A. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Có gửi kèm )

2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

3. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ( do phía công ty căn cứ vào tình hình thực tế để soạn thảo – có mẫu gửi kèm), bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.

- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù. 

4. Bản sao công chứng "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ" của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Bao gồm :

- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, Xét nghiệm phân của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở);

- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

5. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm ( sau khi soạn hồ sơ, Công ty luật TNHH Minh Khuê sẽ soạn hồ sơ để công ty cử người đi tập huấn, căn cứ vào tình hình và nhu cầu từ phía công ty).

>> Xem thêm:  Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của hộ kinh doanh cá thể ?

b. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc sở y tế thành phố Hà Nội

Về thời gian thẩm định hồ sơ : 15 ngày.

Sau khi thẩm định hồ sơ đạt kết quả sẽ có đoàn kiểm tra trực tiếp cơ sở sản xuất của công ty và tiến hành đánh giá:

- Đạt tiêu chuẩn cơ sở thì sẽ được cấp giấy chứng nhận sau 7 ngày

- Không đạt: công ty cần hoàn thiện theo yêu cầu cho đợt kiểm tra đánh giá tiếp theo.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ?

Tư vấn thủ tục cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm  - Ảnh minh họa

--------------------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Thực phẩm đặc biệt là gì? Thực phẩm chức năng là gì?

Gửi kèm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…., ngày ….. tháng ….. năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể) ………………………… 

Cơ sở....................................................................................................... 

Trụ sở tại: ................................................................................................. 

Điện thoại:……………………………………. Fax:..................................... 

Giấy phép kinh doanh số…………….. ngày cấp:……………. đơn vị cấp:.

>> Xem thêm:  Tư vấn cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh (bán buôn hay bán lẻ; tên sản phẩm):..... 

Công suất sản xuất/phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):......... 

Số lượng công nhân viên: ………………… (trực tiếp:…………; gián tiếp: ...)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ghi cụ thể loại hình chế biến, kinh doanh)........................................................................................................ 

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

 

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của cơ sở);
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;
- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, XN phân của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở);
- Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

>> Xem thêm:  Thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ KINH DOANH THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

- Cơ sở:............................................................................................ 

- Đại diện cơ sở:.............................................................................. 

- Địa chỉ văn phòng:......................................................................... 

- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ............................................................. 

- Địa chỉ kho:.................................................................................... 

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

- Điện thoại…………………………………………… Fax.................. 

- Giấy phép kinh doanh số:………………

Ngày cấp……………………..Nơi cấp.............................................. 

- Mặt hàng kinh doanh:.................................................................... 

- Phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):.......................... 

- Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân......................................... 

- Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp kinh doanh......................... 

- Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định  

- Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định.......................

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

>> Xem thêm:  Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu AHAFOOD trong lĩnh vực thực phẩm sạch và các sản phẩm chế biến từ thịt

II.1. Cơ sở vật chất

- Diện tích mặt bằng kinh doanh; ……..m2, Trong đó diện tích kho hàng: ………..m2;

- Sơ đồ bố trí mặt bằng kinh doanh (kho sản phẩm; khu trưng bày và bán sản phẩm; khu vực bảo quản sản phẩm;…)

- Nguồn nước phục vụ kinh doanh đạt TCCL

- Nguồn điện cung cấp

- Hệ thống vệ sinh và vệ sinh cá nhân (Khu vực rửa tay; phòng thay đồ, vệ sinh cá nhân,…)

- Hệ thống thu gom rác thải và xử lý môi trường

- Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh

TT

Tên trang, thiết bị

Số lượng

Xuất xứ

Thực trạng hoạt động của trang, thiết bị

Ghi chú

Tốt

Trung bình

kém

I

Trang, thiết bị, dụng cụ kinh doanh hiện có

1

Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm

 

 

 

 

 

 

2

Trang thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm

 

 

 

 

 

 

3

Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm

 

 

 

 

 

 

4

Dụng cụ rửa và sát trùng tay

 

 

 

 

 

 

5

Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ (nếu sử dụng)

 

 

 

 

 

 

6

Trang bị bảo hộ (nếu sử dụng)

 

 

 

 

 

 

7

Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại

 

 

 

 

 

 

8

Dụng cụ, thiết bị giám sát

 

 

 

 

 

 

II

Trang, thiết bị dự kiến bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy phép an toàn thực phẩm cho ngành nghề kinh doanh có điều kiện như thế nào ?

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm để kinh doanh thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên).

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./.

 

 

………., ngày …. tháng ….. năm 20….
CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

 

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê  

---------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Bảng mã HS và danh mục thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

>> Xem thêm:  Kinh doanh thực phẩm với mô hình siêu thị Mini có cần giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?