>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý :

+ Luật đầu tư năm 2005;

+ Nghị định 108/2006/NĐ–CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

2. Luật sư tư vấn:  

Theo Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là hình thức đầu tư được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm mà không thành lập pháp nhân.

Về tính chất : Đây là quan hệ đầu tư được thiết lập trên cơ sở hợp đồng, các nhà đầu tư có chung vốn kinh doanh nhưng không thành lập tổ chức kinh tế mới. Các chủ thể tham gia quan hệ đầu tư chỉ ràng buộc với nhau bởi các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận mà không có sự ràng buộc về mặt tổ chức như các hình thức đầu tư chung vốn thành lập doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà đầu tư nhân danh tư cách pháp lí độc lập của mình để chủ động thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ.

Về chủ thể của hợp đồng : là các nhà đầu tư, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, về số lượng chủ thể có thể hai hay nhiều chủ thể.

Về nội dung quan hệ đầu tư : các nhà đầu tư phải bỏ vốn để cùng kinh doanh, cùng chịu rủi ro, cùng phân chia kết quả kinh doanh.

Nói chung, hợp đồng hợp tác kinh doanh là hình thức đầu tư dễ tiến hành, thích hợp với các dự án cần triển khai nhanh, thời hạn đầu tư ngắn.

Như vậy, theo như câu hỏi của bạn đặt ra thì hai hay nhiều chủ thể trong hợp đồng không nhất thiết phải có cùng chức năng đầu tư trong lĩnh vực mà họ cùng hợp tác. Được thể hiện qua ví dụ sau đây:

Bên A : Công ty dịch vụ A

Bên B : Công ty trách nhiệm hữu hạn B

=> Bên A và bên B kí hợp đồng hợp tác kinh doanh sản xuất phân bón. Bên A liên kết góp vốn với bên B.

* Quyền và nghĩa vụ của các bên như sau :

Bên A:

+ Nhà xưởng 1000m2 trị giá 60 triệu đồng

+ Thời hạn góp 10 năm

+ Bên A khoán cho bên B 2.500.000 VNĐ/ tháng

Bên B:

+ Được quyền sử dụng 1000m2 để sản xuất phân bón

+ Cải tạo nâng cấp hệ thống

+ Tự sản xuất

+ Tự nộp thuế.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê

---------------------------------------- 
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn soạn thảo hợp đồng;

2. Dịch vụ trước bạ sang tên nhà đất;

3. Tư vấn thừa kế quyền sử dụng đất;

4. Dịch vụ công chứng sang tên sổ đỏ;

5. Dịch vụ công chứng uy tín, chuyên nghiệp;

6. Dịch vụ soạn thảo và công chứng hợp đồng;