Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn về xấy tô tường theo pháp luật đất đai ?

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê, đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật đất đai năm 2013

2. Nội dung tư vấn: 

Theo thông tin bạn đưa ra thì diện tích đất để không (của người hàng xóm) mà bạn muốn sử dụng để xây tô tường là bất động sản thuộc sở hữu hợp pháp của người hàng xóm. Theo quy định tại Điều 164 BLDS về quyền sở hữu thì:

"Điều 164. Quyền sở hữu  

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Chủ sở hữu là cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác có đủ ba quyền là quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản."

 Và theo quy định tại Điều 169 BLDS thì “Chủ sở hữu có quyền tự bảo vệ, ngăn cản bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình, truy tìm, đòi lại tài sản bị người khác chiếm hữu, sử dụng, định đoạt không có căn cứ pháp luật”.

Vấn đề bạn đang thắc mắc có liên quan đến quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo quy định tại Điều 273 BLDS. Cụ thể:

"Điều 273. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề  

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác."

Và  quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề chấm dứt khi chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo khoản 2, Điều 279 BLDS.

"Điều 279. Chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề

Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

1. Bất động sản liền kề với bất động sản của chủ sở hữu đang thực hiện quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề đó nhập làm một;

2. Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng hạn chế bất động sản liền kề."

Căn cứ các quy định nêu trên, trong trường hợp này bạn hoàn toàn có quyền sử dụng hạn chế phần bất động sản liền kề để xây tô tường của mình nhằm "bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý" nhưng phải đền bù cho hàng xóm theo quy định tại Điều 273 BLDS, mức đền bù do các bên thỏa thuận. Nếu các bên không tự thỏa thuận được với nhau về việc sử dụng hạn chế bất động sản liền kề và mức bồi thường thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự, đất đai và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

 

Ý kiến bổ sung:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

 Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2005

Nội dung phân tích

Theo thông tin bạn đưa ra thì diện tích đất để không (của người hàng xóm) mà bạn muốn sử dụng để xây tô tường là bất động sản thuộc sở hữu hợp pháp của người hàng xóm.

Điều 273 Bộ luật dân sự quy định quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề như sau: "Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng bất động sản liền kề thuộc sở hữu của người khác để bảo đảm các nhu cầu của mình về lối đi, cấp, thoát nước, cấp khí ga, đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý, nhưng phải đền bù, nếu không có thoả thuận khác." Việc gia đình bạn xây tường chỉ  nhằm vạch rõ ranh giới ngăn cách giữa hai nhà nên không thuộc trường hợp được sử dụng hạn chế bất động sản liền kề. 

Khoản 1 điều 266 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định :

"1. Chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thoả thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các bất động sản; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó.

Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu bất động sản liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thoả thuận khác; nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ."

Như vậy theo quy định của pháp luật thì gia đình bạn chỉ được xây tô tường trên phần đất thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn. Trong trường hợp bạn muốn xây trên phần đất của người hàng xóm thì phải được sự đồng ý của họ. Tuy nhiên người hàng xóm đã không đồng ý để bạn xây tô tường trên phần đất của họ nên trong trường hợp này bạn chỉ có thể xây tô tường trên phần đất của mình mà không thể xây dựng trên đất của họ.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc qua Tổng đài luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê