2. Trước năm 1990 ở xóm tôi có con đường đi bao quanh xóm. Nay 1 hộ dân đã lấn chiếm con đường đi đó, thủ tục để đòi hộ dân đó trả lại con đường như thế nào?
Xin cảm ơn sự trợ giúp tư vấn!
Người gửi: Hau Ngo Xuan
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn đo đạc, cấp chỉ giới trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ)?

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:   1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý :

- Luật đất đai 2013;

Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn là diện tích đất trong Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất được cấp năm 1991 chưa có chỉ giới không khớp với số liệu khi Nhà nước tiến hành đo đạc lại để xác định chỉ giới. Trước hết, bạn cần phải xem lại hợp đồng chuyển nhượng hoặc quyết định giao đất trước đây số liệu diện tích thửa đất của bạn như thế nào. Nếu bạn cảm thấy việc Nhà nước tiến hành đo đạc lại số liệu bị chênh lệch hoặc không khớp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà sự chênh lệch này không hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn thì bạn cần yêu cầu Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất hoặc Phòng tài nguyên và Môi trường xem xét trường hợp của bạn và tiến hành đo đạc lại vì văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý hồ sơ đất đai và cơ sở dử dữ liệu đất đai, thống kê kiểm kê đất đai quy định tại Điều 5 nghị định 43/2013/ NĐ-CP.

Theo điểm  Khoản 5  Điều 98 Luật đất đai, trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013  hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Như vậy, nếu cán bộ địa chính đã tiến hành xem xét và đo đạc lại mà số liệu vẫn là số liệu trong GCNQSDĐ thì vẫn giữ nguyên số liệu GCNQSDĐ hiện tại.Trường hợp khi đo đạc lại rồi mà số liệu khác diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình bạn là sai thì phải đính chính lại Giấy chứng nhận. Đây là một trong những biến động cần phải được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tăng hoặc giảm diện tích thửa đất do sai số khi đo đạc) quy định tại Khoản 4 Điều 41 Luật đất đai 2013. Người sử dụng đất có thể nộp hồ sơ đăng ký biến động đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân xã nếu tại địa phương không có Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Điều 60 và Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai).

Trường hợp diện tích do lần trước đo đạc sai thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách.

Trân trọng ./.

Bộ phạn tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê  

-------------------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;