1. Tư vấn lệ phí phải nộp khi tách sổ đỏ ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi ở Bắc Ninh. Hiện nay tôi muốn tách sổ đỏ đất thổ cư, ngoài lệ phí phải đóng theo quy định của nhà nước thì tôi có phải đóng thêm khoản lệ phí tách sổ của phòng tài nguyên huyện là 870000 đồng không?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: T.B

>> Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số:1900.6162

 

Trả lời:

Khi có nhu cầu tách sổ đỏ, bạn sẽ phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí sau:

* Lệ phí địa chính:

Đây là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

Tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa bàn và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, đảm bảo nguyên tắc:

- Mức thu tối đa áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh, như sau:

+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất:

Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

+ Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần.

+ Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

- Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

(Theo điểm b Khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

* Lệ phí trước bạ nhà đất: Theo Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/ 2011/NĐ-CP về tiền sử dụng đất quy định, mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.

* Ngoài ra, người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp các loại phí khác như: Phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính.

Như vậy, bạn chỉ có nghĩa vụ phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí mà pháp luật quy định phải nộp khi tách sổ đỏ.

 

2. Tư vấn thủ tục tách thửa và làm bìa đỏ ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Nhà tôi có 1 mảnh đất khoảng 300m2, bìa đỏ đứng tên bố tôi, hiện nay bố tôi đã mất mà trước khi bố tôi mất không để lại bất kỳ giấy tờ nào cả.

Vậy tôi muốn hỏi là:

1. Hiện nay mẹ tôi muốn tách bìa đỏ cho các con trong nhà thì có được không ?

2. Việc tách bìa đỏ thì cần phải làm những giấy tờ gì ? Có cần phải xin chữ ký của các anh em ruột trong gia đình bố tôi không hay chỉ cần 1 mình mẹ tôi là tách được.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Tên khách hàng: Loại Thị Huyền

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162

.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Việc mẹ bạn muốn tách sổ đỏ cho các con.

Bạn cung cấp thông tin mảnh đất 300m2 đứng tên bố của bạn mà không nói rõ là tài sản riêng của bố bạn hay được xác định là tài sản chung vợ chồng với mẹ của bạn, nên chúng tôi xin phân chia thành 2 trường hợp để tư vấn cho bạn như sau:

Trường hợp 1: mảnh đất 300m2 là tài sản riêng của bố bạn, tức là bố bạn đã có quyền sử dụng đất này trước khi kết hôn, được tặng cho, thừa kế riêng hoặc được hình thành từ tài sản riêng của bố bạn.

Khi xác định mảnh đất là tài sản riêng của bố bạn thì mẹ bạn không có quyền định đoạt đối với mảnh đất này, tức là mẹ bạn không thể tự ý tách thửa đất cho các con. Khi bố bạn qua đời mà không để lại di chúc thì sẽ thực hiện phân chia di sản thừa kế của bố bạn cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

Điều 650 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về những trường hợp thừa kế theo pháp luật, cụ thể như sau:

"Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế".

Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

"Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;".

Như vậy, hàng thừa kế thứ nhất của bố bạn gồm có mẹ bạn, các anh chị em của bạn là con và ông bà của bạn. Khi thực hiện phân chia thừa kế theo pháp luật, mỗi người được hưởng một phần bằng nhau trong khối di sản.

Trường hợp 2: mảnh đất 300m2 là tài sản chung của bố mẹ bạn, mẹ bạn có quyền định đoạt đối với phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Tuy nhiên, vẫn phải thực hiện việc phân chia di sản thừa kế trước.

Lúc này, diện tích đất 300m2 phải được chia đôi, 1/2 thuộc quyền sử dụng của mẹ bạn, 1/2 thuộc quyền sử dụng của bố bạn và được phân chia di sản thừa kế. Đối với 1/2 diện tích đất là di sản thừa kế của bố bạn thì được phân chia theo pháp luật như trên. Trong đó, mẹ bạn cũng được hưởng 1 phần.

