1. Tư vấn chế độ lương và nâng bậc lương khi nghỉ thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi là nhân viên hợp đồng dài hạn thuộc công ty A. Tôi sinh con đứa đầu tiên vào tháng 9 năm 2012. Dự sanh đứa con thứ hai vào tháng 7 năm 2015.

Như vậy khoản thời gian sinh con đứa thứ hai cách đứa thứ nhất là 34 tháng. Theo phản hồi từ công ty A cho biết tôi đã vi phạm quy định của công ty nên không được hưởng 06 tháng lương nghỉ thai sản và không được nâng lương (tháng 7 năm 2015). Vậy, xin hỏi Luật sư theo pháp luật hiện hành thì tôi có được hưởng chế độ lương (06 tháng nghỉ thai sản), nâng bậc lương không?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: K.P

Tư vấn chế độ lương và nâng bậc lương khi nghỉ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

-Thứ nhất, về chế độ thai sản.

Căn cứ theo điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, không phụ thuộc vào việc bạn có vi phạm nội quy của công ty hay không chỉ cần bạn tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

-Thứ hai, về việc bạn không được nâng lương.

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn vi phạm nội quy của công ty, vậy thì tùy mức độ mà công ty có thể chọn một trong những hình thức kỷ luật quy định tại điều 124, Bộ luật lao động 2019 như sau:

Điều 124. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

1. Khiển trách.

2. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3. Cách chức.

4. Sa thải.

Công ty bạn lựa chọn hình thức kỷ luật đối với bạn là kéo dài thời hạn nâng lương nhưng không được kéo dài quá 6 tháng. Nếu công ty kéo dài thời hạn nâng lương của bạn quá 6 tháng thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp với người ra quyết định đó của công ty theo quy định của luật khiếu nại 2011.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Nghỉ việc rồi thì tổ chức nào sẽ giải quyết chế độ thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi làm hợp đồng cho cơ quan nhà nước và được họ cho tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 1/2015. Đến tháng 7/2015 này thì tôi nghỉ làm vì tôi có thai và thai yếu.

Vậy 06/01/2016 tôi sinh con thì tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Và nếu được ai sẽ là người giải quyết cho tôi?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: L.P

Nghỉ việc rồi thì tổ chức nào sẽ giải quyết chế độ thai sản ?

Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Vì bạn dự kiến sinh vào 06/01/2016 nên trong trường hợp của bạn sẽ áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo quy định trên thì có thể có hai trường hợp:

Một là, bạn phải nghỉ làm để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp này bạn phải đáp ứng được điều kiện "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên" trước khi nghỉ việc để dưỡng thai. Mặt khác, theo như bạn trình bày thì bạn mới đóng bảo hiểm xã hội từ 01/2015 mà đến 7/2015 bạn đã nghỉ việc. Như vậy, bạn không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc để dưỡng thai hay nói cách khác bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Hai là, bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con để nghỉ dưỡng thai mà không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp này, người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh là đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH 2014. Do đó, trong trường hợp này bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

2. Trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản

Mục 1.3 Khoản 1 Điều 13 Quyết định 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định:

"1. Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội huyện

1.3. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đối với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định tại Khoản 5 Điều 9, giải quyết chế độ thai sản theo quy định; lập danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi theo mẫu số 01B-HSB; đóng dấu “ĐÃ THANH TOÁN TRỢ CẤP” trên từng hồ sơ và xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội nội dung hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; sao lại để lưu sổ bảo hiểm xã hội của người lao động cùng hồ sơ; trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thực hiện chi trả trợ cấp thai sản. Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định."

Như vậy, theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội huyện sẽ có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho bạn khi bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Công ty cũ hay công ty mới phải trả chế độ thai sản cho người lao động ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi có tham gia đóng bảo hiểm ở công ty A từ tháng 9/2014 đến tháng 6/2015 thì tôi xin nghỉ tại công ty A và chuyển sang công ty B làm việc và tiếp tục tham gia bảo hiểm tại công ty B từ tháng 12/2015. Đến nay tôi đã tham gia bảo hiểm ở công ty B là 6 tháng.

Hiện tôi đang mang bầu và tình hình sức khỏe khá yếu nên tôi muốn xin nghỉ làm. Vậy nếu tôi nghỉ tại thời điểm bây giờ tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Và nếu được hưởng thì cơ quan nào sẽ chi trả?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.H

Công ty cũ hay công ty mới phải trả chế độ thai sản cho người lao động ?

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo như bạn trình bày thì thời điểm bạn sinh sẽ là năm 2016 nên trong trường hợp của bạn sẽ áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo quy định trên thì có thể có hai trường hợp:

Một là, bạn phải nghỉ làm để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp này bạn phải đáp ứng được điều kiện "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên" trước khi nghỉ việc để dưỡng thai và "đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con". Nếu bạn đáp ứng được hết các điều kiện trên thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Hai là, bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con để nghỉ dưỡng thai mà không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Trường hợp này, bạn chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh là đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH 2014.

2. Trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản

Mục 1.3 Khoản 1 Điều 13 Quyết định 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội quy định:

"1. Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội huyện

1.3. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đối với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định tại Khoản 5 Điều 9, giải quyết chế độ thai sản theo quy định; lập danh sách giải quyết chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi theo mẫu số 01B-HSB; đóng dấu “ĐÃ THANH TOÁN TRỢ CẤP” trên từng hồ sơ và xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội nội dung hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi; sao lại để lưu sổ bảo hiểm xã hội của người lao động cùng hồ sơ; trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thực hiện chi trả trợ cấp thai sản. Thời hạn giải quyết: Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định."

Như vậy, theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội huyện sẽ có trách nhiệm giải quyết chế độ thai sản cho bạn khi bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Có được hưởng chế độ thai sản không và thủ tục ra sao ?

Kính gửi: Công ty luật Minh Khuê. Tôi có 1 số vấn đề thắc mắc,mong quý công ty tư vấn giúp. Tôi đóng bảo hiểm theo công ty từ T3/2014 tới T5/2015.Sang T6 do bị ốm nên tôi chỉ đi làm được 13 công sau đó tôi phải nhập viện.

Tôi xin nghỉ phép 5 ngày sau đó xin nghỉ không lương tới hết tháng để ổn định sức khỏe.Tháng 6 tôi không được công ty đóng bảo hiểm với lý do không làm đủ công.Tháng 7 này tôi đi làm lại. Hiện tại tôi đang có bầu được 5 tháng và dự kiến sinh vào ngày 13/11/2015. Kế toán công ty tôi nói tháng 6 tôi bị gián đoạn bảo hiểm nên không được hưởng thai sản khi sinh.

Vậy công ty cho tôi hỏi: 1.Tháng 6 công ty không đóng bảo hiểm cho tôi là đúng hay sai và theo quy định nào? 2.Tháng 6 tôi không đóng bảo hiểm thì khi sinh tôi có được hưởng chế độ thai sản không?Tôi đọc luật thì thấy trước sinh 12 tháng có 6 tháng trở lên đóng bảo hiểm thì được hưởng chế độ. Vậy 6 tháng đấy có cần liên tục hay không ạ? 3.Nếu được hưởng thì thủ tục nhận chế độ cần gì? Nếu công ty gây khó dễ thì tôi có thể tự làm thủ tuc nhận chế độ không?

Xin cảm ơn quý công ty.

Người gửi: Mai

Có được hưởng chế độ thai sản không và thủ tục ra sao ?

Luật sư tư vấn pháp luật về chế độ thai sản trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin tư vấn trường hợp của bạn như sau:

* Về việc công ty không đóng bảo hiểm cho bạn tháng 6:

- Số ngày nghỉ việc được hưởng chế độ ốm đau được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

- Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH trong tháng đó. Thời gian này không tính là thời gian đóng BHXH.

Về trường hợp của bạn, tháng 6 bình thường bạn làm thì có 26 công bạn làm được 13 công trong tháng 6, nghỉ phép 5 ngày, nghỉ không lương đến hết tháng. Như vậy công ty vẫn phải đóng BHXH cho bạn tháng 6.

* Về việc bạn có được hưởng chế độ thai sản không:

Theo Quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản được xác định như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy dù bạn đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng nhưng bạn đóng từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định.

* Về thủ tục để hưởng chế độ thai sản

Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm:

-Sổ bảo hiểm xã hội;

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao);

- Đối với trường hợp người tàn tật, người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên thì có thêm Giấy chứng nhận thương tật (bản sao) hoặc Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (bản sao).

* Bạn làm thủ tục hưởng chế độ thai sản sau đấy nộp cho kế toán của công ty, công ty phải có trách nhiệm làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội để thanh toán cho bạn chế độ bảo hiểm bạn nhé.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Tư vấn thời gian xin hưởng thai sản khi đi học nước ngoài ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Hiện tôi đang đi học ở nước ngoài và vẫn đóng bảo hiểm tại trường nơi tôi công tác tại Việt Nam. Hiện tôi đang có thai và dự sinh vào đầu tháng 9 năm nay. Đến đầu tháng 10 tôi về nước.

Vậy tôi có thể xin hưởng thai sản từ ngày tôi về nước được không hay phải tính từ ngày tôi sinh con?

Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.N

Tư vấn thời gian xin hưởng thai sản khi đi học nước ngoài ?

Luật sư tư vấn luật lao động, BHXH gọi số:1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, nếu bạn đủ 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

Thủ tục hưởng thai sản bạn có thể tham khảo tại đây.

Điều 117 Luật bảo hiểm xã hội quy định :

"Điều 117. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có liên quan từ người lao động quy định tại Điều 112 và Điều 113 của Luật này, người sử dụng lao động có trách nhiệm giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.

2. Hằng quý, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ của những người lao động đã được giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại các điều 112, 113 và 116 của Luật này.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội có trách nhiệm quyết toán trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp không quyết toán thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.".

