>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Bạn thân mến, trường hợp của bạn là bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra.

1. Căn cứ pháp lý:
- Bộ luật dân sự năm 2005;
- Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP  hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
- Luật giao thông đường bộ năm 2008;

2. Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật thì phương tiện vận tải cơ giới là nguồn nguy hiểm cao độ. “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm xe ô-tô, máy kéo, xe mô-tô hai bánh, xe mô-tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự, kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật” – trích khoản 13 Điều 3 Luật giao thông đường bộ. Do đó, chiếc xe mà bạn anh sử dụng để chở chiếc máy xúc đó thuộc vào loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Mặt khác, quy định tại Điều 623 BLDS năm 2005 và NQ 03/2006 /NQ-HĐTP thì  về nguyên tắc chung chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng hợp pháp nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra cả khi không có lỗi . Trường hợp của bạn không thuộc trường hợp không phải bồi thường thiệt hại (tình thế cấp thiết hay bất khả kháng)  nên bạn của bạn vẫn phải thực hiện việc bồi thường.
Nguyên tắc bồi thường được quy định rõ tại Điều 605 BLDS năm 2005:

“1. Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

Theo đó,  bạn của bạn và bên bị thiệt hại  có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần. Nếu bạn của bạn cảm thấy mức bồi thường mà bên bị thiệt hại đưa ra không phù hợp với thực tế, cả hai bên không thỏa thuận  được mức bồi thường  thì bạn của bạn có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

------------------------------------

>> Xem thêm:  Giám định tỷ lệ thương tật khi bị tai nạn giao thông ? Bồi thường thiệt hại khi bị tai nạn

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

3. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

4. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;

>> Xem thêm:  Hành vi hủy hoại tài sản của người khác thì cấu thành tội gì ?