Nhưng theo mẫu cam kết TT92/2015 có câu :"Tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại ... nhưng ước tính tổng thu nhập không quá 108 triệu đồng (Một trăm lẽ tám triệu đồng) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN." Tôi thấy bất hợp lý với lý do công nhân xây dựng không thể thu nhập duy nhất tại 1 Công ty được. Theo mẫu cam kết TT156/2013 "Tôi cam kết rằng tổng thu nhập năm 2014 của tôi không vượt quá : 108.000.000 triệu đồng (ghi bằng chữ : Một trăm lẽ tám triệu đồng)." có vẻ hợp lý hơn. Vui lòng tư vấn tôi phải giải quyết sao?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật thuế của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung phân tích:

Theo hướng dẫn tại thông tư 156/2013/TT-BTC 

Cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có cam kết thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế thì khai theo mẫu số 23/CK-TNCN để cam kết tạm thời không thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tuy nhiên Ngày 30 tháng 07 năm 2015 thông tư số 92/2015/TT-BTC có hiệu lực thì thông tư 92 thay thế mẫu cam kết 23 bằng mẫu cam kết 02/CK-TNCN cam kết thu nhập chưa tới ngưỡng nộp thuế, vậy tại thời điểm thông tư 92 có hiệu lực thì bản cảm kết 23 sẽ không có giá trị sử dụng nữa vậy bạn chỉ có thể áp dụng theo mẫu 02/CK-TNCN

Thêm nữa tại điểm i điều 25 thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

 

" i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân" 

 Vậy trường hợp chỉ có phát sinh thu nhập tại 1 nơi duy nhất trong năm mới thuộc đối tượng được làm bản cam kết 02/CK-TNCN.

Trường hợp nếu cuối năm cá nhân tiến hành tự quyết toán thuế, do hàng năm có số thuế nộp thừa thì bạn sẽ được tiến hành làm thủ tục hoàn thuế TNCN.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật thuế.