Vậy công ty có thể cung cấp cho tôi mẫu hợp đồng đó không?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư!                                       

Người gửi: Trần Ngọc Thảo 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Tư vấn soạn thảo hợp đồng gọi: 1900.6162

 

Trả Lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn về bảo đảm dự thầu trong hồ sơ mời thầu ? Mẫu bảo lãnh đấu thầu mới nhất năm 2020

Thông tư 28/2012/TT-NHNN qui định về bảo lãnh ngân hàng

2. Nội dung tư vấn: 

Hiện nay, công ty bạn đang có nhu cầu được một ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Theo qui định tại khoản 2 điều 12 Thông tư 28/2012/TT-NHNN, công ty bạn phải lập hồ sơ đề nghị bảo lãnh gửi đến ngân hàng mà công ty bạn lựa chọn là ngân hàng bảo lãnh.

- Hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm các loại tài liệu chủ yếu sau:

a) Văn bản đề nghị bảo lãnh;

b) Tài liệu về bên được bảo lãnh;

c) Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh;

d) Tài liệu về tài sản bảo đảm (nếu có);

Tuy nhiên, tại khoản 1 điều 12 Thông tư 28/2012/TT-NHNN:

"Căn cứ tình hình thực tế hoạt động bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đặc điểm cụ thể của từng nhóm đối tượng khách hàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hướng dẫn cụ thể về yêu cầu các loại hồ sơ, tài liệu mà khách hàng cần gửi tới để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xem xét, bảo lãnh".

Do đó, tùy thuộc vào ngân hàng mà công ty bạn lựa chọn bảo lãnh, ngân hàng có thể yêu cầu thêm các loại tài liệu khác mà công ty phải đáp ứng.

>> Xem thêm:  Mẫu giấy ủy quyền trong hồ sơ mời thầu xây lắp và Mẫu thỏa thuận liên danh đấu thầu xây lắp

Sau khi được ngân hàng chấp thuận bảo lãnh, ngân hàng và công ty của bạn sẽ kí kết hợp đồng cấp bảo lãnh theo qui định tại khoản 2 điều 13 Thông tư 28/2012/TT-NHNN.

- Các nội dung chủ yếu của hợp đồng cấp bảo lãnh như sau:

a) Các quy định pháp luật áp dụng;

b) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh:

- Bên bảo lãnh;

- Bên được bảo lãnh;

- Bên nhận bảo lãnh;

- Các bên có liên quan khác (nếu có).

c) Số tiền, đồng tiền bảo lãnh;

d) Mục đích bảo lãnh;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

đ) Hình thức phát hành cam kết bảo lãnh;

e) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

g) Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của bên được bảo lãnh, giá trị tài sản bảo đảm (nếu có);

h) Quyền và nghĩa vụ của các bên;

i) Phí bảo lãnh;

k) Điều khoản miễn, giảm số tiền bảo lãnh (nếu có);

l) Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên;

m) Cam kết về nhận nợ trả thay, lãi suất nhận nợ bắt buộc và hoàn trả nợ (trong trường hợp bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh);

n) Giải quyết tranh chấp phát sinh;

o) Số hiệu, ngày ký hợp đồng, hiệu lực của hợp đồng;

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn chuyên nghiệp - Soạn thảo hợp đồng uy tín

p) Các nội dung khác.

Sau khi công ty bạn và ngân hàng kí kết hợp đồng cấp bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh sẽ phát hành cam kết bảo lãnh cho bên nhận bảo lãnh với các nội dung chủ yếu sau theo qui định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 28/2012/TT-NHNN:

a) Các quy định pháp luật áp dụng;

b) Số hiệu, hình thức cam kết bảo lãnh;

c) Thông tin về các bên trong quan hệ bảo lãnh:

- Bên nhận bảo lãnh;

- Bên bảo lãnh;

- Bên được bảo lãnh;

- Các bên có liên quan khác (nếu có).

d) Ngày phát hành bảo lãnh, ngày bắt đầu có hiệu lực của bảo lãnh và/hoặc trường hợp bắt đầu hiệu lực của bảo lãnh;

>> Xem thêm:  Mr. Mạc Hoàng Việt – Chuyên viên tư vấn pháp luật Công ty Luật TNHH Minh Khuê

đ) Ngày hết hiệu lực và/hoặc trường hợp hết hiệu lực của bảo lãnh;

e) Số tiền bảo lãnh và đồng tiền sử dụng để thanh toán;

g) Mục đích bảo lãnh;

h) Phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh;

i) Quyền và nghĩa vụ của các bên (nếu có);

k) Quy định về chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của các bên (nếu có);

l) Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;

m) Điều khoản miễn, giảm số tiền bảo lãnh (nếu có);

n) Quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh (nếu có);

o) Các nội dung khác.

>> Xem thêm:  Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán, ký kết và soạn thảo hợp đồng

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng công ty!

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật về thừa kế uy tín, chuyên nghiệp