Người gửi : D.T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật sân sự của công ty luật Minh Khuê.

ủy quyền trong đấu thầu

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi : 1900.6162

Trả lời :

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội

Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung tư vấn:

-Theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

>> Xem thêm:  Chính thể cộng hòa quý tộc là gì ? Tìm hiểu về chính thể cộng hòa quý tộc

Điều 4 Giải thích từ ngữ

25. Hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
b) Hạch toán tài chính độc lập;
c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.
2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

Điều 16. Điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu
1. Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án, trừ cá nhân thuộc nhà thầu, nhà đầu tư.
2. Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

-Theo Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội

.Điều 220. Chỉ dẫn cho bên dự thầu

Bên mời thầu có trách nhiệm chỉ dẫn cho bên dự thầu về các điều kiện dự thầu, các thủ tục được áp dụng trong quá trình đấu thầu và giải đáp các câu hỏi của bên dự thầu.

Như vậy có thể thấy trường hợp của bạn là ủy quyền trong đấu thầu ngành dược.Theo qui định pháp luật hiện hành thì đấu thầu ngành dược cũng thuộc trong đấu thầu hàng hóa ,do hàng hóa bao gồm các máy móc,thiết bị,dụng cụ y tế và cả thuốc...v..v..Cho nên khi tham gia đấu thầu ngoài việc  bạn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tham gia dự thầu mà pháp luật qui định và nộp hồ sơ dự thầu có chứa các nội dung chính như : các thông tin số liệu kĩ thuật,các vấn đề tài chính,hàng hóa..v..v..tựu chung là các giấy tờ trong hồ sơ  dự thầu mà nhà mời thầu có yêu cầu. Bạn còn phải gửi thêm các giấy tờ khác như giấy phép bán  hàng của bạn (nhà sản xuất) hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền của nước mà bạn đang hoạt động cấp( trong trường hợp bạn tham gia đấu thầu với tư các là tổ chức doanh nghiệp),giấy ủy quyền đấu thầu.Còn trong trường hợp bạn tham gia dự thầu với tư các là cá nhân bạn có thể phải kèm theo các giấy tờ chứng minh năng lực của mình như chứng chỉ nghề nghiệp ,trình độ chuyên môn,kinh nghiệm,giấy ủy quyền đấu thầu ..v..v..Trong một số trường hợp khác nếu cần phải nộp các loại giấy tờ khác nữa thì nhà mời thầu có nghĩa vụ phải chỉ dẫn cho bạn để nộp thêm đảm bảo cho bạn có đủ yêu cầu tham gia đấu thầu,tự do cạnh tranh.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Nội vụ là gì ? Tìm hiểu chung về Bộ Nội vụ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.

>> Xem thêm:  Đăng ký tạm vắng là gì ? Khái niệm về đăng ký tạm vắng