Sau khi thực hiện phân chia di sản thừa kế, xác định được phần tài sản thuộc quyền sở hữu của mẹ bạn thì mẹ bạn có quyền định đoạt đối với phần tài sản của mình mà không cần xin chữ ký của bất kỳ ai trong gia đình.

2. Thủ tục tách bìa đỏ.

Như phân tích trong trường hợp 2 nói trên, khi đã xác định được phần tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mẹ bạn thì mẹ bạn có toàn quyền định đoạt đối với tài sản thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình mà không cần phải xin chữ ký của các anh em ruột trong gia đình bố bạn.

Để có thể tách thửa được, trước hết bạn phải tham khảo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quy định đối với từng địa phương. Phải đáp ứng điều kiện này thì việc tách thửa mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận và thực hiện thủ tục hành chính.

Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013 quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa như sau:

"1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa.

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường quy định về hồ sơ địa chính quy định về hồ sơ tách thửa yêu cầu có:

- Đơn đề nghị tách thửa.

- Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã".

Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời hạn thực hiện thủ tục tách thửa là không quá 20 ngày.

 

3. Tách thửa đất thì có chia diện tích cụ thể hay không ?

Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn cho tôi vấn đề sau: Vợ chồng tôi mới mua 1 lô đât của vợ chồng anh A (chỗ quen biết với vợ chông tôi). Vì vậy chúng tôi đã mua và nhờ anh chị ấy làm giấy tờ hết miễn sao có sổ đỏ là được.

Chúng tôi đã đặt cọc và đưa đủ số tiền trong lúc anh sổ đỏ của anh chị A còn thế chấp ở ngân hàng. Khi chúng tôi đưa tiền thì anh chị A đã lấy sổ đỏ ra đến phòng tài nguyên môi trường làm thủ tục xóa thế chấp và nộp hồ sơ làm thủ tục tách thửa Anh chị A có thửa đất với diện tích là 204,4 m2; bán cho vợ chồng tôi diện tích 1 bên là 109,4 m2. Xin cho tôi hỏi khi tách thửa thì có chia diện tích cụ thể không? thủ tục như thế nào để chúng tôi có sổ đỏ thửa đất của mình và thời gian bao lâu?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn đất đai về điều kiện và thủ tục tách thửa, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/ NĐ - CP quy định chi tiết thi hành một số quy định luật đai có quy định về thủ tục tách hoặc hợp thửa đất như sau:

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách hoặc hợp thửa đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Theo thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi vợ chồng bạn có mua 1 mảnh đất của vợ chồng anh A và vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đã mua. Hiện tại để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất đó thì vợ chồng anh A phải làm thủ tục sau:

Bước 1: Vợ chồng anh A phải nộp 1 bộ hồ sơ về tách thửa đất đến văn phòng đăng ký đất đai thuộc phòng tài nguyên môi trường. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa đất theo mẫu số 11/ĐK

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 2: Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm:

- Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

- Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là không quá 20 ngày (Điểm đ Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/ NĐ - CP).

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì diện tích của thửa đất sẽ được ghi cụ thể tại trang 02 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( Khoản 3 Điều 6 Thông tư 23/2014/ TT - BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

 

4. Thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất?

Xin chào luật sư, Năm 2010, vợ chồng tôi có mua 3 miếng đất giấy tờ tay, ở đường Thôi Hoa, Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, mỗi miếng có diện tích là 4m*19m. 3 miếng nằm liền kề nhau.
Vậy theo quy định, vợ chồng tôi có thể làm thủ tục tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất được không ạ Nếu được thì thủ tục và chi phí như thế nào ?
Xin luật sư tư vấn.

