Luật sư tư vấn về chủ đề "thi hành án hình sự"

thi hành án hình sự | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thi hành án hình sự.

Thẩm quyền của Toà án trong thi hành án hình sự

Thẩm quyền của Toà án trong thi hành án hình sự
Thi hành án hình sự là hoạt động thi hành các bản án, quyết định hình sự của Tòa án về hình phạt tử hình, hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú,...

Một số nhận thức chung về thi hành án hình sự ở nước ngoài?

Một số nhận thức chung về thi hành án hình sự ở nước ngoài?
Việc thi hành án hình sự ở các nước tuy có khác nhau nhưng chung quy đều do một hệ thống các cơ quan thi hành án hình sự thực hiện. Tuy nhiên, dù ở bất cứ nước nào thì thi hành án hình sự cũng mang tính hai mặt: vừa mang tính chất tư pháp hình sự vừa có ý nghĩa của quản lý hành chính nhà nước.

Thi hành án hình sự thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8/1945?

Thi hành án hình sự thời kỳ từ sau Cách mạng tháng 8/1945?
Từ sau Cách mạng tháng 8/1945, pháp luật thi hành án cũng như thực tiễn công tác thi hành án hình sự ở nước ta từng bước có những thay đổi căn bản. Sự phát triển và hoàn thiện về các chế tài hình sự, công tác thi hành án... đã tất yếu dẫn đến hình thành các tổ chức thi hành án hình sự...

Hệ thống và nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án hình sự?

Hệ thống và nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án hình sự?
Trong hệ thống các Cơ quan thi hành án hình sự, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này được quy định tùy thuộc vào tính chất của loại hình phạt và mục đích của việc áp dụng loại hình phạt đó. Vậy để cụ thể hóa về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan này bạn có thể tham khảo nội dung phía dưới đây.

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?

Nguyên tắc nhân đạo, bình đẳng trước pháp luật và trước Cơ quan thi hành án trong Luật thi hành án hình sự nước ta hiện nay?
Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hình sự. Còn Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.

Nhiệm vụ và nguồn của Luật thi hành án hình sự ở nước ta?

Nhiệm vụ và nguồn của Luật thi hành án hình sự ở nước ta?
Chào Công ty Luật Minh Khuê, tôi là Văn Hải, tôi đang ở Lai Châu. Hiện tại, trong quá trình công tác tôi có một số thắc mắc liên quan đến vấn đề thi hành án hình sự cụ thể là: Nhiệm vụ của Luật thi hành án hình sự là gì? Luật thi hành án hình sự được lấy từ các nguồn nào? Phương pháp điều chỉnh?...

Nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân và một số nguyên tắc khác trong thi hành án hình sự?

Nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm các quyền và tự do cơ bản của con người và của công dân và một số nguyên tắc khác trong thi hành án hình sự?
Thi hành án hình sự là hoạt động thi hành các bản án, quyết định hình sự của Tòa án về hình phạt tử hình, hình phạt tù, hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cải tạo không giam giữ, hình phạt quản chế hoặc cấm cư trú, các hình phạt tước một số quyền công dân...