Trong quá trình làm B làm hỏng vật liệu Fim của H và H bắt đền. Theo luật thì H bắt đền ai, và ai phải bồi thường. trong việc này khi không có ký kết hợp đồng, tất cả chỉ làm việc qua điện thoại. B là người trực tiếp đến nhận vật liệu, trực tiếp đến dán và là người trực tiếp làm hỏng.

Vậy xin hỏi Cty Luật Minh Khuê thì theo luật thì H bắt đền ai, và ai là người phải bồi thường. Nếu không ký kết hợp đồng hay giấy tờ gì thì Hồng có thể kiện ra tòa án hoặc đưa ra công an được không?

Người gửi: H N T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản thỏa thuận, văn bản thỏa thuận, hợp đồng thỏa thuận mới 2020

Bộ luật dân sự năm 2015

2. Nội dung phân tích:

Bộ luật dân sự 2005 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

"Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó."

Theo đó trong trường hợp này, B là người trực tiếp nhận vật liệu, là người trực tiếp thi công và người trực tiếp làm hỏng. Do đó B cũng chính là người có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho H

Bộ luật dân sự 2005 quy định về hình thức hợp đồng dân sự như sau:

"Điều 401. Hình thức hợp đồng dân sự

1. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định.

2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Theo đó trong trường hợp này mặc dù việc ký kết hợp đồng chỉ được làm qua điện thoại và nếu không có quy định về hợp đồng này phải được giao kết bằng một hình thức nhất định (như văn bản) thì việc ký kết hợp đồng giữa chị H và anh B vẫn có hiệu lực pháp lý. Do đó nếu anh B không thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thì chị H vẫn có quyền kiện ra tòa hoặc cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi của mình.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật MInh KHuê 

>> Xem thêm:  Mẫu giấy xác nhận thu nhập tiền lương, tiền công mới nhất 2020