Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn!. Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Doanh Nghiệp 2014

Văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHDT Nghị định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung phân tích:

- Văn phòng đại diện theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó và VPĐD không trực tiếp kinh doanh, không được ký các hợp đồng kinh doanh với dấu của VPĐD, nhưng vẫn được ký kết các hợp đồng theo sự ủy quyền của doanh nghiệp đã mở VPĐD đó; hợp đồng đó sẽ đóng dấu của doanh nghiệp.

- Theo Điều 33 tại văn bản hợp nhất 5019/VBHN-BKHDT quy định về việc đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh thì khi bạn muốn thành lập văn phòng đại diện thì doanh nghiệp của bạn cần phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

c) Tên văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;

đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của  văn phòng đại diện;

e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện;

g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo này, phải có:

- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu văn phòng đại diện;

trong đó giấy tờ chứng thực quy định tại Điều 24 đó là:

1. Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

a) Hộ chiếu Việt Nam;

b) Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.

3. Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

4. Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Đối với công ty của bạn do thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi mà công ty đạt trụ sở chính do đó trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện,công ty bạn phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Như vậy nếu bạn muốn mở thêm văn phòng đại diện tại Hà Nội thì chuẩn bị hồ sơ bao gồm các nội dung trên nộp đến phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạnh đầu tư Hà Nội. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê