1. Khái niệm về cơ quan lập pháp

Cơ quan lập pháp là kiểu hội đồng thảo luận đại diện có quyền thông qua các luật. Đây là một trong ba cơ quan chính gồm lập pháp, hành pháp và tư pháp của thể chế chính trị tam quyền phân lập.

Lập pháp có nhiều tên gọi khác nhau, phổ biến nhất là nghị viện và quốc hội (lưỡng viện), mặc dù những tên này có nhiều nghĩa đặc trưng khác nữa. Trong hệ thống nghị viện của chính phủ, cơ quan lập pháp là cơ quan tối cao chính thức và chỉ định cơ quan hành pháp. Ở hệ thống tổng thống, cơ quan lập pháp được xem là phân nhánh quyền lực tương đương và độc lập với cơ quan hành pháp. Ngoài việc ban hành luật ra, cơ quan lập pháp còn có quyền tăng thuế, thông qua ngân sách và các khoản chi tiêu khác.

2. Nhánh lập pháp ở Hàn Quốc

Ở cấp quốc gia, nhánh lập pháp bao gồm Quốc hội Hàn Quốc - cơ quan lập pháp đơn viện. Hầu hết 300 thành viên được bầu cử từ các đơn vị bầu cử một thành viên; tuy nhiên, 56 người được bầu thông qua đại diện tỷ lệ. Các thành viên của Quốc hội phục vụ bốn năm; trong trường hợp một thành viên không thể hoàn thành nhiệm kỳ của mình, một cuộc bầu cử phụ được tổ chức. Quốc hội chịu trách nhiệm về việc thảo luận và thông qua luật pháp, kiểm toán ngân sách và thủ tục hành chính, phê chuẩn các hiệp ước, và thông qua các sắc lệnh của nhà nước. Ngoài ra, Quốc hội có khả năng buộc tội hoặc đề nghị loại bỏ các quan chức cấp cao.

Quốc hội thành lập 17 ủy ban thường trực để thảo luận các vấn đề chính sách chi tiết. Phần lớn, những ý kiến này trùng khớp với các bộ ngành hành pháp.

Các dự luật thông qua các ủy ban này trước khi được đưa ra thảo luận ý kiến. Tuy nhiên, trước khi ủy ban thông qua, chúng phải có được sự ủng hộ của ít nhất 20 thành viên, trừ khi được giới thiệu bởi Tổng thống. Để đảm bảo an toàn cho lần thông qua cuối cùng, một dự luật phải được sự chấp thuận của đa số những người có mặt; số phiếu ngang nhau là không đủ. Sau khi thông qua, các dự luật được gửi đến Tổng thống để phê duyệt; chúng phải được phê duyệt trong vòng 15 ngày.

Mỗi năm, dự luật ngân sách được trình lên Quốc hội bởi bên hành pháp. Theo luật, phải nộp ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu năm tài chính mới, và phiên bản cuối cùng phải được phê duyệt ít nhất 30 ngày trước khi bắt đầu năm tài chính. Quốc hội cũng chịu trách nhiệm kiểm toán các khoản chi tiêu trong năm cũ, và phải nộp ít nhất 120 ngày trước khi bắt đầu năm tài chính.

Các kỳ họp của Quốc hội có thể là thường xuyên (mỗi năm một lần, không quá 100 ngày) hoặc bất thường (theo yêu cầu của Tổng thống hoặc một cuộc họp kín, không quá 30 ngày). Các kỳ họp này thường mở cửa cho công chúng, nhưng có thể đóng cửa khi có đa số phiếu yêu cầu hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội. Để các luật được thông qua trong bất kỳ kỳ họp nào, số đại biểu quy định là một nửa số thành viên cần phải có mặt.

Hiện tại, có bốn đảng chính trị được đại diện tại Quốc hội.

3. Cơ quan lập pháp của Hàn Quốc

Trong 299 ghế trong quốc hội, 243 là do cử tri của các địa phương bầu, 56 ghế còn lại là kết quả của hệ thống đại diện theo tỷ lệ trong đó số ghế được phân bổ cho mỗi đảng chính trị mà đã đạt được từ 3% trở lên trong tổng số phiếu bầu hợp lệ hoặc từ năm ghế trở lên trong cuộc bầu cử của nhân dân địa phương. Hệ thống này nhằm để phản ánh tiếng nói của nhân dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đồng thời nâng cao chuyên môn của cơ quan Quốc hội.

Để đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, mỗi ứng cử viên cần phải có ít nhất 25 tuổi đời. Mỗi khu vực bầu cử sẽ chọn ứng cử viên ra tranh cử bằng đa số phiếu bầu.

Một đại biểu Quốc hội không phải chịu trách nhiệm ngoài Quốc hội về những ý kiến phát biểu hoặc những lá phiếu bỏ trong Quốc hội. Trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, không một đại biểu nào của Quốc hội bị bắt giữ hoặc bị giam nếu không có sự đồng ý của Quốc hội trừ trường hợp phạm tội hiển nhiên.

Trong trường hợp một đại biểu Quốc hội bị giam giữ vào thời gian trước khi bắt đầu phiên họp Quốc hội, thành viên đó phải được trả tự do trong suốt thời kỳ họp theo yêu cầu của Quốc hội. Có hai loại phiên họp lập pháp gồm phiên thường kỳ và phiên đặc biệt. Phiên họp thường kỳ được tổ chức 1 lần trong năm, từ tháng 9 đến tháng 12 và phiên họp đặc biệt có thể được tổ chức theo yêu cầu của Tổng thống hoặc 1/4 hay trên 1/4 tổng số đại biểu Quốc hội. Thời gian diễn ra phiên họp thường kỳ thường giới hạn trong khoảng 100 ngày và 30 ngày cho phiên họp đặc biệt thì phải xác định rõ thời gian diễn ra phiên họp này và lý do triệu tập.

Trừ những trường hợp khác được quy định trong Hiến pháp hay luật, sự tham dự của hơn một nửa tổng số đại biểu Quốc hội và số phiếu thuận của hơn một nửa số thành viên tham dự kỳ họp Quốc hội là cần thiết để làm cho một quyết định của Quốc hội có hiệu lực. Trong trường hợp số phiếu bằng nhau, vấn đề sẽ được coi là bị Quốc hội bác bỏ. Các kỳ họp Quốc hội là công khai đối với công chúng, nhưng tỷ lệ này có thể bỏ nếu quá nửa số đại biểu có mặt đồng ý bãi bỏ hoặc khi người phát ngôn cho là không cần công khai vì lợi ích an ninh quốc gia.

Quốc hội được giao một số chức năng Hiến pháp, và chức năng quan trọng nhất là lập pháp. Những chức năng khác bao gồm quyền phê duyệt về ngân sách quốc gia, các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại, tuyên bố chiến tranh, việc cử lực lượng vũ trang ra nước ngoài hoặc việc đóng quân của lực lượng quân sự nước ngoài tại Hàn Quốc, việc thanh tra hoặc kiểm soát những vấn đề đặc biệt về đối nội và sự buộc tội.

Một kiến nghị buộc tội phải được một phần ba số đại biểu Quốc hội đưa ra. Để phê chuẩn một kiến nghị buộc tội cần phải có đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua. Một kiến nghị buộc tội Tổng thống phải được đa số đại biểu Quốc hội đưa ra, và được hai phần ba hoặc hơn hai phần ba tổng số đại biểu bỏ phiếu thuận thông qua. Khi một kiến nghị được Quốc hội thông qua, vụ việc sẽ được gửi lên Toà án Hiến pháp để xét xử.

Quốc hội bầu một phát ngôn viên và hai trợ lý phát ngôn làm việc với nhiệm kỳ hai năm. Người phát ngôn chủ trì các phiên họp toàn thể và đại diện cho cơ quan lập pháp này trong việc giám sát công tác quản lý. Hai trợ lý phát ngôn viên hỗ trợ cho phát ngôn viên và thay thế phát ngôn viên khi ông vắng mặt.

Quốc hội bao gồm 16 Uỷ ban thường trực với các chức danh sau: uỷ ban chỉ đạo, Uỷ ban Lập pháp và Tư pháp; uỷ ban Chính sách quốc gia; Uỷ ban tài chính và Kinh tế; Uỷ ban Thống nhất, Uỷ ban hành chính tự trị; Uỷ ban giáo dục, uỷ ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Viễn thông; Uỷ ban văn hoá và Du lịch, Uỷ ban nông nghiệp, Uỷ ban Lâm nghiệp, Uỷ ban Hàng Hải và Thuỷ sản; Uỷ ban Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng; Uỷ ban Y tế và Phúc lợi xã hội; Uỷ ban Môi trường và Lao động; Uỷ ban Xây dựng và Vận tải; uỷ ban Tình báo;

Chủ tịch của các uỷ ban thường trực này được bầu trong số các thành viên của các uỷ ban thường trực sẽ do Quốc hội quy định.