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định về diện tích đất ở được phép tách thửa đối với huyện Bình Chánh là 120m2 đất chưa có nhà ở. Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn thì năm 2010, vợ chồng bạn có mua 3 miếng đất có giấy tờ đầy đủ ở đường Thời Hòa, xã Vĩnh lộc A, huyện Bình Chánh, mỗi miếng 4m*19m, ba miếng nằm liền kề nhau. Như vậy, tổng diện tích 3 miếng đất gộp lại thì bạn đáp ứng điều kiện để có thể tách thửa đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Về thủ tục tách thửa

* Hồ sơ tách thửa gồm có:

- Đơn xin tách thửa;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Hồ sơ kỹ thuật thửa đất

* Thủ tục:

- Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính;

- Trong trường hợp đủ điều kiện tách thửa thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ra công văn đồng ý cho tách thửa.

Nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất thì bạn sẽ nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng tài nguyên môi trường. Trong trường hợp này, vì bạn không cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi về vấn đề bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào, nên chúng tôi chỉ có thể đưa ra một số căn cứ để bạn có thể tham khảo về chi phí tại điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

 

5. Làm giấy tách thửa đất đã có sổ đỏ được hay không ?

Kính chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Tôi mua một miếng đất trồng cây lâu năm, diện tích 200 m2, ở Long Bình Quận 9; đất đã có sổ đỏ. Vậy tôi có thể làm giấy tách sổ được không?
Mong được giải đáp. Xin cảm ơn !
Người gửi: Hiệp.

Làm giấy tách thửa đất đã có sổ đỏ được hay không ?

Luật sư tư vấn đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Vấn đề của bạn công ty xin được trả lời như sau:

Hiện nay tại Quyết định 33/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ chí MInh về diện tích tối thiểu được quy định như sau:

Thứ nhất là các trường hợp không được tách thửa được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 như sau:

"Điều 3. Những quy định cụ thể

1. Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị:

a) Các trường hợp không được tách thửa:

- Khu vực bảo tồn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật;

- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp quy hoạch này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

- Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa;"

Nếu không thuộc quy định trên thì sẽ được phép tách thửa tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện sau đây:

- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20="">

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

- Đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Trường hợp thửa đất khi tách thửa sẽ hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Diện tích làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác được đưa vào sử dụng chung theo quy hoạch.

2. Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu:

a) Trường hợp thửa đất không thuộc khu vực Nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt:

Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất sang đất ở, đồng thời với việc thực hiện tách thửa đất. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực Nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt:

- Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đã được công bố thì được tách thửa theo quy định tại Điểm a Khoản này.

- Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và đã được công bố thì tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật. Trường hợp thửa đất đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

c) Trường hợp thửa đất khi tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Người sử dụng đất có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện, bàn giao và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Ủy bannhân dân quận, huyện nơi có thửa đất có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý theo quy định.

3. Trường hợp tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề:

- Thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này, nhưng diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này.

- Trường hợp điều chỉnh ranh giữa các thửa để có hình thể thửa cho phù hợp và diện tích các thửa đất sau khi điều chỉnh ranh không thay đổi, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết theo thẩm quyền.

4. Căn cứ quy hoạch để xem xét giải quyết tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân: Căn cứ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch nông thôn mới đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét giải quyết; trường hợp chưa có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt, thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để xem xét giải quyết.

Vì vậy bạn có thể đối chiếu với quy định trên để biết trường hợp của bạn có được tách thửa hay không theo quy định của pháp luật.

6. Đất có diện tích 96m2 có được tách thửa ?

Xin chào Luật Minh Khuê, Tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Tôi có 1 miếng đất mua 96m2 ở củ chi tphcm , tôi cần tách thửa. Mong luật sư tư vấn giúp tôi dịch vụ phù hợp ?

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Hương

>>  Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến qua tổng đài:1900.6162

 

Trả lời:

Tách thửa là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau.

