Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012 

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất là về hình thức trả lương thì theo quy đinh của Bộ luật lao động 2012 thì có các hình thức trả lương sau:

" Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản."

Theo đó sẽ có 3 hình thức trả lương như sau: trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm và trả lương khoán. Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức trả lương trên và phải đảm bảo duy trì hình thức trả lương đó trong một thời hạn nhất định, khi có nhu cầu thay đổi hình thức trả lương thì phải thông báo cho người lao động trước ít nhất 10 ngày.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Thứ hai về kỳ hạn trả lương tương ứng với mỗi hình thức thanh toán lương được quy định trong bộ luật lao động 2012 như sau:

" Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng."

Theo đó đối với trường hợp trả lương theo tháng thì phải trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần, thời điểm trả lương do hai bên người sử dụng lao đông và người lao động thảo thuận và được ấn định một thời điểm cố định trong tháng. Đối với trường hợp trả lương theo giờ, ngày, tuần thì phải trả ít nhất 15 ngày một lần 

Thứ ba trên cơ sở các quy định về hình thức trả lương, kỳ hạn và nguyên tắc trả lương thì người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định như sau:

" Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế cho doanh nghiệp

Theo đó người sử dụng lao động, các doanh nghiệp phải có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương để làm cơ sở tuyển dụng và thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động. Trong đó việc xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc sau:

- Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. 

- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

- Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; 

- Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

- Khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. 

Tôi có làm công ty bảo vệ và hợp đồng là 3 tháng nếu viết đơn xin nghỉ phải làm thêm 1 tháng và tôi đã làm được hơn 4 tháng và viết đơn xin nghỉ việc từ ngày 25-09-2016 đến 25-10-2016 công ty đã duyệt cho tôi nghỉ nhưng tới hôm nay 14-11-2016 tôi vẫn chưa nhận đuợc lương của mình, công ty trả lương vào 25 hàng tháng nghĩa là 25-10-2016 sẽ trả lương của tháng 9 và tháng 11 trả lương của tháng 10 , khi công ty duyệt cho tôi nghỉ và lương của tháng 9 công ty trả lương vào ngày mùng 10 /11/2016 cho những người nghỉ việc tại công ty chứ không phải ngày 25 nữa .nhưng đến nay ngày 14/11/2016 công ty vẫn chưa trả lương , tôi có gọi điện lên công ty thì kế toán hẹn nay hẹn mai xẽ có lương và cuối cùng vẫn không có ! Mong luật sư tư vấn giúp, xin cảm ơn!

 Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán lương trong vòng 7 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

" 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày."

Theo đó công ty phải có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho bạn sau khi bạn nghỉ việc chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động. Nếu đến thời điểm hiện tại nếu bạn chưa nhận được lương thì bạn có thể gủi đơn yêu cầu hòa giải gửi đến phòng lao động thương binh và xã hội. Nếu phòng lao động thương binh và xã hội không hòa giải thành hoặc thành nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn không thanh toán cho bạn thì bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi đến tòa án nhân dân cấp huyện nơi công ty đặt trụ sở.

>> Xem thêm:  Tư vấn xây dựng quy chế lương ? Mẫu quy chế lương thưởng năm 2020

Chào luật sư, Tôi làm việc cho 1 công ty của người Trung Quốc từ 3/5/2016 đến 5/9/2016 thì công ty buộc tôi phải thôi việc không lý do và không được báo trước,trong suốt quá trình làm việc tôi không hề được ký hợp đồng vì công ty không có đăng ký giấy phép kinh doanh , như vậy thì theo quy định của pháp luật tôi có được hưởng chế độ gì không , mong luật sư tư vấn , chân thành cám ơn . Cám ơn phần trả lời tư vấn của luật sư , sau khi tranh cãi thì bên công ty đã tự đồng ý bồi thường cho tôi 1 tháng tiền lương và nếu như để được bồi thường theo pháp luật thì tôi nên làm đơn khiếu nại lên chỗ nào , mong luật sư tư vấn thêm , chân thành cám ơn .

 Theo quy định của bộ luật lao động 2012 quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng như sau:

" Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động."

Theo đó khi sử dụng bạn vào làm việc thì bên công ty phải có trách nhiệm ký kết hợp đồng lao động với bạn, đây là nghĩa vụ bắt buộc. Hiện tại bạn không có hợp đồng lao động thì sẽ rất khó cho bạn trong việc khởi kiện, bạn sẽ phải chuẩn bị các giấy tờ chứng minh mình có thời gian làm việc thực tế tại công ty, ví dụ như: xác nhận của các nhân viên cùng làm việc trong công ty,...........

Nếu theo quy định của Bộ luật lao động về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì được quy định như sau:

" Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

>> Xem thêm:  Năm 2020, Công ty sẽ bị phạt bao nhiêu tiền khi không nộp thang lương, bảng lương ?

2. Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này.

3. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật này, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại khoản 1 Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động.

5. Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước."

Theo đó người sư dụng lao động phải nhận bạn trở lại làm việc thanh toán đầy đủ tiền lương cho bạn trong những ngày bạn không được đi làm và cộng thêm ít nhất 2 tháng tiền lương. Trường hợp bạn không muốn quay trở lại làm việc thì công ty còn phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho bạn với toàn bộ khoản thời gian mà bạn làm việc thực tế tại công ty mà không được ký kết hơp đồng lao động và tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy nếu công ty chỉ thanh toán cho 1 tháng tiền lương là không đúng. Tuy nhiên bạn có thể thương lượng trước với công ty về nội dung này trước và yêu cầu công ty bồi thường theo đúng quy định của pháp luật, bởi nếu bạn đưa vấn đề này ra khởi kiện thì công ty còn bị xử phạt vi phạm hành chính về việc kinh doanh không có phép và không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên. Bạn có thể sử dụng yếu điểm này của công ty để đàm phàn với họ về việc bồi thường cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Chế độ trả lương cho người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước?

Bộ phận Tư vấn pháp luật lao động.