1. Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở?

Xin kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có thắc mắc sau xin được tư vấn: Tôi có một thửa đất vườn do bố mẹ để lại. Giờ tôi làm nhà ở và muốn làm bìa đỏ thửa đất đó thì phải nộp thuế bao nhiêu % so với giá đất theo quy định?
Xin hãy trả lời hộ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thuế khi chuyển từ đất vườn sang đất ở?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CPhướng dẫn một số quy định của Luật đất đai 2013về thu tiền sử dụng đất có quy định về: Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

"2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền..."

Theo dữ liệu bạn đưa ra, bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở do đó bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất như sau:

Tiền sử dụng đất = 50% x (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp)

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở?

2. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Xin hỏi: Cấp giấy chứng nhận năm 1994 có bắt buộc từng hộ khi được cấp giấy chứng nhận phải có nhà ở trên đất không ?
Cảm ơn luật sư!
Người hỏi: Trình Thị T

Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 1994 được quy định tại Luật đất đai năm 1993. Khoản 1, Điều 2, Luật đất đai 1993 (Luật đất đai năm 2003, văn bản hiện nay là Luật đất đai năm 2013) quy định:

“Điều 2.

1. Người sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận thì được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”

Như vậy,tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1994 . Điều kiện Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sử dụng thửa đất đó phải ổn định, không có tranh chấp, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại nơi có thửa đất xác nhận và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc có nhà trên đất hay không, không phải là điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bị mất ?

Thưa luật sư, Tôi bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. nay tôi muốn xin cấp lại thì phải làm những thủ tục gì? ở đâu. (lưu ý tôi không còn bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ?
Xin cảm ơn

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính quy định hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

" Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận ...

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. "

Bạn nộp hồ sơ nêu trên tại cơ quan đã cấp giấy chứng nhận cho bạn để được cấp lại.

Trân trọng./.

4. Quy định về thu tiền khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở ?

Quý công ty cho tôi hỏi hiện nay tôi có nhu cầu cất nhà ở muốn làm thủ tục chuyển mục đích từ đất lúa sang đất ở ( phù hợp quy hoạch) thì tôi phải đóng mấy loại thuế ?
Xin cám ơn

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Khi bạn nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lúa sang đất ở, bạn chỉ phải nộp một loại tiền duy nhất là tiền sử dụng đất. Mức tiền sử dụng đất bạn phải nộp theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất như sau:

"Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

...

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền."

Đất của bạn là đất trông lúa là đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền, nên bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất bằng giá đất ở đối với mảnh đất của bạn trừ đi giá đất trồng lúa do ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan có thẩm quyền. Do bạn không nói rõ diện tích và tỉnh của mình nên chúng tôi không thể tra cứu cho bạn. Bạn có thể tự tính số tiền phải nộp theo bảng giá đất của NBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của mình để biết số tiền phải nộp

>> Bài viết tham khảo thêm: Tư vấn chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất thổ cư ?

5. Bồi thường về cây cối khi nhà nước thu hồi đất ?

Cho em xin hỏi luật sư là nhà người thân của em trồng cây trên đất phi nông nghiệp, đất thủy lợi và đất giao thông do ủy ban nhân dân xã quản lý thì theo luật đất đai năm 2013 nhà người thân của em có được bồi thường cây trồng lâu năm trên phần đất đó hay không, nếu được bồi thường thì được bao nhiêu % giá trị bồi thường ?

Bồi thường về cây cối khi nhà nước thu hồi đất ?

Luật Minh Khuê tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 88 Luật đất đai 2013 thì chỉ có những tài sản được tạo lập một cách hợp pháp trên đất mới được bồi thường, cụ thể:

"Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.

2. Khi Nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì người thân bạn trồng cây lâu năm trên đất phi nông nghiệp, đất thủy lợi, đất giao thông do UBND cấp xã quản lý do đó có thể hiểu được rằng cây trồng trên đất này là trồng một cách bất hợp pháp. Do đó, theo đúng quy định pháp luật trên thì người nhà bạn không được bồi thường về cây trồng trên đất.

>> Bài viết tham khảo thêm: Có được bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất hay không ?

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Bồi thường về cây cối khi nhà nước thu hồi đất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật MInh KHuê