Trong trường hợp cụ thể của bạn việc tách thửa sẽ được áp dụng theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Trong thông tin bạn không nói rõ là đất của bạn là đất tại nông thôn hay đô thị, có dân cư hiện hữu không...nên chúng tôi chia thành các trường hợp sau:

* Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị:

- Trước tiên cần xét xem mảnh đất của bạn có thuộc trường hợp không được tách thửa theo qui định tại điểm (a) khoản 1 điều 3 Quyết định này hay không?

"a) Các trường hợp không được tách thửa:

- Khu vực bảo tồn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật;

- Các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định tại Thông tư số 38/2009/TT-BXD ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch; đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận cho từng nền đất theo quy hoạch được duyệt. Trường hợp quy hoạch này không còn phù hợp, phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật trước khi thực hiện tách thửa, việc tách thửa phải đảm bảo đúng theo quy hoạch đã điều chỉnh;

- Trường hợp vị trí nhà, đất ở thuộc khu vực đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa;"

Nếu đất bạn mua không thuộc các trường hợp kể trên thì bạn có thể tách thửa nếu đảm bảo các điều kiện theo như qui định tại điểm (b) khoản 1 điều 3.

"b) Các trường hợp không thuộc quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Quyết định này thì được tách thửa, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20="">

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

- Đảm bảo được hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kết nối, đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật hiện hữu.

- Trường hợp thửa đất khi tách thửa sẽ hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác, Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực. Diện tích làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác được đưa vào sử dụng chung theo quy hoạch.

Theo đó, qui định thì tại khu vực huyện Củ Chi diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa ( đã trừ đi lộ giới) đối với:

+ Đất có nhà hiện hữu là 80m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 05m;

+ Đất ở chưa có nhà là 120m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 07m.

Như thông tin bạn nêu thì mảnh đất bạn mua có diện tích đất là 96 m2. Như vậy trong trường hợp này bạn chỉ có thể tách thửa nếu đất đó là đất có nhà hiện hữu.

* Đối với thửa đất nằm trong khu dân cư hiện hữu: Việc tách thửa sẽ áp dụng theo qui định tại khoản 2 điều 3 Quyết định này. Cụ thể:

"a) Trường hợp thửa đất không thuộc khu vực Nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt:

Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất, xem xét từng trường hợp cụ thể để giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất hoặc một phần thửa đất sang đất ở, đồng thời với việc thực hiện tách thửa đất. Thửa đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa phải đảm bảo các điều kiện quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều này.

b) Trường hợp thửa đất thuộc khu vực Nhà nước phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất được duyệt:

- Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đã được công bố thì được tách thửa theo quy định tại Điểm a Khoản này.

- Trường hợp thửa đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được phê duyệt và đã được công bố thì tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định pháp luật. Trường hợp thửa đất đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

c) Trường hợp thửa đất khi tách thửa có hình thành đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật: Người sử dụng đất có trách nhiệm đầu tư hoàn thiện, bàn giao và không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật; Ủy bannhân dân quận, huyện nơi có thửa đất có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý theo quy định."

Ở đây cần lưu ý rằng trường hợp thửa đất đã có thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì không được tách thửa.

* Đối với trường hợp tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề cần phải áp dụng theo qui định tại khoản 3 điều 3 của Quyết định này.

"3. Trường hợp tách thửa để hợp thửa với thửa đất liền kề:

- Thửa đất tách ra để hợp thửa với thửa liền kề được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này, nhưng diện tích thửa đất còn lại phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa theo Quyết định này.

- Trường hợp điều chỉnh ranh giữa các thửa để có hình thể thửa cho phù hợp và diện tích các thửa đất sau khi điều chỉnh ranh không thay đổi, giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện giải quyết theo thẩm quyền."

Về thủ tục tách thửa yêu cầu:

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định về trình tự thủ tục tách thửa tại điều 75 như sau:

"Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.".

Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất mới (tách thửa) đối với hộ gia đình, cá nhân nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này của chúng tôi vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và giải quyết mọi vấn đề pháp lý phát sinh.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê