1. Cơ sở để hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ra quyết định xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh ?

Theo quy định tại Luật Cạnh tranh 2018, khi xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, Hội đồng xử lý cần tuân thủ một quy trình nhất định.

- Đầu tiên, trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ vụ việc, báo cáo điều tra và kết luận điều tra, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phải ra quyết định thành lập Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh. Mục đích của việc thành lập Hội đồng này là để xem xét và giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh.

- Thứ hai, trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng, Hội đồng xử lý có quyền yêu cầu Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh tiến hành điều tra bổ sung nếu chưa đủ chứng cứ để xác định hành vi vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh. Thời gian điều tra bổ sung được quy định là 60 ngày kể từ ngày yêu cầu.

- Thứ ba, trong vòng 60 ngày kể từ ngày thành lập Hội đồng hoặc từ ngày nhận được báo cáo điều tra và kết luận điều tra bổ sung, Hội đồng xử lý phải ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh hoặc xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định tại Điều 94 của Luật Cạnh tranh. Trước khi đưa ra quyết định xử lý, Hội đồng cần tổ chức phiên điều trần theo quy định tại Điều 93 của Luật.

- Cuối cùng, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh sẽ ra quyết định xử lý vụ việc dựa trên thảo luận, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số. Điều này đảm bảo quyết định được đưa ra dựa trên ý kiến của tất cả các thành viên trong Hội đồng.

Tóm lại, quá trình xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh được quy định rõ ràng trong Luật Cạnh tranh 2018. Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh sẽ tiến hành các bước như thành lập, yêu cầu điều tra bổ sung, đình chỉ giải quyết hoặc xử lý vụ việc, và cuối cùng đưa ra quyết định dựa trên thảo luận và bỏ phiếu. Việc tuân thủ quy trình này là cần thiết để đảm bảo công bằng và minh bạch trong việc xử lý các vụ việc hạn chế cạnh tranh.

 

2. Trường hợp nào thì hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh?

Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh đang xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết các vụ việc hạn chế cạnh tranh trong những trường hợp nào. Theo khoản 2 Điều 92 Luật Cạnh tranh 2018, việc đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh được quy định như sau: Đối với việc đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ xem xét trong các trường hợp sau đây:

- Khi bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Điều này có nghĩa là bên khiếu nại đã từ bỏ khiếu nại của mình và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và thực hiện các biện pháp để khắc phục những hậu quả gây ra.

- Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh cũng xem xét việc đình chỉ giải quyết các vụ việc hạn chế cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

+ Khi bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Tương tự như trường hợp trên, bên khiếu nại đã rút lại khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả.

+ Khi Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện điều tra theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Cạnh tranh 2018 và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Điều này có nghĩa là Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi vi phạm đó và thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả.

- Quyết định về việc đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra và công bố công khai.

Vì vậy, theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh xem xét việc đình chỉ giải quyết các vụ việc hạn chế cạnh tranh trong những trường hợp sau đây:

+ Khi bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả;

+ Khi Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra và cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

 

3. Quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh gửi cho những ai?

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 92 trong Luật Cạnh tranh năm 2018, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho những ai? Quy định này đề cập đến việc đình chỉ giải quyết các vụ việc cạnh tranh khi có vi phạm về tập trung kinh tế và các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh.

- Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có trách nhiệm xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:
+ Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
+ Trường hợp thực hiện điều tra theo quy định tại khoản 2 của Điều 80 trong Luật Cạnh tranh, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

- Ngoài ra, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh cũng có trách nhiệm xem xét việc quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc hạn chế cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:
+ Bên khiếu nại rút đơn khiếu nại và bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.
+ Trường hợp thực hiện điều tra quy định tại khoản 2 của Điều 80 trong Luật Cạnh tranh, bên bị điều tra cam kết chấm dứt hành vi bị điều tra, cam kết thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Về quy trình thông báo quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh, theo quy định tại khoản 3, quyết định này phải được gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra và phải được công bố công khai. Tóm lại, theo quy định của Luật Cạnh tranh năm 2018, quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh phải được gửi cho bên khiếu nại, bên bị điều tra và phải được công bố công khai. Điều này nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết các vụ việc cạnh tranh.

Xem thêm >>> Phân tích các hình thức thoả thuận hạn chế cạnh tranh? Ví dụ

Trường hợp quý khách hàng có bất kỳ vấn đề hay thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các quy định pháp luật, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết cho quý khách. Để đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của quý khách, chúng tôi đã thiết lập một tổng đài tư vấn pháp luật với số điện thoại 1900.6162, nơi mà quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Tại tổng đài tư vấn pháp luật, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ sẵn lòng lắng nghe và giải đáp mọi câu hỏi, khúc mắc của quý khách hàng. Chúng tôi có trình độ chuyên môn cao và kiến thức sâu rộng về pháp luật, và sẽ cung cấp cho quý khách các thông tin cần thiết để giải quyết tình huống pháp lý một cách đáng tin cậy. Ngoài ra, quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời email của quý khách trong thời gian sớm nhất có thể, cung cấp thông tin chi tiết và hỗ trợ giải quyết vấn đề một cách toàn diện.