Hiện nay, có rất nhiều người tham gia bảo hiểm y tế những lại không hiểu rõ quyền lợi được hưởng, nhà nước đã quy định các quyền lợi trong thẻ bảo hiểm y tế như thế nào.Vậy để giải quyết tất tần tật thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Hỗ trợ các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật sư tư vấn cụ thể:

Thẻ bảo hiểm y tế là gì?

Thẻ bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm được nhà nước cấp cho mỗi một cá nhân trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam. Thẻ bảo hiểm y tế sẽ không hướng tới lợi nhuận và được nhà nước tổ chức để phục vụ bảo vệ nhu cầu về sức khỏe của người có trách nhiệm tham gia.

Nhà nước đã đưa ra những chính sách về bảo hiểm y tế cho mỗi cá nhân vô cùng có lợi như :

- Những người có công với cách mạng và một số nhóm đối tượng xã hội đặc biệt được Nhà nước đóng hoặc hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế.

- Có chính sách ưu đãi đối với hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế, không phải đóng thuế để bảo toàn và tăng trưởng quỹ.

- Nhà nước tạo điều kiện để tất cả mọi người, các tổ chức cá nhân đều được tham gia bảo hiểm y tế.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là gì?

Thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục là thẻ có dòng chữ nêu rõ thời điểm đủ 05 năm liên tục và được in phía cuối thẻ bảo hiểm y tế dành cho đối tượng đã nộp bảo hiểm y tế 05 năm liên tục.Trên thẻ bảo hiểm y tế 5 năm liên tục sẽ có ghi giá trị sử dụng của thẻ và thời điểm đủ 5 năm liên tục giúp người tham gia bảo hiểm y tế và cơ sở y tế xác định được thời gian đóng bảo hiểm y tế.

>> Xem thêm:  Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đất đai, Bảo hiểm y tế ?

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện là gì?

Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì lợi nhuận để tất cả mọi người dân tham gia, được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật.Mọi công dân Việt Nam đều được tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện,trừ các đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật bảo hiểm y tế.

Khi có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng nhiều lợi ích khi tham gia khám chữa bệnh tại các trung tâm y tế. Những người chưa tham gia mua bảo hiểm y tế theo diện bắt buộc đều có thể tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện mà không bắt buộc phải tham gia doanh nghiệp thì mới mua được thẻ bảo hiểm y tế.

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế có quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng :

Điều 2: Nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng

1. Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ.

3. Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.

4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hng tháng.

5. Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

6. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện tại, để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, mỗi địa phương có nhiều điểm đăng ký như: cơ quan bảo hiểm xã / phường / thị trấn nơi cư trú hoặc đại lý thu mua bảo hiểm xã hội.

Người dân khi đi mua bảo hiểm y tế tự nguyện cần các giấy tờ dưới đây:

- 01 bản/ người về tờ khai tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS.

- Theo mẫu DK01 danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

- Bản sao sổ hộ khẩu

>> Xem thêm:  Người về hưu có phải mua thẻ bảo hiểm y tế nữa hay không ?

- Bản chính hoặc bản chụp thẻ bảo hiểm y tế của các thành viên khác trong hộ khẩu đã có thẻ bảo hiểm y tế để xác định giảm trừ mức đóng.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế?

Căn cứ vào Điều 13 Nghị định 146/2018/NĐ-CP về thời hạn bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng :

- Thẻ bảo hiểm y tế của người đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ có giá trị từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp được ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng sẽ có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội ( Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định).

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với người thuộc diện hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, sinh sống tại các huyện đảo, xã đảo có giá trị sử dụng từ ngày có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phê duyệt danh sách.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với người được phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ sĩ ưu tú nằm trong hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở có giá trị sử dụng từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định phê duyệt danh sách.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với người đã hiến bộ phận cơ thể thì thẻ bảo hiểm y tế có gái trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với với học sinh lớp 1 có giá trị sử dụng từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.

>> Xem thêm:  Xử lý kỷ luật công chức vi phạm sinh con thứ 3 có bị buộc thôi việc không ?

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất có giá trị sử dụng từ ngày nhập học. Đối với học sinh, sinh viên năm cuối khóa giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng khác sẽ có giá trị sử dụng từ ngày tham gia nộp tiền đóng bảo hiểm y tế.

- Thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia theo hộ gia đình lần đầu kể từ ngày luật mới có hiệu lực hoặc không tham gia liên tục từ 3 tháng trở lên có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày tham gia nộp tiền.

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Số thẻ bảo hiểm y tế là số nào?

Số thẻ bảo hiểm y tế được in trực tiếp trên mặt trước của thẻ bảo hiểm y tế. Mã số có 4 ô chữ như sau:

- Ô 1 sẽ gồm 2 ký tự đây là mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

- Ô 2 sẽ gồm ký tự số đây là mức hưởng bảo hiểm y tế từ 1- 5

- Ô 3 là gồm ký tự số từ 01- 99, đây là mã tỉnh, thành phố nơi phát thẻ bảo hiểm.

- Ô 4 là gồm 10 ký tự , là mã bảo hiểm xã hội đang tham gia.

>> Xem thêm:  Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì ?

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Có thẻ bảo hiểm y tế điện tử hay không?

Căn cứ vào điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định 146/2018/NĐ-CP có quy định chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, theo công văn 4173/VPCP-KSTT ngày 8/5/2018 của văn phòng chính truyền đạt y kiến của Thủ tướng chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thẻ bảo hiểm y tế điện tử phải gắn chíp với giải pháp công nghệ do Việt Nam làm chủ để đảm bảo kết nối, tích hợp an toàn và chia sẻ dữ liệu .

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Cá nhân khi tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh, trong trường hợp thẻ bảo him y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã hoặc giy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên, các giy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác.

Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Cá nhân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình giy hẹn cấp lại thẻ, đi thẻ bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp theo Mu số 4 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 146/2018/NĐ-CP và một loại giy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ tùy thân. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến thì thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

>> Xem thêm:  Xác định hạn sử dụng thẻ BHYT theo quy định mới năm 2021

Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyn tuyến theo Mu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mu s5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định Nghị định 146/2018/NĐ-CP.

Trường hợp cấp cứu, người tham gia bảo hiểm y tế được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình các giấy tờ tùy thân trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh làm thủ tục chuyển đến khoa, phòng điều trkhác tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác thì được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Cá nhân tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ tùy thân và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162

>> Xem thêm:  Nghỉ việc không chốt bảo hiểm xã hội giờ phải làm sao ? Thủ tục chốt sổ BHXH cho người lao động ?