Theo thông tin, ông Bertrand Chane Sam là cá nhân cư trú tại Việt Nam thuộc diện khai thuế và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế, do ông vừa có thu nhập được nhận tại Việt Nam vừa có thu nhập được trả từ Mỹ. Có nghĩa là, ông Bertrand Chane Sam không được ủy quyền quyến toán thuế cho tổ chức trả thu nhập tại Việt Nam.

Nội dung công văn 6005/TCT-TNCN như sau: 

 Điểm b.2.1, Khoản 3, Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn:

“...b.2.1)Cá nhân có thu nhập từ  tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

-Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

-Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

-Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

-Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

-Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài…”        

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Ông Bertrand Chane Sam trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Mỹ thì hồ sơ chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp tại Mỹ bao gồm: Bản chụp tờ khai thuế TNCN ở Mỹ (mẫu 1040); Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ở Mỹ (mẫu W2- có ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ tại Mỹ và đã được khai tại tờ khai quyết toán thuế năm của tổ chức trả thu nhập), Thư xác nhận thu nhập do Công ty xác nhận số thuế TNCN đã khấu trừ cho người nộp thuế tại Mỹ. Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó và các thông tin trên hồ sơ người nộp thuế cung cấp phải đầy đủ, rõ ràng và có mối liên hệ với nhau, đảm bảo xác định được số thuế được khấu trừ là số thuế đã nộp ở Mỹ./.  

Như vậy, hồ sơ quyết toán thuế TNCN của người Mỹ cư trú tại Việt Nam bao gồm:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN (Ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

- Bản chụp tờ khai thuế TNCN ở Mỹ (mẫu số 1040).

- Bản chụp chứng từ khấu trừ thuế ở Mỹ (Mẫu W2)

- Thư xác nhận thu nhập của công ty trả thu nhập ở Mỹ (Mẫu 20/TXN-TNCN).

- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập tại Việt Nam (Nếu có khấu trừ thuế tại Việt Nam).

Bạn đang theo dõi bài viết Tổng cục thuế hướng dẫn hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người Mỹ (Hoa Kỳ)  được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162  để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê