Hiện tại công ty nói không chi khoản tiền này mà phải bắt nhân viên liên quan chịu phần chi phí này. Vậy cho tôi hỏi công ty tôi làm vậy có đúng không ?

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: T.P.N

Email: [email protected]

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn Luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

                                        DÂN SỰ

                                     (Luật sư tư vấn Luật dân sự - Gọi 1900.6162)

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lí:

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

Luật Thương mại 2005

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Luật Thương mại 2005, việc giao hàng phải được tiến hành như sau:

"Điều 34. Giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa

1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này."

Như vậy, nếu trong hợp đồng đã thỏa thuận rõ việc giao hàng mà bên Trung Quốc họ không tuân thủ, công ty bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu họ phải tiến hành bồi thường thiệt hại khoản tiền chi phì vận chuyển phát sinh thêm thoe qui định của Luật thương mại 2005:

"Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm."

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

Do đó,việc bên Trung Quốc không thực hiện đúng nghĩa vụ hợp đồng, gây ra thiệt hại thì phải tiến hành bồi thường.  Các nhân viên có liên quan nếu không có lỗi trong việc này thì không phải chịu trach nhiệm bồi thường. Nếu hợp đồng không thỏa thuận rõ về điều khoản này để yêu cầu bên Trung Quốc thực hiện nghĩa vụ bồi thường như trên thì các nhân viên có liên quan chỉ phải chịu trách nhiệm bồi thường khi có lỗi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của công ty giao ví dụ như: nhân viên sơ suất trong việc không chỉ rõ số lượng hàng hóa yêu cầu...thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Vì vậy việc công ty bạn yêu cầu bạn phải bồi thường với số tiền như trên khi chưa có đủ căn cứ xác định về thiệt hại trong quá trình vận chuyển là do bạn gây ra là không thỏa đáng. Bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu, kiến nghị ban lãnh đạo công ty xem xét về thiệt hại xảy ra để có hướng giải quyết đúng theo quy định của pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn Luật - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?