1. Tư vấn về trừ lương khi nghỉ thai sản ?

Chào Luật Minh Khuê. Tôi có thắc mắc như sau: tôi được cơ quan giải quyết chế độ nghỉ dưỡng sức sau khi sinh (tháng 6/2015) với số tiền 1.437.500đ và trừ lương của tôi 05 ngày làm việc với số tiền 1.145.500đ. Việc cơ quan trừ lương của tôi có đúng không? xin cho hỏi văn bản nào quy định việc trừ lương nêu trên, trừ lương có trừ cả phụ cấp được hưởng? (có trừ cả khu vực, phụ cấp công vụ, phụ cấp đặc thù ngành hay không?)

>> Luật sư Tư vấn Luật Lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời

Chào chị! Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

"Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở."

Như vậy, nếu sau khi chị sinh con mà hết thời gian nghỉ nếu sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 – 10 ngày trong 1 năm.

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi nhận con nuôi ?

2. Có được hưởng chế độ thai sản khi đóng bảo hiểm được 9 tháng?

Kính chào công ty luật Minh Khuê, cho em hỏi: Em tham gia bảo hiểm xã hội vào tháng 6/2015 đến tháng 2/2016 em sinh. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không?
Em xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì tháng 2/2016 bạn sinh do đó thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2016, trong khoảng thời gian này bạn đã có trên 6 tháng đóng BHXH vì vậy bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với bảo hiểm xã hội ?

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ thai sản mất bao lâu thời gian?

3. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 là gì ?

Thưa Luật sư, em có tham gia đóng bảo hiểm đến tháng 3/2015 là 3 năm 9 tháng. Sau đó em nghỉ việc và đến tháng 10/2015 em mới tham gia đóng tiếp và hiện nay em đang mang thai, dự sinh vào tháng 2/2016. Vậy em có được hưởng chế độ thai sản không ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật trên thì bạn phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh thì bạn mới được hưởng chế độ thai sản. Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn dự sinh vào tháng 2/2016, cho nên chị cần có ít nhất 6 tháng đóng bảo hiểm trong khoảng thời gian từ tháng 2/2015 đến tháng 2/2016. Nếu bạn đóng liên tục cho đến khi bạn nghỉ sinh, tức là hết tháng 2/2016 thì bạn đủ điều kiện hưởng thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014?

>> Xem thêm:  Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản không?

4. Điều kiện hưởng chế độ thai sản được xác định ra sao ?

Thưa Luật sư, em là công chức nhà nước đang trong thời gian tập sự 12 tháng. Em có đi làm từ 1/5/2015 và bắt đầu được cơ quan đóng bảo hiểm đến 1/10/2015 là được 6 tháng. Em đang mang bầu và đến 17/10/2015 em có sinh em bé. Vậy cho em hỏi em có được hưởng chế độ thai sản không ạ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Theo thông tin bạn cung cấp thì trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Áp dụng điều kiện này với trường hợp của bạn, thời điểm bạn dự kiến sinh là 17/10/2015 và bạn bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2015. Như vậy, bạn đã đáp ứng đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con (từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2015 phải đóng đủ 6 tháng) nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ thai sản cho cán bộ không chuyên trách ?

>> Xem thêm:  Sinh trước và sau ngày 15 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản?

5. Có được hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội 2014 ?

Luật sư Minh Khuê cho mình hỏi vấn đề sau: Mình đóng bảo hiểm từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2015 và ngày sự kiến sinh của mình là 8/5/2016. Vậy mình có được hưởng chế độ thai sản không ?
Xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Do bạn dự sinh vào năm 2016 nên chúng tôi dựa vào quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, có hiệu lực vào ngày 01/01/2016 để tư vấn cho bạn như sau:

"Điều 31 Luật BHXH quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này".

Bạn tham gia BHXH từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2015 và dự kiến sinh vào ngày 08/5/2016. Chúng tôi xác định thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 5/2015 đến tháng 5/2016. Trong thời gian này bạn có các tháng tham gia BHXH như sau: tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2015. Bạn đã có 08 tháng tham gia BHXH. Do đó bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

Những điều cần lưu ý: Do bạn có 07 tháng tham gia BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi sinh nên bạn đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Chế độ thai sản khi công ty phá sản, giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động ?

>> Xem thêm:  Quy định về thời hạn trong hợp đồng lao động của cơ quan quản lý nhà nước ?

6. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ ?

Thưa Luật sư, hiện vợ tôi đang làm thống kê cắt trong công ty may, làm việc ở xưởng cắt từ 7h30 đến 17h30 ( được nghỉ trưa 45 phút). Được biết khi mang thai tới tháng thứ 7 thì được nghỉ 1 giờ. Nhưng công ty nói vợ tôi là nhân viên văn phòng không làm công việc nặng nhọc nên không được hưởng chế độ trên. Như vậy có đúng không ? Trong khi tôi hỏi những người làm cùng công việc như vợ tôi thì làm từ 7h30 - 15h30, nghỉ trưa 45 phút.

Luật sư tư vấn:

Theo khoản 2, Điều 155 Luật Lao Động thì "Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.".

Vì vậy, vợ bạn làm công việc văn phòng, không phải làm công việc nặng nhọc nên sẽ không được áp dụng quy định được giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.

"Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.".

Công ty làm như vậy là trái quy định của pháp luật. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vợ bạn có thể khiếu nại đến ban giám đốc công ty. Nếu họ không giải quyết thì có thể gửi đơn đến Phòng lao động thương binh xã hội yêu cầu giải quyết.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Một só lưu ý đối với chế độ hưởng thai sản?

Trả lời:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;

Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng.

Trường hợp mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Khi thực hiện các biện pháp tránh thai, có được hưởng gì không?

Trả lời:

Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;

15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

Câu hỏi: Người nam phải nộp hồ sơ gì để nhận chế độ thai sản cho vợ?

Trả lời:

Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con trừ trường hợp con chết mà chưa được cấp giấy chứng sinh

Trường hợp con chết: Giấy chứng tử/trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

Trường hợp sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc sinh con phải phẫu thuật: Giấy xác nhận của cơ sở y tế theo mẫu của Bộ Y Tế.