- Do trường tôi không tuyển sinh đủ chỉ tiêu nên một số ngành không đủ giờ tiêu chuẩn cho giảng viên (cả hợp đồng dài hạn và có kỳ hạn). Hiệu trưởng quyết định trả lương cho giảng viên theo giờ thực dạy (giảng viên muốn dạy nhưng không có giờ) từ 30% đến 100% lương tùy theo số giờ thực tế.

- Cá nhân tôi, chỉ được nhận 70% lương (mặc dù Trưởng khoa giao cho tôi 80% số giờ tiêu chuẩn, vì khoa tôi tuyển sinh được 80% số giờ tiêu chuẩn cho tất cả giảng viên trong khoa). Ngài Hiệu trưởng nói rằng: “Đồng chí K là tiến sĩ nên được giảm 30% giờ tiêu chuẩn để nghiên cứu khoa học. Số giờ 30% này không trả vào lương, đồng chí K có đề tài khoa học nào thì hưởng theo đề tài khoa học đó”. (Lương hàng tháng hiện nay của tôi = [(lương tối thiểu)x(hệ số cấp bậc) + (phụ cấp giáo viên) + (phụ cấp thâm niên)] x 70%.

- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, trưởng phòng Tổ chức của trường tôi đều đang hưởng phụ cấp đứng lớp 25%. Các đồng chí này đều không trực tiếp giảng dạy mà sử dụng các giờ quy đổi từ: dự giờ, tham gia hội đồng giám khảo các kỳ thi giáo viên dạy giỏi và sát hạch giáo viên hàng năm để quy đổi ra giờ tiêu chuẩn.

- Vì không tuyển sinh được hệ Cao đẳng chính quy nên các giảng viên và giáo viên phải dạy học sinh hệ trung cấp nghề, do vậy, giờ tiêu chuẩn của họ đều tính theo giờ tiêu chuẩn của giáo viên dạy trung cấp nghề. Nhưng, phụ cấp đứng lớp của giảng viên và giáo viên trường tôi lại chỉ được tính là 25% (là phụ cấp đứng lớp của giảng viên dạy cao đẳng và đại học). Xin Luật sư tư vấn giúp tôi:

1) Việc nhà trường trả lương cho giảng viên/giáo viên (hợp đồng dài hạn) không đủ 100% (cuối năm họ vẫn được bình xét là hoàn thành tốt nhiệm vụ) có đúng không?

2) Cá nhân tôi chỉ được nhận 70% lương (tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là giáo viên dạy giỏi) có đúng không?

3) Các cán bộ quản lý không trực tiếp giảng dạy, chỉ sử dụng các giờ quy đổi từ: dự giờ; giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi; giám khảm chấm thi sát hạch giáo viên hàng năm… mà vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp có đúng không?

4) Giảng viên/giáo viên chỉ dạy hệ trung cấp nghề và sơ cấp nghề có phải hưởng phụ cấp đứng lớp theo hệ Đại học và cao đẳng không? Tôi dạy ở khoa Sư phạm dạy nghề có được hưởng phụ cấp ưu đãi 40% không?

Tôi rất mong sớm nhận được sự giúp đỡ của quý Công ty và các Luật sư! Chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về việc trả lương cho giáo viên?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động qua điện thoại gọi:  1900.6162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13;

Luật viên chức 2010;

Nghị định 56/2015/NĐ-CP về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;

Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : QĐ chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Nội dung tư vấn:

1)Về việc nhà trường trả lương cho giáo viên và bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm:

- Đối với việc không trả đủ 100% lương cho giáo viên:

Việc trả lương cho người lao động được quy định tại điều 90, 94, 96 Bộ luật lao động 2012 như sau:

"Điều 90. Tiền lương

1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận.

Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định.

2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.

3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau."

"Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản."

"Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương."

