1. Trường hợp diễn viên xiếc không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp 

Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được quy định trong Điều 3 của Quyết định 14/2015/QĐ-TTg. Theo đó, có một số trường hợp thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp, bao gồm:

- Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài:

Người làm nghệ thuật biểu diễn đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài sẽ chỉ được hưởng 40% tiền lương theo quy định - Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị và các đối tượng hưởng lương thuộc lực lượng vũ trang được cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài từ 30 ngày liên tục trở lên hưởng sinh hoạt phí do Nhà nước đài thọ hoặc hưởng lương, hưởng sinh hoạt phí do nước ngoài, tổ chức quốc tế đài thọ thì trong thời gian ở nước ngoài được hưởng 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

- Đi công tác, học tập trong nước không trực tiếp làm công việc được phân công thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn liên tục trên 03 tháng:

Người làm nghệ thuật biểu diễn khi đi công tác, học tập trong nước và không trực tiếp tham gia vào các công việc nghệ thuật biểu diễn liên tục trên 03 tháng sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên:

Trong trường hợp nghỉ việc riêng mà thời gian nghỉ kéo dài từ 01 tháng trở lên, người làm nghệ thuật biểu diễn sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội:

Người làm nghệ thuật biểu diễn khi nghỉ việc và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (tính tròn tháng) sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Bị tạm giữ, tạm giam hoặc bị đình chỉ công tác:

Trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thời gian bị đình chỉ công tác, người làm nghệ thuật biểu diễn sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn:

Trong trường hợp nghỉ ốm đau hoặc thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người làm nghệ thuật biểu diễn sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Bị đình chỉ công tác:

Trong thời gian bị đình chỉ công tác, người làm nghệ thuật biểu diễn sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Không trực tiếp làm công tác biểu diễn nghệ thuật:

Nếu không trực tiếp làm công tác biểu diễn nghệ thuật mà làm công việc khác từ 01 tháng trở lên, người làm nghệ thuật biểu diễn cũng sẽ không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

 

2. Diễn viên xiếc sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp là bao nhiêu? 

Theo Quyết định 14/2015/QĐ-TTg, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp cho người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được quy định như sau:

- Các mức phụ cấp:

+Mức phụ cấp 20%: Áp dụng cho đối tượng quy định: Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch, dàn nhạc giao hưởng; diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, nhạc kịch (Opera), vũ kịch (Ballet), kịch nói, kịch dân ca, kịch hình thể; người biểu diễn nhạc cụ hơi

+ Mức phụ cấp 15%: Áp dụng cho đối tượng quy định - Người chỉ huy dàn hợp xướng, dàn nhạc sân khấu truyền thống; diễn viên kịch câm, hát dân ca, hát mới, múa rối cạn, múa đương đại, múa dân gian dân tộc, múa hát cung đình, múa tạp kỹ; người biểu diễn nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, nhạc cụ bàn phím; kỹ thuật viên âm thanh, kỹ thuật viên ánh sáng

- Cách tính phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp:

Phụ cấp ưu đãi theo nghề = Mức lương cơ sở x Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề

Do đó, diễn viên xiếc sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp bằng 20% so với mức lương cơ sở nhân với (Hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)). Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và động viên người làm nghệ thuật biểu diễn, trong trường hợp này là diễn viên xiếc, để họ có điều kiện sống và làm việc tốt hơn.

Trong tổ chức và hỗ trợ nghệ sĩ nghệ thuật biểu diễn, Quyết định 14/2015/QĐ-TTg đã thiết lập một chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp để động viên và hỗ trợ tài năng nghệ sĩ. Diễn viên xiếc, là một trong những đối tượng nhận được chế độ này, được hưởng mức phụ cấp ưu đãi là 20% so với mức lương cơ sở, tính theo công thức chi tiết trong quy định. Chính sách này không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của nghệ thuật biểu diễn trong xã hội mà còn thể hiện cam kết của chính phủ đối với việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người làm nghệ thuật. Việc áp dụng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp giúp nâng cao thu nhập và động viên nghệ sĩ, đồng thời thể hiện lòng tôn trọng và đánh giá đối với công lao của họ trong việc làm phong phú thêm cuộc sống văn hóa của cộng đồng.

 

3. Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với với diễn viên xiếc sẽ chi trả cùng tiền lương không?

Theo quy định khoản 3 Điều 3 Quyết định 14/2015/QĐ-TTg, diễn viên xiếc không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp trong các trường hợp sau đây:

- Đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài: Trong trường hợp đi công tác, làm việc, hoặc học tập ở nước ngoài, diễn viên xiếc sẽ chỉ được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

- Đi công tác, học tập trong nước không trực tiếp làm các công việc nghệ thuật liên tục trên 03 tháng: Trong trường hợp đi công tác hoặc học tập trong nước, nhưng không trực tiếp làm các công việc nghệ thuật biểu diễn liên tục trên 03 tháng, diễn viên xiếc sẽ không hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên: Trong trường hợp nghỉ việc riêng và không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên, diễn viên xiếc sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội: Trong thời gian nghỉ việc và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, tính theo tháng, diễn viên xiếc sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Bị tạm giữ, tạm giam hoặc đình chỉ công tác: Trong trường hợp bị tạm giữ, tạm giam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc thời gian bị đình chỉ công tác, tính theo tháng, diễn viên xiếc sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn: Trong trường hợp nghỉ ốm đau hoặc thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tính theo tháng, diễn viên xiếc sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

- Bị đình chỉ công tác hoặc không trực tiếp làm công tác biểu diễn nghệ thuật mà làm công việc khác từ 01 tháng trở lên: Trong trường hợp bị đình chỉ công tác hoặc không trực tiếp làm công tác biểu diễn nghệ thuật mà làm công việc khác từ 01 tháng trở lên, diễn viên xiếc sẽ không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp.

Như vậy, mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với diễn viên xiếc sẽ được chi trả cùng tiền lương hằng tháng. Điều này có nghĩa là trong những trường hợp diễn viên xiếc không phù hợp để hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo quy định như đi công tác, học tập ở nước ngoài, nghỉ việc, nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn, bị tạm giữ, tạm giam, bị đình chỉ công tác hoặc không trực tiếp làm công tác biểu diễn nghệ thuật từ 01 tháng trở lên, mức phụ cấp này sẽ được tính và thanh toán đồng thời với tiền lương hàng tháng.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới nhất năm 2023 các cấp

Khi quý khách có thắc mắc về quy định pháp luật, liên hệ ngay đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn