Giả sử đến ngày 07/01/2015 tôi mới nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng ngày 02/01/2015 tôi có hợp đồng lao động chính thức tại một công ty mới (trong khoảng thời gian từ khi tôi nộp hồ sơ đến khi có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tôi xin được việc làm mới). Như vậy đến ngày 07/01/2015, khi tôi đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thì tôi đồng thời trình hợp đồng chính thức mới, lúc đó tôi còn được nhận trợ cấp thất nghiệp một lần nữa không (vì quy định hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2014 và năm 2015 khác nhau, nên tôi không biết cơ quan bảo hiểm sẽ căn cứ vào thời điểm tôi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp hay căn cứ vào khi tôi có quyết định hưởng trợ cấp để tính) Và tôi đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì tôi nộp luôn hợp đồng lao động với công ty mới được không? Và hàng tháng tôi có phải đến trung tâm giới thiệu việc làm để báo về tình hình việc làm nữa không? Kính mong quý luật sư giải đáp thắc mắc dùm tôi và nêu rõ cơ sở, điều luật nào dẫn chứng những quy định đó?
Xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: Dương Hồng Kiên

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Thôi việc

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, vấn đề của bạn, Luật Minh Khuê xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2006

Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2006

Nghị định số 100/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 127/2008/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Thời hạn báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ việc ?

Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH

Luật việc làm năm 2013

2. Nội dung tư vấn:

Tóm tắt thông tin bạn cung cấp:

08/12/2014 bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (hồ sơ hợp lệ)

07/01/2015 có quyết định cho bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp

02/01/2015 bạn có hợp đồng lao động với công ty mới.

1, Trường hợp của bạn áp dụng theo quy định của Luật việc làm 2013 có hiệu lực từ 01/01/2015 hay Luật bảo hiểm xã hội 2006?

Theo quy định tại Điều 60 của Luật việc làm 2013 quy định về hiệu lực thi hành Luật việc làm 2013 thay thế các điều khoản về bảo hiểm thất nghiệp quy định trong Luật bảo hiểm xã hội 2006. Tuy nhiên, nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội 2006 về bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn hiệu lực. Ngoài ra, Khoản 4, Điều 39 Nghị định 28/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp quy định “ Người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp”. Tuy nhiên, Nghị định 28/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/05/2015. Như vậy, nếu bạn nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ 08/12/2014 thì vẫn áp dụng các quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2006 và các văn bản hướng dẫn bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm này để xem xét bạn có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Quyết định cho hưởng trợ cấp của cơ quan bảo hiểm là kết quả của quá trình xem xét về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp cần những giấy tờ gì ?

2, Trong khoảng thời gian từ khi bạn nộp hồ sơ hợp lệ đề nghị xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến ngày bạn nhận được quyết định nghỉ việc mà bạn xin được công việc mới thì bạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần không?

Theo quy định tại Điều 87 Luật BHXH 2006 và Điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2006 về bảo hiểm thất nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 100/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định.

Như vậy, bạn muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần chỉ áp dụng khi bạn đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp và đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm và có việc làm mới hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì sẽ được hưởng khoản trợ cấp một lần bằng giá trị của tổng trợ cấp thất nghiệp của số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp còn lại.

Tuy nhiên, tại Điểm b, Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH thì người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (kể cả thời gian thử việc có hưởng lương) từ đủ 3 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

- Chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp: Đối với ngành nghề kinh doanh không điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đối với ngành nghề chỉ kinh doanh các ngành nghề có điều kiện thì ngày có việc làm đối với chủ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là ngày đáp ứng đủ các điều kiện để hoạt động kinh doanh.

Vậy trường hợp của bạn thuộc vào trường hợp có việc làm khi đã giao kết hợp đồng lao động mới. Bạn thông báo cho cơ quan bảo hiểm nơi bạn đăng ký thất nghiệp về việc bạn đã có việc làm thì cơ quan bảo hiểm xem xét thời điểm bạn có việc làm mới thì đã có quyết định thông báo cho bạn hưởng trợ cấp thất nghiệp hay chưa. Nếu trong thời gian đang xem xét điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp mà bạn xin được việc làm mới thì bạn không được hưởng trợ cấp 1 lần mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ được cộng dồn cho lần hưởng sau của bạn.

>> Xem thêm:  Xử lý người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Giả định, trong trường hợp nếu đã có quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là bạn được hưởng được 7 tháng trong khoảng thời gian là 7 năm làm việc và đóng bảo hiểm thất nghiệp (cứ 12 tháng làm việc đến 36 tháng làm việc - nếu đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp thì bạn được hưởng là 3 tháng; từ năm thứ 4 trở đi được tính là mỗi năm là được cộng thêm 1 tháng hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội) đồng thời bạn đã hưởng được 3 tháng mà đến tháng thứ 4 bạn nhận được việc làm mới thì bạn sẽ khôn được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp của tháng thứ 4 nữa mà những tháng này sẽ được bảo lưu cho lần hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp lần sau khi đủ điều kiện bạn nhé!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?