Tôi đang có ý định mở công ty có ngành nghề kinh doanh là: đào tạo, huấn luyện vệ sĩ bảo vệ. Tôi muốn biết điều kiện để được cấp đăng ký kinh doanh công ty với ngành nghề trên. Đào tạo, huấn luyện vệ sĩ bảo vệ có phải là hoạt động của Dịch vụ bảo vệ hay không?

Tôi trân trọng cảm ơn và mong được tư vấn!

Người gửi: Hiếu Nguyễn Trọng

 

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

 Nghị định 14/2011/NĐ-CP

2. Luật sư tư vấn:

Đối với hoạt động kinh doanh là đào tạo, huấn luyện vệ sĩ được hiểu là hoạt động kinh doanh bảo vệ con người theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1.

>> Xem thêm:  Quy định đối với công chức cấp xã chưa qua đào tạo chuyên môn?

Đối với hoạt động kinh doanh trên cần có những điều kiện như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2:

- Chỉ những doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định mới được tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ này.

- Những tổ chức, cá nhân sau không được thành lập và quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

+) Tổ chức, cá nhân mà Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

+) Người đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính khác, đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

+) Người có tiền án về các tội do lỗi cố ý hoặc người đã bị áo dụng các biện pháp xử lý hành chính khác mà theo quy định của pháp luật chưa được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;

+) Tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài hoặc của người Việt Nam định cư ở nước ngoài trừ một số hoạt động sản xuất, sửa chữa các phương tiện, thiết bị kỹ thuật đặc biệt chuyên dùng cho hoạt động dịch vụ bảo vệ.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4: Nghiêm cấm thành lập các doanh nghiệp để điều tra bí mật, tiến hành các hoạt động vũ trang bảo vệ hoặc các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ hoặc các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi.

>> Xem thêm:  Cách xác dịnh chi phí bồi thường hoạt động đào tạo nghề khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Thủ tục thành lập trung tâm liên kết đào tạo bác sĩ thẩm mỹ ?