Pháp luật chỉ quy định thời hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và thời hạn cơ quan bảo hiểm phải quyết toán mà không quy định giới hạn thời gian làm hồ sơ hưởng thai sản trong bao lâu nên bạn có thể làm thủ tục hưởng thai sản ngay sau khi bạn sinh con hoặc sau khi bạn về nước.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

>> Xem thêm:  Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

6. Làm thế nào để nghỉ việc vẫn được nhận thai sản ?

Xin chào luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp: Hiện tại, em đi làm và đã đóng BHXH liên tiếp được hơn 1 năm. Tuy nhiên, em đang mang thai tháng thứ 3 nhưng sức khỏe không được tốt lắm.

Vậy em mong luật sư có thể tư vấn giúp em là em có thể nghỉ việc nhưng vẫn hưởng thai sản được không ạ? Xin cám ơn.!

Người gửi: H.H.T.T

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào điều 31, Luật bảo hiểm xã hôi 2014 thì điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con bạn cần phải đóng bảo hiểm ít nhất 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Bạn hiện tại đang mang thai ở tháng thứ 3, còn khoảng hơn 6 tháng nữa thì bạn sinh con, trước khi mang thai thì bạn vẫn đóng BHXH liên tục. Từ đó, có thể suy ra được, nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội hết tháng thứ 3 bạn mang thai rồi mới nghỉ việc thì bạn vẫn có khả năng hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tuy nhiên để chắc chắn nhận được chế độ thai sản khi sinh con sau này thì bạn nên đóng bảo hiểm xã hội đến khi bạn mang bầu hết tháng thứ 4 có nghĩa là đóng thêm 1 tháng nữa.

Để thực hiện được việc này thì bạn không thể nghỉ việc vào lúc này được nếu nghỉ như vậy thì bạn không thể đóng bảo hiểm xã hội bởi lẽ theo quy định tại điều 2, luật bảo hiểm xã hội thì đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

"1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

d) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

đ) Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

e) Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

...."

Do đó, bạn có thể xin nghỉ việc không lương ở công ty khoảng 1-2 tháng trước khi chính thức nghỉ việc theo quy định tại bộ luật lao động 2019; trong thời gian đó bạn có thể thỏa thuận với công ty vẫn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn và bạn phải hoàn trả số tiền mà công ty đóng bảo hiểm cho bạn khi bạn nghỉ việc không lương để đảm bảo được cho bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Như vậy, mọi vấn đề để bạn có thể được hưởng chế độ thai sản hay không đều phụ thuộc vào việc bạn có thỏa thuận được với công ty về những vấn đề nêu trên không.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật BHXH - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Lao động nữ có được hưởng chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp cùng lúc không?

Trả lời:

Chế độ thai sản: Khi bạn đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh thì sẽ được hưởng chế độ thai sản, bạn cần nộp hồ sơ lên công ty nơi bạn làm việc để được giải quyết chế độ.

Trợ cấp thất nghiệp: Để được hưởng TCTN thì bạn cần đóng đủ 12 tháng BHTN trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc và bạn phải nghỉ việc đúng pháp luật. Do bạn không nói rõ bạn kí kết HĐLĐ không xác định thời hạn hay xác định thời hạn với công ty nên việc bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty được coi là hợp pháp khi bạn thông báo trước cho công ty 30 ngày (HĐLĐ xác định thời hạn) hoặc 45 ngày (hợp đồng không xác định thời hạn). Như vậy bạn viêc đơn xin nghỉ việc nộp lên công ty trước 30 hoặc 45 ngày bạn muốn nghỉ việc để thông báo cho công ty mà không cần phải đi làm lại 30 ngày rồi mới viết đơn.

Nếu đủ điều kiện như trên, bạn cần nộp hồ sơ nhận TCTN trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ và nếu chưa có việc làm trong vòng 15 ngày từ ngày nộp hồ sơ thì bạn được hưởng TCTN.

Tóm lại, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện thì có thể được hưởng cả chế độ thai sản cùng trợ cấp thất nghiệp, bởi 2 chế độ này hoàn toàn độc lập với nhau.

Câu hỏi: Làm thế nào để sa thải lao động nữ mang thai?

Trả lời:

Căn cứ Điều 137, BLLĐ năm 2019 Bảo vệ thai sản

"3. Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật."

Đây là một chính sách ưu tiên cho lao động nữ có điều kiện tốt nhất để thực hiện thiên chức làm mẹ của mình nên người sử dụng lao động không có quyền sa thải lao động nữ mang thai. Song không vì đó mà lao động nữ lợi dụng để thực hiện các hành động gây tổn hại cho chính người sử dụng lao động.

Câu hỏi: Nghỉ thai sản đi làm sớm có phải đóng BHXH không?

Trả lời:

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

(1) Đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

(2) Đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lưu ý: Trường hợp lao động nữ đáp ứng một trong các điều kiện trên đây mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Theo quy định tại Điều 40 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng;

- Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Trường hợp, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định.