tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, vận đơn và đăng ký kiểm dịch. Sau khi có kết quả kiểm dịch thì bổ sung kết quả để thông quan hàng hóa. Health certificate (Giấy chứng nhận an toàn sức khỏe) không phải là chứng từ bắt buộc trong hồ sơ nhập khẩu. Nhưng sẽ bắt buộc khi đăng ký kiểm dịch động vật thịt gà. Chứng từ này rất quan trọng trong khi làm đăng ký kiểm dịch nên phải lưu ý.

Đối với chứng từ làm thủ tục nhập khẩu, nếu có yêu cầu từ phía hải quan. Thì quý vị phải bổ sung thêm chứng từ, không chỉ những chứng từ trên mà còn những chứng từ khác theo yêu cầu riêng của hải quan.

 

5. Quy trình nhập khẩu thịt gà đông lạnh

Đối với thủ tục nhập khẩu thịt gà và các sản phẩm ăn được từ gà thì phải làm kiểm dịch động vật. Quy trình nhập khẩu thịt gà gồm các bước sau đây:

 

5.1 Bước 1: Khai tờ khai hải quan

Sau khi có đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu: Hợp đồng, hóa đơn thương mại, danh sách đóng gói, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ, thông báo hàng đến. Thì có thể nhập thông tin khai báo lên hệ thống hải quan qua phần mềm.

 

5.2 Bước 2: Đăng ký kiểm dịch và mở tờ khai hải quan

Sau khi có tờ khai hải quan thì có thể đăng ký kiểm dịch trên hệ thống một cửa quốc gia. Trong trường hợp đăng ký bổ hồ sơ giấy thì sẽ đăng ký trực tiếp tại cục thú y. Cả hai trường hợp đăng ký kiểm dịch ở trên hải quan đều chấp nhận hồ sơ đăng ký kiểm dịch. Sau khi có Đơn khai báo kiểm dịch có xác nhận của cơ quan kiểm dịch thì có thể mở tờ khai nhập khẩu. Tùy thuộc vào luồng tờ khai xanh, vàng, đỏ sẽ tiến hành các bước thông quan theo quy định. Lấy mẫu kiểm dịch sẽ tiến hành song song khi làm thủ tục nhập khẩu thịt gà.

 

5.3 Bước 3: Thông quan tờ khai hải quan

Sau khi kiểm tra xong hồ sơ nếu không có thắc mắc gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu cho tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa.

 

5.4 Bước 4: Mang hàng về kho bảo quản và sử dụng

Tờ khai thông quan thì tiến hành bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục cần thiết để mang hàng về kho.

 

6. Những lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu thịt gà đông lạnh

Khi tiến hành thủ tục nhập khẩu thịt gà quý vị cần phải lưu ý những điểm sau đây:

+/ Nhập khẩu thịt gà phải làm kiểm dịch, yêu cầu nhà xuất khẩu cung cấp Giấy chứng nhận an toàn sức khỏe.

+/ Đối với động vật sống (gà sống) thì phải có giấy phép nhập khẩu của bộ nông nghiệp.

+/ Thuế giá trị gia tăng nhập khẩu thịt gà là 0%

+/ Tờ khai chỉ được thông quan khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.

+/ Là mặt hàng đông lạnh, phí lưu cont và phí cắm điện sẽ rất cao, nên làm đăng ký kiểm dịch trước khi nhập khẩu.

+/ Thịt gà cũng giống như thịt các động vật gia súc khác. Việc bảo quản thịt đúng nhiệt độ cho từng mốc thời gian. Thì sẽ giúp giữ được chất lượng thịt tươi ngon nhất, hàng lượng các chất sẽ ít biến đổi nhất. Khi vận chuyển thịt gà đông lạnh quý vị nên lưu ý những điều sau đây:

 • Thể trạng của gà khá yếu, khi vận chuyển cần có lồng riêng, phân tần. Có khay để thức ăn.
 • Thời gian bảo quản thịt phụ thuộc vào nhiệt độ và chất lượng mà quý vị yêu cầu. Nếu đóng gói càng tốt thì bảo quản càng lâu thời gian.
 • Nên cấp đông hàng trước khi cho vào container. Vì container chỉ mang tính chất duy trì nhiệt độ. Khả năng cấp đông của container rất yếu.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại bài viết: Công văn 2428/TCHQ-TXNK giá tính thuế mặt hàng thịt gà đông lạnh của Luật Minh Khuê.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Minh Khuê về vấn đề trên. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại 1900.6162 để được hỗ trợ. Xin trân trọng cảm ơn!