Luật sư tư vấn về chủ đề "trách nhiệm hình sự"

trách nhiệm hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trách nhiệm hình sự.

Đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự

Đặc điểm và cơ sở của trách nhiệm hình sự
Một người có hành vi bị pháp luật hình sự cấm hoặc không thực hiện, thực hiện không đến nơi đến chốn những gì mà pháp luật hình sự yêu cầu, gây ra hoặc đe doạ gây ra hậu quả cho xã hội bị cho là tội phạm thì phải gánh chịu hậu quả, như là trách nhiệm pháp lý bất lợi trước Nhà nước và xã hội

Vấn đề nhân thân người phạm tội trong luật hình sự

Vấn đề nhân thân người phạm tội  trong luật hình sự
Các dấu hiệu liên quan đến chức vụ, quyền hạn. Ví dụ, tội tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật hình sự) đòi hỏi dấu hiệu đặc biệt của chủ thể phải là người có chức vụ, quyền hạn trực tiếp quản lý tài sản..

Vài nét về tội phạm trong luật hình sự Việt Nam

Vài nét về tội phạm trong luật hình sự Việt Nam
Việc nghiên cứu khái niệm tội phạm có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong luật hình sự. Bởi vì, qua đó sẽ thể hiện bản chất giai cấp, các đặc điểm kinh tế, chính trị, pháp lý của mọi quốc gia .Ở những nước khác nhau, khái niệm tội phạm không giống nhau.

Quy định về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng

Quy định về các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, phục hồi và tái hoà nhập cộng đồng
Theo quy định tại Điều 30 Luật Trẻ em năm 2016, Trẻ em có quyền được bảo vệ trong quá trình tố tụng và xử lý vi phạm hành chính; bảo đảm quyền được bào chữa và tự bào chữa, được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; được trợ giúp pháp lý, được trình bày ý kiến, không bị tước quyền tự do trái pháp luật;

Quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp giám sát, giáo dục và người được giám sát, giáo dục

Quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp giám sát, giáo dục và người được giám sát, giáo dục
Biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự là các biện pháp được quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự. Khi áp dụng các biện pháp này cần có người trực tiếp giám sát, giáo dục và người bị áp dụng biện pháp là người được giáo sát, giáo dục

Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Người dưới 18 tuổi phạm khác với người trên 18 tuổi phạm tội vì người dưới mười 18 tuổi chưa phát triển đầy đủ về nhận thức. Do đó, trong một số trường nhất định người dưới 18 phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự và thay vào đó là áp dụng các biện pháp giám sát, giáo dục

Giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án

Giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án
Tố tụng hình sự là những trình tự, thủ tục để xem xét, đánh giá một hành vi cụ thể có phải là tội phạm được quy định trong BLHS hay không, người thực hiện hành vi có phải chịu TNHS không và một số vấn đề liên quan đến thi hành án hình sự. Hãy cùng tìm hiểu giám sát trong tố tụng hình sự của Tòa án

Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội

Những vấn đề cần phải chứng minh khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội
Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân là một bổ sung mới trong Bộ luật hình sự 2015. Để phù hợp với BLHS thì BLTTHS 2015 đã bổ sung thủ tục truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân. Cần phải chứng minh vấn đề gì khi tiến hành tố tụng đối với pháp nhân bị buộc tội? Hãy cùng tìm hiểu

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Điểm mới trong BLTTHS 2015 về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003, Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bổ sung nhiều quy định mới. Trong đó có quy định về thủ tục tiếp nhận thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với tội phạm có tổ chức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với tội phạm có tổ chức về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế trong điều kiện công tác quản lý nhà nước có nhiều hạn chế, pháp luật còn nhiều khe hở tạo điều kiện cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết trình bày một số thủ đoạn mới trong lừa đảo chiếm đoạt tài sản và nêu hướng phòng ngừa.

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội

Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội
Tổng hợp hình phạt là một chế định pháp lý bảo đảm tính công bằng xã hội, thể hiện nguyên tắc trừng trị trong chính sách hình sự của Nhà nước.Người phạm tội nghiêm trọng phải bị xử phạt nặng hơn người phạm tội ít nghiêm trọng và người phạm nhiều tội phải bị xử phạt nặng hơn người chỉ phạm một tội.

Sản xuất, buôn bán khẩu trang giả bị phạt như thế nào?

Sản xuất, buôn bán khẩu trang giả bị phạt như thế nào?
Còn nhớ đợt bùng dịch thứ 2, khắp nơi nơi đều cháy hàng khẩu trang dẫn đến tình trạng đẩy giá khẩu trang lên cao, khẩu trang trở nên khan hiếm và cũng từ đó tạo điều kiện cho hành vi sản xuất và buôn bán khẩu trang giả diễn ra.

Nội dung các nguyên tắc quyết định hình phạt

Nội dung các nguyên tắc quyết định hình phạt
Quyết định hình phạt là hoạt động không thể thiếu sau khi đã định tội danh mà kết quả là Hội đồng xét xử nhân danh nhà nước CHXHCN Việt Nam tuyên người bị kết tội một hình phạt cụ thể. Quyết định hình phạt gồm có những nguyên tắc cơ bản sẽ được ban biên tập chúng tôi thể hiện trong bài viết này.