Luật sư tư vấn về chủ đề "đo đạc"

đo đạc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề đo đạc.

Thẩm quyền đo đạc địa chính thuộc văn phòng đăng ký đất đai ?

Thẩm quyền đo đạc địa chính thuộc văn phòng đăng ký đất đai ?
Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Tôi có mảnh đất hơn 6000 m2. Hiện tại bố mẹ tôi muốn tách thửa cho chị gái tôi 1000m, nhưng khi mời cán bộ địa chính đến đo đạc thì cb địa chính nói diện tích đất nhà tôi sai so với bản đồ cần đo đạc lại.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Luật Minh Khuê tư vấn thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Thủ tục kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ là quá trình giám sát, xác định khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật; theo đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc và bản đồ được phê duyệt.

Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc

Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản bàn giao danh sách mốc đo đạc (Phụ lục 1) ban hành kèm theo nghị định 27/2019/NĐ-CP ban hành ngày 13/03/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ

Quy định mới về điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Quy định mới về điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2021/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung của Nghị định 27/2019/NĐ-CP, một trong những nội dung được sửa đổi đó là điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Cụ thể như thế nào mời bạn đọc theo dõi trong bài chia sẻ dưới đây.

Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp  sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

Thông tư số 18/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường
(không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp
 sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc 
bổ sung số liệu ngoài thực địa
Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển) xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc bổ sung số liệu ngoài thực địa

Tự ý vào nhà người khác tiến hành đo đạc xử lý như thế nào ?

Tự ý vào nhà người khác tiến hành đo đạc xử lý như thế nào ?
Luật sư cho em hỏi hành vi sau đây bị xử lý như thế nào: Gia đình em đang thực hiện giao dịch bán quyền sử dụng đất và nhà ở trên đất, sau khi tìm hiểu, bên mua đã đến xem thực địa đất và nhà dưới sự cho phép của gia đình em (đi cùng). Sau khi thỏa thuận và thống nhất giá cả, 2 bên đồng ý bán và mua, đến làm xong thủ tục công chứng 2 bên đã ký vào hợp đồng nhưng theo đề nghị của gia em khi nào bên mua giao tiền thì gia đình em mới giao hợp đồng và giấy tờ nhà đất.