2. Năm 2015 DN em nhận được Thông báo của cơ quan thuế về việc giải trình hồ sơ khai thuế với Kiểm toán Nhà nước khu vực I của năm 2014. Năm 2016 DN em nhận được thông báo của Cơ quan thuế về việc giải trình số liệu từ năm 2013 đến năm 2015. Như vậy có đúng không? Và năm 2014 DN em đã giải trình với Kiểm toán Nhà nước rồi thì có phải giải trình lại với Cơ quan thuế nữa hay Không?

Rất mong được sự quan tâm giải đáp của Quí công ty. Em xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn Luật  thuế của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật  thuế trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định nhiệm vụ, chức năng quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế trực thuộc Bộ tài chính

Quyết định 108/QĐ-BTC quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục thuế 

2. Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, cơ quan thuế bao gồm Tổng cục thuế và các cục thuế. Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của tổng cục thuế liên quan đến quản lý thuế được quy định tại khoản 11, điều 2 , Quyết định 115/2009/QĐ-TTg như sau:

11. Yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ và hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu tổ chức tín dụng, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế.

Một trong những nhiệm vụ, quyền hạn, chức năng của Cục thuế liên quan đến quản lý thuế quy định tại khoản 15, điều 2, Quyết định số 108/QĐ-BTC

15. Được yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin  cần thiết cho việc quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thu thuế vào ngân sách Nhà nước.

Trên đây là một trong những quy định về thẩm quyền của cơ quan thuế, qua đó cơ quan thuế có thẩm quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình, bổ sung thông tin tài liệu để thực hiện quản lý thuế. 

Thứ hai, theo quy định tại điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Điều 7. Giá trị pháp lý của báo cáo kiểm toán

1. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

2. Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán nhà nước là căn cứ để:

a) Quốc hội sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định và giám sát việc thực hiện: mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm của đất nước; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia; chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước;

b) Chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cơ quan khác của Nhà nước sử dụng trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

c) Hội đồng nhân dân sử dụng trong quá trình xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

d) Đơn vị được kiểm toán thực hiện quyền khiếu nại.

Như vậy việc giải trình hồ sơ khai thuế với Kiểm toán Nhà nước khu vực I của năm 2014 có thể là căn cứ cho cơ quan Thuế thực hiện quản lý thuế với cơ quan bạn, tuy nhiên,thứ nhất là đây là hai cơ quan độc lập, nếu có sử dụng báo cáo kiểm toán thì doanh nghiệp bạn cũng phải đề nghị cơ quan Thuế phải yêu cầu cơ quan kiểm toán cung cấp báo cáo kiểm toán, thứ hai yêu cầu của cơ quan thuế là báo cáo giải trình về số liệu từ năm 2013-2015 rộng hơn phạm vị đã được kiểm toán, như vậy công ty bạn vẫn phải thực hiện báo cáo giải trình từ 2013-2015 đối với cơ quan thuế, và có thể căn cứ vào báo cáo kiểm toán để không thực hiện giải trình số liệu của năm 2014. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn Luật Thuế.