Chủ tịch của các uỷ ban thường trực có quyền quản lý hoạt động của uỷ ban, duy trì trật tự và đại diện cho uỷ ban. Các dự thảo luật và các kiến nghị được chuyển đến cho các uỷ ban thường trực xem xét. Các uỷ ban là các diễn đàn chủ yếu để hoà giải những khác biệt giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập.

Theo luật Quốc hội hiện hành, mỗi tổ chức chính trị bao gồm từ 20 đại biểu Quốc hội trở lên có thể thành lập một nhóm đàm phán, hoạt động với tư cách một đơn vị của các nhóm đàm phán giữa các đảng trong Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội không theo đảng phái nào có thể tổ chức một nhóm đàm phán riêng rẽ nếu số đại biểu này từ 20 trở lên. Các nhóm đàm phán này chỉ định người đứng đầu nhóm đại biểu phụ trách tổ chức, những người này chịu trách nhiệm đàm phán với các nhóm khác.

Những người đứng đầu các nhóm đại biểu thảo luận thời gian các phiên họp Quốc hội và chương trình nghị sự cho các phiên họp toàn thể và các phiên họp của uỷ ban.

4. Quyền hạn của Quốc hội Hàn Quốc

Quốc hội Hàn Quốc có quyền hạn:

- Thảo luận và quyết định về dự luật ngân sách quốc gia.

- Cơ quan Hành pháp soạn thảo dự luật ngân sách cho mỗi năm tài chính và đệ trình Quốc hội trong thời hạn chín mươi ngày trước ngày bắt đầu của năm tài chính mới. Quốc hội quyết định về dự luật ngân sách quốc gia trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu năm tài chính mới.

- Nếu dự luật ngân sách quốc gia không được thông qua trước khi bắt đầu năm tài chính, trên cơ sở ngân sách của năm tài chính trước đó, cơ quan Hành pháp có thể giải ngân cho các mục đích sau đây cho đến khi dự luật ngân sách được thông qua bởi Quốc hội:

+ Duy trì và vận hành hoạt động của các cơ quan và các cơ sở được thành lập theo Hiến pháp hoặc các đạo luật;

+ Thực hiện các khoản chi bắt buộc theo quy định của pháp luật;

+ Tiếp tục các dự án trước đó đã được phê duyệt trong ngân sách.

- Phê duyệt tổng thể việc duy trì một quỹ dự trữ. Việc chi tiêu của quỹ dự trữ sẽ được phê chuẩn trong kỳ họp tiếp theo của Quốc hội.

- Thông qua việc ký kết và phê chuẩn các điều ước quốc tế liên quan đến tương trợ và hỗ trợ an ninh; các điều ước quốc tế liên quan đến các tổ chức quốc tế quan trọng; các điều ước hữu nghị, thương mại và hàng hải; các điều ước quốc tế liên quan đến bất kỳ sự hạn chế nào về chủ quyền; các điều ước hòa bình; các điều ước quốc tế phát sinh nghĩa vụ tài chính quan trọng đối với Nhà nước hoặc nhân dân; và các điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề lập pháp.

- Phê chuẩn việc tuyên bố chiến tranh, việc gửi lực lượng vũ trang ra nước ngoài và việc đóng quân của lực lượng đồng minh nước ngoài trên lãnh thổ Hàn Quốc.

- Kiểm tra công việc của nhà nước hoặc điều tra những vấn đề cụ thể trong hoạt động của nhà nước, có quyền yêu cầu việc đệ trình các tài liệu liên quan trực tiếp đến các vấn đề đó, có quyền yêu cầu sự có mặt của một nhân chứng để cung cấp chứng cứ hoặc báo cáo quan điểm.

- Khi có yêu cầu của Quốc hội hoặc các ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Hội đồng Nhà nước, các đại diện của Chính phủ phải tham dự bất kỳ cuộc họp nào của Quốc hội và trả lời các câu hỏi. Nếu Thủ tướng Chính phủ hoặc thành viên Hội đồng Nhà nước được yêu cầu tham dự, Thủ tướng Chính phủ hoặc thành viên Hội đồng Nhà nước có thể có các thành viên Hội đồng Nhà nước hoặc các đại diện của Chính phủ tham dự các cuộc họp của Quốc hội và trả lời câu hỏi.

- Quốc hội có thể thông qua một đề nghị bãi nhiệm Thủ tướng Chính phủ hoặc một thành viên Hội đồng Nhà nước. Để đưa ra một đề nghị bãi nhiệm cần phải có sự nhất trí của ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội và đề nghị đó chỉ được thông qua với số phiếu nhất trí của đa số trong tổng số các đại biểu Quốc hội.

