vào biên chế) quy định của chính phủ về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy trong cơ sở giáo dục công lập tại QĐ số 244/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 và Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&Đt-BNV-BTC ngày 23/01/2006 thì đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi phải là nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng trong các cơ sở giáo dục công lập. Như vậy, các giảng viên theo chế độ hợp đồng lao động nêu trên có phải là nhà giáo (kể cả những người thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương không ?  Họ có được hưởng phụ cấp này hay không ? Trường ĐH Kiên Giang có thể chi trả theo quy định hoặc tùy theo nguồn thu của đơn vị mà có mức ưu đãi phù hợp có được hay không ? Rất mong nhận được phản hồi của quý luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hành chính trực tuyến, gọi:  1900.6162

Thực hiện chế độ phụ cấp đối với giảng viên chưa thi tuyển hoặc xét tuyển vào biên chế ?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài

2. Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  10 điểm mới về hợp đồng lao động có hiệu lực từ 01/01/2021

   Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ban ngày ngày 23/1/2006 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244 /2005/QĐ-TTg  của Thủ tường Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở công lập. Theo đó, tại Khoản 1 Mục I của Thông tư này quy định chi tiết về phạm vi và đối tượng áp dụng như sau:

"1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền."

   Trong trường hợp này, nhà giáo được hiểu bao gồm cả những giảng viên của trường đang trong thời gian thử việc và hợp đồng của trường ĐH Kiên Giang. Hơn nữa nếu Đh Kiên GIang là đơn vị sự nghiệp công lập). Vì vậy, có thể nói các giảng viên đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên đối với trường ĐH Kiên Giang hoàn toàn nằm trong phạm vi, đối tượng của Mục này và được hiểu là nhà giáo trong trường hợp bạn đã nêu.

Song điều này chưa đủ, các đối tượng này còn phải đáp ứng về điều kiện áp dụng tại điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư này, cụ thể:

"a) Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây gọi tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP) vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) thì được hưởng phụ cấp ưu đãi. Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo;"

       Dựa trên cơ sở dữ liệu mà bạn cung cấp thì các thầy, cô đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên. Điều này được xác định thuộc trường hợp các thầy cô là giáo viên hợp đồng lao động nhưng được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Xét thẩy điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện để được hưởng phụ cấp ưu đãi hay phụ cấp đứng lớp theo quy định của Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC kể trên. 

Về mức trợ cấp được tính theo mức phụ cấp ưu đãi được hưởng sẽ được xác định theo Khoản 1 Mục 2 của Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?

"a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);

d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;

đ) Mức phụ cấp 45% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng;"

 Quy dịnh trên là mức tính phụ cấp áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học trong các trường hợp cụ thể để áp dụng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê.

 

>> Xem thêm:  Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào ? Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu ?