>> Tư vấn pháp luật dân sự về nghĩa vụ trả nợ, gọi: 1900.6162

 

Trả lời

1. Cơ sở pháp luật:

- Bộ luật dân sự 2005 (văn bản thay thế: Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2005:

“Ðiều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Ðịa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5.Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

Theo đó, bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đó như đã cam kết. Khi bạn không có khả năng trả nợ tức là không thực hiện được nghĩa vụ với ngân hàng thì bạn phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền là ngân hàng và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu có thiệt hại xảy ra.

Trong trường hợp này, ngân hàng có quyền yêu cầu  bạn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ, hoặc xử lý theo thỏa thuận của các bên và theo quy định của pháp luật. Về các biện pháp xử lý thì khi ký hợp đồng vay tiền, giữa ngân hàng và bạn có thể đã thỏa thuận và thực hiện các thủ tục cần thiết để sử dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo Điều 318 Bộ luật dân sự 2005 như: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp. Như vậy, khi bạn không còn khả năng trả nợ thì ngân hàng sẽ có các biện pháp xử lý như:

- Yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bạn (nếu có thỏa thuận).

- Xử lý tài sản mà  bạn đã cầm cố, thế chấp (nếu có thỏa thuận).

Tài sản bảo đảm sẽ được xử lý theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ của  bạn. Ngoài ra, Ngân hàng có quyền khởi kiện bạn ra Tòa án để yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng.

Hơn nữa, để biết được liệu bạn có bị khởi tố hình sự hay không? Khi ra Tòa án cơ quan điều tra còn căn cứ vào những dấu hiệu cấu thành của tội phạm mới có thể thực hiện việc truy tố hình sự đối với bạn.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê