Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là nghĩa vụ của bên gây ra thiệt hại trong việc phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

Chuyên mục: "Trách nhiệm bồi thường thiệt hại" phân tích tất cả các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung này.

Bài tư vấn về chủ đề Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là gì? Thời hạn bồi thường

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là gì? Thời hạn bồi thường
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, có lỗi trong việc gây thiệt ra thiệt hại về vật chất, tinh thần phải bồi hoàn cho người bị thiệt hại nhằm phục hổi tình trạng tài sản, bù đắp tổn thất tinh thần cho người bị thiệt hại.

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của cán bộ, công chức và nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của cán bộ, công chức và nguyên tắc xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.
Luật trách nhiệm bồi thường của NN 2009 quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án. Trách nhiệm bồi thường và nguyên tắc xử lý sẽ được phân tích rõ hơn qua bài viết sau.

Làm sao khi người chấp hành án phạt tù không có tiền bồi thường thiệt hại?

Làm sao khi người chấp hành án phạt tù không có tiền bồi thường thiệt hại?
Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại. Vậy khi người chấp hành án phạt tù không có tiền bồi thường thiệt hại sẽ phải làm sao?

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ; Các loại thiệt hại phải bồi thường do vi phạm nghĩa vụ; Bên bị vi phạm có lỗi thì bên vi phạm có phải bồi thường không? Nghĩa vụ ngăn chặn, hạn chế thiệt hại của bên có quyền

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?

Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra là gì?Quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ trong bộ luật dân sự 2015?
Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định quan trọng của pháp luật dân sự. Mục đích của chế định này là buộc những chủ thể có hành vi gây thiệt hại trái pháp luật, có lỗi phải bồi thường những thiệt hại do mình đã gây ra.

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?

Trách nhiệm bồi thường vật chất của người lao động ?
Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” đối với nguồn nguy hiểm cao độ được thực hiện như thế nào?

Loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” đối với nguồn nguy hiểm cao độ được thực hiện như thế nào?
Đối với nguồn nguy hiểm cao độ gây thiệt hại, sẽ có trường hợp được mà chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng được miễn trách nhiệm bồi thường, vậy trong trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường khi có “sự kiện bất khả kháng” và tình thế cấp thiết” được thực hiện như thế nào?...

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?

Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?
Bài viết dưới đây sẽ phân tích đến các vấn đề sau: Tài sản gây thiệt hại thì ai phải chịu trách nhiệm bồi thường?; Khi tài sản gây thiệt hại thì có tồn tại hành vi trái pháp luật không? Tài sản có thể gây thiệt hại sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, uy tín của con người không?...

Trách nhiệm bồi thường khi có người bị điện giật

Trách nhiệm bồi thường khi có người bị điện giật
Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có vấn đề mong được luật sư tư vấn như sau: Gia đình tôi có người bị điện cao thế giật khi đang sơn nhà. Xét theo các quy định của pháp luật thì khoảng cách là không đảm bảo, hiện đang gặp khó khăn trong việc chứng minh nhà hay đường dây có trước.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng