Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Khoa học và Công nghệ 2013

- Thông tư 16/2014/ TT-BKHCN Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Nghị định 08/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

2. Nội dung trả lời

Thứ nhất, về đối tượng thì theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2014/ TT-BKHCN quy định cụ thể như sau:

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định cụ thể điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ dưới hình thức tổ chức khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là tổ chức trung gian).

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thành lập hoặc tham gia thành lập, vận hành, quản lý các loại hình tổ chức trung gian sau đây:

a) Sàn giao dịch công nghệ;

b) Trung tâm giao dịch công nghệ;

c) Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ;

d) Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ;

đ) Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo;

e) Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ".

Thứ hai, về yêu cầu với người tham gia thành lập vườn ươm doanh nghiệp thì theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 16/2014/ TT-BKHCN như sau:

"Điều 10. Điều kiện thành lập, hoạt động cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

1. Điều kiện về nhân lực:

a) Có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 40% làm việc chính thức, 30% có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về các kỹ năng: ươm tạo hoặc quản lý hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quản trị doanh nghiệp; tư vấn đầu tư; tư vấn tài chính;

b) Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về một trong các kỹ năng nêu tại Điểm a Khoản này, có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác liên quan đến một trong các lĩnh vực: ươm tạo, thương mại hóa công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; phát triển doanh nghiệp; đầu tư; tài chính"....

Như vậy, điều kiện để thành lập là tổ chức của bạn phải có ít nhất 05 người có trình độ đại học trở lên, trong đó có ít nhất 40% làm việc chính thức, 30% có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học về các kỹ năng như luật đã quy định và người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ đại học trở lên, có chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học và các kĩ năng theo luật quy định.

Thứ ba,  trường hợp khác, về việc nếu có sự tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật khoa học và công nghệ như sau: 

>> Xem thêm:  Lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo trong doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới

3. Việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;

b) Được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thành lập;

c) Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê