CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa danh, ngày......... tháng...... năm........

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Phần ghi của các bên chuyển nhượng

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Ông (Bà): ................................................ sinh năm ….........................

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số................

Ngày cấp: .......tháng…năm 20..... Cấp tại.........................

>> Xem thêm:  Vợ có nhà ở riêng thì chồng có được mua nhà ở xã hội không ? Mức thuế phải nộp khi mua nhà đất

- Nghề nghiệp: .....................................................................................

- Địa chỉ thường trú: ............................................................................

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

- Ông (Bà): ...................................................... sinh năm ..................

- Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số................ ..............

Ngày cấp: .......tháng….....năm 20..... ......Cấp tại.........................

- Hộ chiếu số:.....................do...............cấp ngày:.....tháng......năm 20....

- Nghề nghiệp:....................................................................................

- Địa chỉ thường trú:...........................................................................

3. Thửa đất chuyển nhượng:

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Diện tích đất chuyển nhượng: ................................................. m2

- Loại đất: ................................................. Hạng đất (nếu có)..............

- Thửa số: ............................................................................................

- Tờ bản đồ số:......................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất còn lại: ............................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: ……................... do…..........

……........................................................................................................

- Cấp ngày ............................... tháng ................................ năm

Tài sản gắn liền với đất (nếu có) ………..............................................

………..................................................................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại

……….................................................................................................

……….................................................................................................

4. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) .............................,

(bằng chữ) .......................................................................................

- Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ...............................................,

(bằng chữ) ..........................................................................................

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số) .............................................

(bằng chữ) ..........................................................................................

- Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số) ………....................................

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài điện thoại

(bằng chữ) ..........................................................................................

- Thời điểm thanh toán ......................................................................

- Phương thức thanh toán: ………….................................................

- Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

5. Các cam kết khác:

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- Các cam kết khác:……….............................................................

..........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

Hợp đồng này lập tại ......... ngày ...... tháng...... năm ....... thành ........ bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

Đại diện Bên nhận chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

Đại diện Bên chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình trực tuyến qua tổng đài điện thoại

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ .............................................)

tại ..........................................................................................................,

tôi ............................................., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ..........,

tỉnh/thành phố .....................................

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là .......... và bên B là …….............…..........; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua tổng đài điện thoại

- ..............................................................................................................

................................................................................................................

........................................................................................................................

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

>> Xem thêm:  Luật sư Tư vấn Pháp luật Miễn phí qua Điện thoại

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Hoặc khách hàng có thể liên hệ gửi yêu cầu sử dụng dịch vụ thông qua email dịch vụ của chúng tôi: [email protected] hoặc khách hàng có thể đến trực tiếp tại trụ sở chính của công ty luật Minh Khuê tại Phòng 2007, Tầng 20, Tòa nhà C2, Vincom Trần Duy Hưng, Đường Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Rất mong sớm nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến - Công ty luật Minh Khuê


------------------------------------------------

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Cao Bằng