- Quốc hội có thể xây dựng các quy định về thủ tục làm việc và các nội quy của mình nhưng không được mâu thuẫn với luật.

- Quốc hội có thể xem xét các tư cách của các đại biểu và có thể có thể thực hiện các hình thức kỷ luật đối với các đại biểu.

- Việc bãi nhiệm một đại biểu Quốc hội cần phải có sự chấp thuận của tối thiểu hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trong một cuộc biểu quyết.

- Trong trường hợp Tổng thống, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên của Hội đồng Nhà nước, Bộ trưởng, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp, các thẩm phán, các thành viên của Ủy ban Bầu cử Trung ương, Chủ tịch và các thành viên của Ban Kiểm toán và Thanh tra, và các công chức khác theo luật định đã vi phạm Hiến pháp hay luật khác trong khi thực thi công vụ, Quốc hội có thể thông qua một đề xuất để đàn hạch.

- Đề xuất đàn hạch có thể được đề nghị bởi tối thiểu một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội và cần có sự chấp thuận của đa số trong tổng số đại biểu Quốc hội để thông qua. Riêng đối với trường hợp đề xuất đàn hạch Tổng thống, cần được đề nghị bởi đa số 81 trong tổng số đại biểu Quốc hội và phải được chấp thuận bởi tối thiểu là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội.

- Khi một đề xuất đàn hạch được thông qua, người bị đề xuất đàn hạch sẽ bị đình chỉ thực hiện quyền hạn của mình cho đến khi việc đàn hạch được kết luận.

- Hệ quả của quyết định đàn hạch không được mở rộng ra ngoài việc bãi nhiệm khỏi công vụ nhưng không miễn trừ người bị đàn hạch khỏi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

5. Tổ chức của Quốc hội Hàn Quốc

5.1. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Điều 48 Hiến pháp quy định Quốc hội bầu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội là người đứng đầu Quốc hội Hàn Quốc, trên thực tế chỉ có quyền hành như người phát ngôn trong phiên họp. Thời hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch là 2 năm. Chủ tịch là thành viên không đảng phái, và các Phó chủ tịch không đồng thời là thành viên của Chính phủ.

5.2. Nhóm đàm phán của Quốc hội Hàn Quốc

Đảng Chính trị có số ghế lớn hơn 20 trong Quốc hội được gọi là nhóm đàm phán (교섭 단체/gyoseop danche), được hưởng quyền phủ quyết các đảng nhỏ. Bao gồm giám sát ngân sách Nhà nước, tham gia chương trình nghị sự lãnh đạo Quốc hội.

5.3. Dự thảo luật của Quốc hội Hàn Quốc

Để giới thiệu 1 dự thảo luật cần ít nhất có 10 chữ ký của đại biểu. Sau đó được đưa ra Ủy ban biên tập sửa chữa cho chính xác ngôn từ và hiến định.Và được bỏ phiếu tại Quốc hội.

5.4. Cơ quan trực thuộc của Quốc hội Hàn Quốc

- Ban sự vụ Quốc hội (국회사무처)

- Thư viện Quốc hội (국회도서관)

- Ban dự toán ngân sách Quốc hội (국회예산정책처)

- Ban điều tra lập pháp Quốc hội (국회입법조사처)

- Ủy ban Thường vụ (상임위원회)

- Ủy ban vận doanh Quốc hội (국회운영위원회)

- Ủy ban Tư pháp pháp chế Quốc hội (법제사법위원회)

- Ủy ban Chính vụ(정무위원회)

- Ủy ban Tài chính kế hoạch (기획재정위원회)

- Ủy ban Thông tin truyền thông khoa học sáng tạo (미래창조과학방송통신위원회)

- Ủy ban Văn hóa giáo dục thể thao du lịch (교육문화체육관광위원회)

- Ủy ban Thống nhất đối ngoại (외교통일위원회)

- Ủy ban Quốc phòng (국방위원회)

- Ủy ban An toàn hành chính (안전행정위원회)

- Ủy ban Thủy sản, hải dương, nông lâm súc sản, thực phẩm (농림축산식품해양수산위원회)

- Ủy ban Tài nguyên thông thương sản nghiệp (산업통상자원위원회)

- Ủy ban Y tế phúc lợi (보건복지위원회)

- Ủy ban Lao động việc làm (환경노동위원회)

- Ủy ban Địa chính giao thông (국토교통위원회)

- Ủy ban Tình báo (정보위원회)

- Ủy ban Phụ nữ gia đình (여성가족위원회)