Luật sư tư vấn về chủ đề "lập pháp"

lập pháp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề lập pháp.

Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì ?

Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp là gì ?
Theo Khoản 3 Điều 2 Hiến pháp có quy định rằng: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.”

Cơ quan lập pháp là gì ? Khái niệm về cơ quan lập pháp ?

Cơ quan lập pháp là gì ? Khái niệm về cơ quan lập pháp ?
Theo Hiến pháp năm 1992, cơ quan lập pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hiến pháp không chỉ xác định Quốc hội là cơ quan lập pháp.

Khái quát về thủ tục lập pháp của Nghị viện Vương quốc Anh

Khái quát về thủ tục lập pháp của Nghị viện Vương quốc Anh
Nghị viện, hay nghị hội, là một loại hình thái của cơ quan lập pháp, do số lượng đại biểu nhất định trong nhân dân bầu ra mà hợp thành nhằm nắm giữ quyền lập pháp; các vị đại biểu này gọi là nghị sĩ, có thể thông qua bầu cử trực tiếp hoặc bầu cử gián tiếp

Kỹ thuật lập pháp của chế định lớn về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội

Kỹ thuật lập pháp của chế định lớn về trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội
Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức đến các hình phạt; Quy phạm về tha tù trước thời hạn có điều kiện và quy phạm về xóa án tích; đặc biệt là tìm hiểu về kỹ thuật lập pháp của chế định lớn về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội...

Đổi mới hoạt động lập pháp

Đổi mới hoạt động lập pháp
Cơ sở dữ liệu luật Việt nam do Trung tâm Tin học của Văn phòng Quốc Hội quản trị chứa tới khoảng gần 14.000 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành. Con số này là quá nhiều hay quá ít đối với đất nước ta?