2/ Về mức lương: Cơ quan trả cho tôi mức lương tối thiểu vùng nhưng tôi phải đóng 30,5% tiền bảo hiểm xã hội. Việc này có vi phạm pháp luật ? Nếu có vi phạm thì tôi muốn xin các điều luật, nghị định làm căn cứ để giành lại quyền lợi cho mình ?

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: H.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục hỏi đáp pháp luật của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp luật:

Bộ luật lao động 2012

>> Xem thêm:  Sử dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng bảo hiểm xã hội không, thử việc có cần giấy phép lao động?

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006

Luật việc làm năm 2013

Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm y tế.

Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm xã hội.

2. Nội dung phân tích:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Theo quy định tại điều 22 thì hợp đồng mà cơ quan nhà nước này kí với bạn là loại hợp đồng mùa vụ do nó có thời hạn nhất định là dưới 12 tháng.  Do vậy khi hợp đồng này hết hạn mà bạn vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng hết hạn, 2 bên phải kí kết hợp đồng lao động mới. Pháp luật chỉ quy định trường hợp 2 bên kí kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng tới 36 tháng thì chỉ được kí thêm 1 lần nữa. nếu người lao động vẫn làm việc thì phải kí hợp đồng không xác định thời hạn. Pháp luật không giới hạn việc kí hợp đồng mùa vụ. Tuy nhiên không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới thời hạn 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi nghĩa vu quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác. Trong trường hợp của bạn, việc cơ quan kí hợp đồng với bạn có trái pháp luật không phụ thuộc vào việc 2 bên kí hợp đồng để làm công việc gì. nếu công việc này có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên mà không thuộc vào các trường hợp được được ngoại trừ thì cơ quan kí hợp đồng như vậy là không đúng pháp luât. Nếu 2 bên kí hợp đồng để làm công việc dưới 12 tháng thì việc kí kết hợp đồng của cơ quan bạn là đúng pháp luật.

Căn cứ :

Điều 2 luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 3 tháng trở lên; điều 42 nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội.

Điều 43 Luật việc làm quy định việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; điều 57 quy định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

>> Xem thêm:  Người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định mới ?

Điều 12 luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 quy định việc tham gia bảo hiểm y tế; điều 2 nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm y tế.

Như vậy, mức đóng bảo hiểm như sau:

Năm

Người sử dụng lao động (%)

Người lao động (%)

Tổng cộng (%)

BHXH

BHYT

BHTN

BHXH

BHYT

BHTN

01/2007

15

2

 

5

1

 

23

01/2009

15

2

1

5

1

1

25

Từ 01/2010

đến 12/2011

16

3

1

6

1,5

1

28,5

Từ 01/2012

đến 12/2013

17

3

1

7

1,5

1

30,5

01/2014

trở đi

18

3

1

8

1,5

1

32,5

 

Do vậy người lao động chỉ phải đóng bảo hiểm bằng 10,5% tiền lương tháng của người lao động ghi trên hợp đồng.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì phải đền bù thế nào khi người lao động bị tai nạn lao động?