1. Trường hợp nào được hoãn thi hành án hình sự ?

Tôi có anh trai hiện mắc các căn bệnh hiểm nghèo như tiểu đường biến chứng, lao 3+,gan siêu vi a, b, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ hiện đang điều trị tại bệnh viện tỉnh gia lai, với các căn bệnh trên thì gia đình xin hoãn thi hành án hình sự để điều trị được không ạ ?
Người gửi : Nguyendinhhoai

Luật sư trả lời:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

"Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:
a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này".

"Điều 68. Tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

1. Người đang chấp hành hình phạt tù mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 67 của Bộ luật này, thì có thể được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

2. Thời gian tạm đình chỉ không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù".

Tuy vậy, trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này.

Thứ hai: Căn cứ Điều 24 Luật thi hành án hình sự năm 2019 quy định về thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù, cụ thể như sau:

"Điều 24. Thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù
1. Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù. Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.
2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định. Trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận.
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:
a) Người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi;
b) Viện kiểm sát cùng cấp;
c) Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, làm việc;
d) Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở;
đ) Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài".

Như vậy, nếu anh trai bạn bị mắc bệnh hiểm nghèo thật sự như bạn trình bày thì bạn nên làm đơn xin hoãn thi hành án bởi quyết định do Chánh án tòa án đưa ra. Bạn phải làm đơn trình bày cụ thể bệnh tật và gửi đơn cùng hồ sơ bệnh án đến bộ phận thi hành án phạt tù của TAND cấp tỉnh để được xem xét và quyết định.

2. Đối tượng được hoãn chấp hành hình phạt tù ?

Cho tôi hỏi ai được quyền tạm hoãn chấp hành hình phạt tù? tôi có là kinh tế chính trong gia đình tôi có được quyền xin tạm hoãn không?

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 thì

"Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù
1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:
a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;
b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.
2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này".
Do đó, nếu bạn thuộc một trong những trường hợp trên thì bạn vẫn được quyền làm đơn xin tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

3. Điều kiện hoãn chấp hành hình phạt tù để chữa bệnh ?

Thưa luật sư, chồng tôi hiện nay đang bị giam tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, mức án là 1 năm tù. Chồng tôi năm nay 60 tuổi, mắc bệnh hở van tim, suy tim cấp 2, tăng huyết áp giai đoạn 3, đái tháo đường Type III. Cho tôi hỏi là chồng tôi có thể được ra ngoài để khám chữa bệnh được không ? Và thời gian này có được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù không. Hay là sau khi điều trị rồi phải vào trại giam tiếp tục chấp hành đầy đủ 1 năm ?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Tại điều 67 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 có quy định về trường hợp hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

"Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bệnh nặng thì được hoãn cho đến khi sức khỏe được hồi phục;

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;

c) Là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt, được hoãn đến 01 năm, trừ trường hợp người đó bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

d) Bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ, thì được hoãn đến 01 năm.

2. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù, nếu người được hoãn chấp hành hình phạt lại thực hiện hành vi phạm tội mới, thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này".

Như vậy, chồng bạn có thể gửi đơn xin được hoãn chấp hành hình phạt tù, kèm theo đơn là giấy khám sức khỏe của bệnh viện về các chứng bệnh của chồng bạn. Chồng bạn sẽ được hoãn cho tới khi sức khỏe được hồi phục. Sau khi sức khỏe hồi phục thì tiếp tục chấp hành hình phạt tù còn lại cho đến đủ 1 năm. Thời gian tại ngoại khám chữa bệnh không được tính vào thời gian chấp hành hình phạt tù.

4. Phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ có được hoãn chấp hành hình phạt tù ?

Kính thư Công ty luật Minh Khuê, Tôi có một sự việc sau mong Luật sư giải đáp giúp: Năm năm trước con trai tôi bị con dâu dùng dao đâm chết để cô ta được tự do ngoại tình. Tòa án nhân dân tỉnh đã xử cô ta 15 năm tù tuy nhiên đến thời điểm chấp hành hình phạt thì phát hiện cô ta mang thai. Đến nay đã được 8 năm mà cô ta vẫn chưa phải đi chấp hành chỉ vì lý do cứ tới thời điểm phải thi hành án thì cô ta lại có thai.
Vậy Luật sư cho tôi hỏi cô ta được hoãn bao nhiêu lần, con tôi đã nằm đó mà công bằng chưa đòi được ?
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý công ty và hy vọng nhận được sự phản hồi sớm nhất

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp tôi xin đưa ra lời tư vấn như sau:

Điểm b, khoản 1, Điều 67, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi 2017 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

"Điều 67. Hoãn chấp hành hình phạt tù

1. Người bị xử phạt tù có thể được hoãn chấp hành hình phạt trong các trường hợp sau đây:

b) Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi".

Theo đó, khi bị kết án tù người phụ nữ mà mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi sẽ được hoãn cho đến con đủ 36 tháng tuổi.

5. Quy định về việc hoãn chấp hành án phạt tù ?

Cho tôi hỏi những trường hợp nào được hoãn chấp hành hình phạt tù thoe luật mới?

Luật sư tư vấn:

Hoãn chấp hành hình phạt tù là chính sách nhân đạo của nhà nước trong thi hành án hình sự. Theo đó người thi hành án phạt tù sẽ được tạm hoãn thi hành án phạt tù trong một khoảng thời gian nhất định khi có những điều kiện nhất định.

Về các trường hợp được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù theo quy định tại Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017 như chúng tôi cũng đã phân tích ở trên đây bạn có thể tham khảo để đưa ra phương án giải quyết cho bản thân mình.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty Luật Minh Khuê