Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Trước tiên xin cám ơn anh/chị đã gửi câu hỏi đến cho Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi: Với vấn đề của anh/chị chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005 

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP về hướng dẫn các quy định về BTTH ngoài hợp đồng 

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của BLDS 2005 bao gồm BTTH trong hợp đồng và BTTH ngoài hợp đồng:  

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

Đối với vấn đề BTTH trong hợp đồng thì sẽ do các bên quy định cụ thể trong hợp đồng, như vậy sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các bên. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận thì sẽ áp dụng các quy định của pháp luật dân sự về trách nhiệm dân sự. Chúng tôi xin đề cập đến vấn đề trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng:

Trong BLDS có quy định về BTTH của cá nhân tại chương XXI mục 3 ( trừ các điều 618,619,620,621) tại mục này quy định các trường hợp cụ thể áp dụng vấn đề trách nhiệm BTTH: ở đây trách nhiệm BTTH được quy định chung cho cả cá nhân và pháp nhân nên được hiểu mục 3 là mục quy định về trách nhiệm BTTH cũng là trách nhiệm BTTH của cá nhân. Những quy định trên áp dụng trong trường hợp các bên không có quan hệ hợp đồng hoặc những thiệt hại xảy ra nằm ngoài hợp đồng mà các bên không dự liệu trước. Các quy định trên nhằm gắn trách nhiệm của người có hành vi gây thiệt hại hoặc có trách nhiệm sử dụng, quản lý tài sản đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng để dẫn đến việc tài sản của họ gây ra thiệt hại phải gánh chịu hậu quả pháp lý bất lợi khi có sự kiện thiệt hại xảy ra (mà không rơi vào các trường hợp miễn trách nhiệm).

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn phạt vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật hiện hành