Nếu nhà trường thay đổi hình thức trả lương thì trường phải tiến hành sửa đổi, bổ sụng hợp đồng làm việc. Nhưng việc trả lương theo phần trăm tính trên hợp đồng phải đảm bảo không được dưới mức lương tối thiểu chung. Nếu không sửa đổi, bổ sung hợp đồng mà nhà trường thay đổi không trả lương cho giáo viên 100% theo hợp đồng là không đúng với quy định của Bộ luật lao động 2012 về nguyên tắc trả lương đầy đủ và vi phạm theo khoản 1 điều 28 Luật viên chức 2010 quy định về thay đổi nội dung hợp đồng làm việc như sau:

"Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc."

- Đối với việc bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ: theo quy định tại điều 25, 26 Nghị định 56/2015/NĐ-CP:

"Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Các tiêu chí quy định tại Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 25 Nghị định này.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này, Điểm b và c Khoản 2 Điều 25 Nghị định này;

b) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả."

"Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

1. Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

b) Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

c) Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

d) Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

đ) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

2. Viên chức quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Các tiêu chí quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

c) Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả."

Như vậy, khi nhà trường đã thay đổi hình thức trả lương theo phần trăm giờ thực dạy thì việc đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ dựa trên tiêu chí theo điều 26 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, trong đó có tiêu chí hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng, nếu giáo viên hoàn thành 100% công việc theo số giờ dạy được giao thì sẽ được đưa vào tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2) Cá nhân tôi chỉ được nhận 70% lương (tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là giáo viên dạy giỏi) có đúng không?

Nếu hiệu trưởng đã quy định giảm 30% giờ tiêu chuẩn để nghiên cứu khoa học vì chị là tiến sĩ, mà trưởng khoa lại giao 80% giờ tiêu chuẩn cho tất cả giảng viên khoa thì công việc của chị sẽ theo số giờ mà hiệu trưởng đã giao vì hiệu trưởng là người đứng đầu trường và là người ký kết hợp đồng làm việc với chị. Như vậy, chị được hưởng 70% lương theo giờ.

Về việc chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thì không có nghĩa chị là giáo viên dạy giỏi, mà giáo viên dạy giỏi là tiêu chí được đánh giá qua các cuộc thi giáo viên dạy giỏi.

3) Các cán bộ quản lý không trực tiếp giảng dạy, chỉ sử dụng các giờ quy đổi từ: dự giờ; giám khảo chấm thi giáo viên dạy giỏi; giám khảo chấm thi sát hạch giáo viên hàng năm… mà vẫn hưởng phụ cấp đứng lớp có đúng không?

Theo khoản 1 điều 1 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG quy định về phạm vi và đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

"1. Quyết định này quy định chế độ ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động."

Như vậy, những cán bộ quản lý không trực tiếp giảng dạy thì không được hưởng phụ cấp ưu đãi (hay phụ cấp đứng lớp).

4) Giảng viên/giáo viên chỉ dạy hệ trung cấp nghề và sơ cấp nghề có phải hưởng phụ cấp đứng lớp theo hệ Đại học và cao đẳng không? Tôi dạy ở khoa Sư phạm dạy nghề có được hưởng phụ cấp ưu đãi 40% không?

Giảng viên/giáo viên chỉ dạy hệ trung cấp nghề và sơ cấp nghề được hưởng phụ cấp ưu đãi nếu đang trực tiếp giảng dạy.

Theo điểm a khoản 1 điều 20 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG:

"a) Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, các học viện, trường bồi dưỡng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các trường chính trị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ nhà giáo giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm và nhà giáo dạy môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh);"

Theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Quyết định số 244/2005/QĐ-TTG thì chị được hưởng phụ cấp ưu đãi 40%:

"d) Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các trường sư phạm, khoa sư phạm (đại học, cao đẳng, trung học), trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo và nhà giáo dạy môn chính trị trong các trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề;"

(Cách tính phụ cấp ưu đãi được quy định tại Thông tư Liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC như sau:

Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng = Mức lương tối thiểu chung x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.)

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900 6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.